O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 

Aktivnosti i projekti

„ŽIVJETI S PARKOM“ u okviru EUROPSKOG TJEDNA U Karlovačkoj županiji
Nedjelja, 9. SVIBANJ 2010. g. od 10:00 – 13:00 sati, Vrbanićev perivoj, Karlovac
U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije i Savjeta za europske integracije Karlovačke županije

Projekt je osmišljen kao početak sustavne i dugoročne obnove spomenika parkovne arhitekture Vrbanićevog perivoja, u hortikulturnom i turističko-kulturnom smislu vraćanja njegove prvotne uloge mjesta u kojem su građani Karlovca i njihovi posjetitelji boravili u svrhu odmora, šetnje, rekreacije, susretanja, umjetničkog stvaranja i doživljavanja i sl.

NAZIV RADIONICE

VODITELJ/ICA

LOKACIJA

Prirodoslovna -

Veseli stanari kućica za ptice

Iva Katić, dipl.ing. biol. – OŠ Dragojle Jarnević

Damir Kršić, inž.- PCAP International (Hrvatska)

Istočni i zapadni dio perivoja

Likovna – Svijet iz mašte

Natalija Popović Ivančević. dipl.učiteljica - OŠ Dragojle Jarnević

Istočni dio perivoja na mjestu Tri gracije

Dendrološka - Upoznaj svoje drvo

Bruno Kovačević, prof. – OŠ Dragojle Jarnević

Tomislav Katić, dipl.ing. – Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac

Istočni dio perivoja

Keramička – Listovi u parku

Nela Zovko – CARPE DIEM

Crnogorični gaj

Poučne šetnje

Izidor Drvar

Cijeli perivoj

Spust Koranom

RAFTING KANU KLUB KARLOVAC

Od slapa na Mostanju do gradskog kupališta Korana

Jahanje kroz perivoj

KONJIČKI KLUB KARLOVAC

Cijeli perivoj

Svirka uživo

Udruga KAJDA

Sipina kod hotela

Vježbajte s nama - pilates

Maja Obrovac, dipl.ing.

Travnjak ispred hotela Korana Srakovčić

Hip-hop

Aerobik

PROMENADA KLUB KARLOVAC

Terasa pored hotela


Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica