KA
KA Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

EU projekti

 

>> Vodene tajne Slunja

>> Susret s rijekom

>> Erasmus+

 


15. ožujka 2021. godine

Projekt „Partnerstvo za prostor“

Partnerstvo za prostor

Projekt „Partnerstvo za prostor“ (broj Ugovora UP.04.2.1.07.0159) odobren je u okviru natječaja „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, a partneri su, osim Javne ustanove NATURA VIVA, Grad Karlovac, Integrativni centar mentalnog zdravlja, Društvo naša djeca Karlovac, Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena i Društvo za promicanje kulture življenja "Zvono uz Kupu".
Ukupna vrijednost Projekta je 1.757.330,43 kn te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima, s tim da se iz Europskog socijalnog fonda dobiva iznos od 85% sredstava ugovorene vrijednosti Projekta, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske. 
Opći cilj projekta je osnaživanje javno civilnog partnerstva kroz sudioničko upravljanje javnim prostorom i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u svrhu unapređenja življenja u zajednici, a specifični ciljevi projekta su uspostaviti Partnerstvo za prostor kao upravno tijelo za revitalizaciju i korištenje prostora u javnom vlasništvu te provedba programa i aktivnosti za jačanje kapaciteta OCD-a i unapređenje usluga i aktivnosti za zajednicu. Programske aktivnosti bit će planirane tako da imaju za ishod uspostavljanje upravljačkog modela za prostor u ulici Mije Krešića 4, po principu društvenog centra tako da prostor bude dostupan organizacijama i građanima za održavanje edukacija, tribina, predavanja, predstavljanja, radionica, druženja itd. Kroz projekt će se partneri kapacitirati za sudioničko upravljanje te uspostaviti sustavnu komunikaciju s korisnicima društvenog centra. 
Trajanje provedbe Projekta je od 2.11.2020. do 1.12.2022. godine.

Više o projektu možete pročitati >> OVDJE .

 

eu2 eu3         eu4

 


 

EU PROJEKTI

Karlovac, 18. srpnja 2018. godine

 

POVJESNI TRENUTAK ZA ZAŠTITU PRIRODE KARLOVAČKE ŽUPANIJE I JAVNU
USTANOVU NATURA VIVA

JAVNA USTANOVA NATURA partner je na dva vrijedna EU projekta:

 1. Karlovačkoj županiji na projektu – „Susret s rijekom“ 
 2. Gradu Slunju na projektu -  „Vodene tajne Slunja“.

Svečano potpisivanje vrijednih Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fonda OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ kojim se planira sufinanciranje troškova gore navedenih projekta, održalo se 16. srpnja u Rastokama na imanju obitelji Kovačić.
Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:
MRRFEU o potpisanim projektima: https://razvoj.gov.hr/vijesti/230-milijuna-kuna-za-zastitu-okolisa-razvoj-e-usluga-i-odrzivi-urbani-razvoj/3867
Karlovačka županija o potpisanim projektima: https://www.kazup.hr/52-clanci/1000723-svecano-potpisivanje-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava.html
Grad Slunj o potpisanim projektima: https://www.slunj.hr/index.php/1570-svecano-potpisivanje-vrijednih-ugovora-u-rastokama
Oba projekta provode se na zaštićenim područjima županije i područjem NATURA 2000 kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA a što je bio i glavni uvjet natječajne dokumentacije. Oba projekta plod su dugogodišnje suradnje s lokalnom zajednicom i sustavnog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima županije.
Dakle zaštita prirodne baštine i promicanje održivog razvoja naših zaštićenih područja temelj je svih aktivnosti koje ćemo u narednim godinama provoditi na području županije; gradova Karlovca, Ogulina i Ozlja te na području grada Slunja.
Ovi projekti dokaz su da zaštita prirode može i mora ići ruku pod ruku sa razvojem  međutim samo pod uvjetom da se planira kvalitetno i dugoročno sagledava održivo korištenje prirodnih dobara kojima raspolažemo. Zaštita prirode investicija je u budućnost i nije nikako kočnica već eto kao što vidimo temelj razvoja čitave županije, podrška razvoju lokalnih područja, te temelj za nova radna mjesta.

 

 

>> Vodene tajne Slunja

>> Susret s rijekom

>> Erasmus+

 


EU PROJEKTI


VODENE TAJNE SLUNJA

Grupa slijepih i slabovidnih na području Rastoka
(Rastoke, 26. kolovoza 2021. godine)

Rastoke

Dana 26. kolovoza 2021. provedena je aktivnost vođenja grupe slijepih i slabovidnih na području Rastoka, u sklopu provedbe projekta Vodene tajne Slunja. Tijekom prethodnih radionica razvio se Vodič za interpretaciju prostora/sadržaja (turističkog) za slijepe i slabovidne osobe za područje grada Slunja te paket 3D modela interpretiranih građevina, slapova ili slično koji je korišten tijekom ovog vodstva slijepih posjetitelja u svrhu mogućnosti taktilne identifikacije predmeta tj. prostora s ciljem korekcija definiranog na radionicima.

Dojmovi korisnika Udruge slijepih i slabovidnih Karlovačke županije su zaista zanimljivi i ispunjujući te se zahvaljujemo pratnjama korisnika Udruge i licenciranoj vodički iz Zagreba s iskustvom rada s osobama s invaliditetom, Marjeti Trkman Kravar.

Hvala još jednom svim sudionicima na sadržajnom danu.

Rastoke Rastoke Rastoke2. radionica s institucionalnim dionicima u sklopu aktivnosti Izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u području ZK Slunjčica
(Slunj, 12. lipnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 12. lipnja 2019. održana je 2. radionica s institucionalnim dionicima u sklopu aktivnosti Izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u području ZK Slunjčica. Naime, veliki izazov izrade Akcijskog plana mora uključivati što širi krug dionika, jer svaka ideja, izazov se ukomponira u konačni produkt zahvalnog dokumenta za upravljanje posjetiteljima. Zahvaljujemo se svim institucijama koje su poslale svoje relevantne stručnjake za obradu niz tema na radionici.

 

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima
(Slunj, 5. lipnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 5. lipnja 2019., u popodnevnim satima održana je Prva dionička radionica u sklopu izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta Vodene tajne Slunja. Radionici su prisustvovali građani Slunja; Rastoka, predstavnici izrađivača Akcijskog plana, JU NATURA VIVA, Turističke zajednice Grada Slunja i Grada Slunja.

 

Drugi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetitelja ZK Slunjčica
(Karlovac, 7. svibnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 7.5.2019. održan je drugi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području ZK Slunjčica unutar projekta Vodene tajne Slunja. Na radionici su sudjelovali predstavnici izrađivača Akcijskog plana, JU NATURA VIVA, Grada Slunja i TZ grada Slunja. Tijekom sastanka strukturirane su vizije budućeg upravljanja posjetiteljima na tom području s naglaskom na nekoliko točaka odnosno vrijednosti navedenog prostora kako bi on sam dobio razinu autentičnosti/prepoznatljivosti.

 

Prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetitelja ZK Slunjčica
(Karlovac, 3. travnja 2019. godine)

naturaviva

Strukturiran sastanak započeo je uvodnom prezentacijom ''Planiranje upravljanja posjećivanjem'' od strane tvrtke Park Bureau d.o.o., odnosno Vesne Vukadin, izrađivača Akcijskog plana. Sumiran je pregled stanja te su diskusijom objašnjene planirane aktivnosti projekta „Vodene tajne Slunja“, nadležnosti za upravljanje posjećivanjem na području ZK Slunjčica, postojeća prostorna ograničenja turističkog korištenja (zone upravljanja), postojeći strateški i planski dokumenti te ostala dostupna literature vezane uz posjećivanje i potrebe za uključivanjem dionika.

Zaključno su definirane aktivnosti za nastavak procesa izrade Akcijskog plana.

 

Održana druga radionica za slijepe i slabovidne     
(26. veljače 2019. godine)

slunj

Dana 26. veljače održana je Druga radionica u sklopu aktivnosti 4.3. Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupe slijepih i slabovidnih osoba u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ u sklopu OPKK 2014. – 2020. Na radionici su aktivno prisustvovali; predstavnici Javne ustanove NATURA VIVA, Turističke zajednice grada Slunja, Grada Slunja, turistički vodiči te Udruga slijepih Karlovačke županije. S obzirom na opsežnu tematiku spomenute aktivnosti, dioba ideja sa sudionicima bila je potrebna u još jednoj radionici ''in situ''. Interpelacijskim pristupom s naglaskom na ideje, želje, zahtjeve članova Udruge slijepih Karlovačke županije obišle su se dvije varijante moguće turističke ture, s mogućnošću korištenja 3D modela/printova u skladu s interpretacijskim pločama. Naravno, o mogućnostima grupe ovisit će i zahtjevnost staze tj. ture te vremenski hod koji je vrlo bitan za adekvatnost sadržaja i konačnu izradu Vodiča za interpretaciju prostora i turističkog sadržaja za slijepe i slabovidne osobe. Nakon terenskog rada, održao se sastanak uz catering i sumacija ideja, potencijalnih sadržaja i uvodnih točaka za razradu materijala.POZIV NA 2. RADIONICU
(Slunj, 26.02.2019.)

Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupe slijepih i slabovidnih osoba u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ u sklopu OPKK 2014. – 2020.

TEME RADIONICE:

 1. Tematski obilazak potencijalnih turističkih tura.
 2. Interpelacija niza edukacijskih elemenata u konkretizaciji tematsko-vremenskog hoda ture.

Nakon radionice nastavit će se rasprava o iskustvima stečenih tijekom radno-tematskog obilaska područja ZK Slunjčica uz catering.

MJESTO ODRŽAVANJA: Slunj
VRIJEME ODRŽAVANJA: utorak, 26. veljače 2019. godine, od 8:00h do 12:00h

>> Poziv za 2. radionicu (pdf, 0.38 MB)


 

>> Rastoke za godinu i pol u novom ruhu
(karlovacki.hr, 20.02.2019.)


Održana radionica „Interpretacija i doživljaj kulturne baštine“     
(Slunj, 13. prosinca 2018. godine)

slunj

Dana 13.12.2018. godine, u četvrtak održana je radionica s temom ''Interpretacija i doživljaj kulturne baštine'' kao dio aktivnosti „Edukacija dionika lokalne razine“ s ciljem educiranja lokalnih dionika o kulturnoj baštini i interpretaciji na području Slunja.

Uvidom konzervatora uočeno je da se u ponudu za posjetitelje uvodi niz neautohtonih sadržaja kao što su priče, legende, etnografski elementi i slično te da postoji opća nepovezanost predstavljanja prirodne baštine i običaja  za to područje te je znanje o istom dionika uključenih u prihvat posjetitelja trenutno ocjenjen nedostatnim.

Cilj ove aktivnosti je osim održavanja radionice i materijal u vidu vodiča o autohtonosti i vrijednosti područja Slunja koji bi bio podloga za stvaranje što kvalitetnije i vjerodostojnije usluge pružanja usluge smještaja ili ugostiteljskog sadržaja. Smatra se da bi ova aktivnost znatno utjecala na prikladno uređenje mjesta i da bi se djelomično utjecalo na zaustavljanje unošenja stranih elemenata u predstavljanje destinacije.

S obzirom na stručnost izlagača gđe. Ane Mlinar i g. Damira Kremenića i njihovo veliko iskustvo da doživimo postojeću kulturnu baštinu i bogatstvo kako bi nositelj projekta te partneri s lokalnom zajednicom analizirali probleme, prednosti, mogućnosti te prijetnje za prostor Značajnog krajobraza Slunjčica koja je temeljna točka ovog projekta, a istovremeno uvjetuje demografski, socijalni i ekonomski razvoj u sinergiji s prirodnom baštinom u vidu autohtonosti i unificiranosti cijeloga segmentiranog prostora Korduna.

Radionica je održana u vatrogasnom domu DVD-a Slunja a sudjelovali su osim lokalne zajednice, predstavnici grada Slunja, djelatnici JU NATURA VIVA te izlagači s konkretnim primjerima kako i na koji način postojeću vrijednost dodatno obogatiti na jednostavan način i zaokružiti turističku ponudu.

 1. Održana radionica „Interpretacija i doživljaj kulturne baštine“, Slunj, 13.12.2018.

 

Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“      
(Karlovac, 10. prosinca 2018. godine)

sl


Javna ustanova NATURA VIVA održala je u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine radionicu s članovima Udruge slijepih Karlovačke županije i turističkim vodičima, članovima Udruge „Bastion“.
Radionica je organizirana kao jedna od aktivnosti Javne ustanove NATURA VIVA kao partnera  na projektu „Vodene tajne Slunja“ kojeg je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tema radionice bila je  Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupa slijepih i slabovidnih osoba na području Značajnog krajobraza Slunjčica.
Nakon uvodnog dijela interpeliralo se s primjerima certificiranih vodiča članova Udruge „Bastion“ iz njihova vlastitih iskustava u vođenju grupa slabovidnih i slijepih osoba sa zahtjevima i idejama članova Udruge slijepih Karlovačke županije za adekvatno vođenje grupe slijepih i slabovidnih s konačnim ciljem izdavanja Vodiča za slijepe i postavljanje temelja za dugoročno i održivo turističko valoriziranje prirodnih i kulturnih osobitosti Grada Slunja u kontekstu prostora provedbe Projekta.
Ciljevi ove aktivnosti su osim održavanja radionica i stvaranja vodiča; 3D model kao i  pilot vođenje ture. Sudionici radionice složili su se oko nekoliko važnih točaka u realizaciji vođenja grupe slabovidnih i slijepih osoba po projektnom području odnosno  točno definiranim punktovima. Tako je kao ključni preduvjet posjeta slijepih i slabovidnih osoba istaknuta sigurnost osoba na terenu, što znači uređene staze, bez velikih nagiba i postavljenim rukohvatima. Također je zaključeno da će se točno definirani način  kvalitetne animacije grupe slijepih i slabovidnih osoba kao i punktovi koji su sažeti, korisni i atraktivni te aktivnost vođenja grupe koja će biti izdržljiva, udobna i balansirana. Zaključno je predviđena druga radionica s realizacijom na prostoru ZK Slunjčice u siječnju 2019. godine s istim dionicima prve radionice.

 1. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 2. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 3. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 4. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine

 


 

09. listopada 2018. godine

Na temelju članka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-02/15-01/94, URBROJ: 2133-63-15-05) i njegovim Izmjenama i dopunama i članka 25. Statuta Javne ustanove NATURA VIVA (Klasa: 351-02/14- 01/52, Urbroj: 2133-63-14-04) GKŽ 21/2014,  ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA raspisuje


JAVNI NATJEČAJ - NATJEČAJ JE ZATVOREN

Za prijem na radno mjesto:

 • Višeg stručnog suradnika/suradnice -edukator Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije- 1 izvršitelj/izvršiteljica (Europski projekt „Vodene tajne Slunja“) na neodređeno vrijeme


>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 0.25 MB)

 


 

Temeljem javnog natječaja za posao koji je raspisala Javna ustanova NATURA VIVA 09.10.2018. godine donesena je Odluka o zapošljavanju osobe:

 • Viši stručni suradnik za razvojne programe i edukaciju na EU projektu: Dino Pečaver, prof. geografije

Zahvaljujemo se svim kandidatima koji su se odazvali na natječaj za posao u Javnoj ustanovi NATURA VIVA. Želimo svima puno uspjeha u potrazi za željenim poslom.

 


SUSRET S RIJEKOM

http://susretsrijekom.eu/

projekt

>> Plakat - EU projekta „Susret s rijekom“ (PDF, 1.31 MB)>> Akcijski plan upravljanja posjećivanjem za Natura 2000 područja Karlovačke
(PDF, 4.74 MB)
>> Bio-ekološka valorizacija i prostorna analiza dijela Natura 2000 područja - Kupa na području Karlovačke županije
(PDF, 20.1 MB)

>> Prilozi (PDF, 36.2 MB)

>> Bio-ekološka valorizacija i prostorna analiza dijela Natura 2000 područja - Korana nizvodno od Slunja
(PDF, 10.9 MB)

>> Prilozi (PDF, 20.0 MB)


 

Održana je online javna tribina o NATURA 2000 području rijeke Kupe
(22. ožujka 2021. godine)

naturaviva

Dana 22. ožujka 2021. održana je Javna tribina o NATURA 2000 području rijeke Kupe. Javna tribina nastala je i održana kao aktivnost u sklopu projekta Susret s rijekom. Tribinu su vodili djelatnici Javna ustanove NATURA VIVA s uvodom ravnateljice Ustanove; Darke Spudić te voditeljice projekta, Antonije Perač Fištrović iz Razvojne agencije Karlovačke županije. Nakon uvodnih riječi ravnateljice i voditeljice projekta; viša stručna suradnica Martina Petrak iz Ustanove prezentacijom je sudionike uvela u važnost ovog NATURA 2000 područja čime je dala temelj za konačnu raspravu svih sudionika Javne tribine.

 


 

Poziv na online javnu tribinu „Kupa NATURA“ u okviru projekta „Susret s rijekom“
(ponedjeljak, online - preko ZOOM aplikacije, 22. ožujka 2021.)

naturaviva

           
Od 2018. godine, Javna ustanova NATURA VIVA sudjeluje u projektu „Susret s rijekom“ čiji je nositelj Karlovačka županija. Projekt je financiran iz sredstava Europske unije i provodi se na tri lokacije u Karlovačkoj županiji: Karlovac, Ogulin i Ozalj, s ciljem podizanja svijesti posjetitelja i opće javnosti o vrijednostima NATURA 2000 područja u Karlovačkoj županiji te važnosti njihova očuvanja. 
Stoga nam je zadovoljstvo pozvati vas na online javnu tribinu pod imenom „Kupa NATURA“ čija je tema ekološka mreža NATURA 2000 u Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji s posebnim osvrtom na Kupu koja je jedno od NATURA 2000 područja u našoj županiji. Raspravljat će se o prednostima i potencijalima takvog oblika zaštite, a uzimajući u obzir interes i dobrobit ljudi koji žive na tim područjima.

Online tribina će se održati s početkom u 11:00 sati u dva dijela preko poveznica

 • za prvi dio tribine:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91892681644?pwd=S0lqRzV2b2pkbTk4aTlzNWpyM2F2QT09
Meeting ID: 918 9268 1644
Passcode: 4Rkt76

 • za drugi dio tribine:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92233210840?pwd=bkJHaFo2KzlRS0plL3RXK0RadGRpUT09
Meeting ID: 922 3321 0840
Passcode: Z7NDpV

Molimo vas da potvrdite svoje sudjelovanje na kontakt: martina.petrak@naturaviva.hr

>> Poziv na online javnu tribinu „Kupa NATURA“ u okviru projekta „Susret s rijekom“ (pdf)
>> Poziv za medije i RASPORED RADIONICA (pdf)


U okviru projekta „Susret s rijekom“ održana tribina za javnost „Korana kao NATURA izazov“
(Karlovac, petak, 25. rujna 2020. godine)

naturaviva

U okviru projekta „Susret s rijekom“ održana tribina za javnost „Korana kao NATURA izazov“

Dana 25. rujna 2020. godine u Knjižnici za mlade u Banjavčićevoj ulici održana je javna tribina na temu ekološke mreže NATURA 2000 u Karlovačkoj županiji. Tribina pod nazivom „Korana kao NATURA izazov“ aktivnost je Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u okviru projekta „Susret s rijekom“, koji je financiran iz sredstava Europske unije. Nositelj projekta je Karlovačka županija , a partneri su Javna ustanova NATURA VIVA, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Gradovi Karlovac, Ozalj i Ogulin, te Turističke zajednice Ozalj i Ogulin. Projekt se provodi na tri lokacije naše županije, a to su Karlovac, Ozalj i Ogulin. Ukupna vrijednost projekta je 9.210.371,03 kn, od čega je 7.828.815,37 kn sufinancirano bespovratnim sredstvima iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.”
U ime Karlovačke županije na tribini je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Marina Jarnjević, te ovom prilikom naglasila kako je edukacija javnosti između ostalog ključan segment u prepoznavanju važnosti NATURA područja, te kako je cilj ovog projekta doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže zaštićenih područja uz rijeke naše županije.
Ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA Darka Spudić osvrnula se je na sva zaštićena područja naše županije, te podsjetila na zajedničku odgovornost svih sektora u zaštiti i upravljanju te gospodarenju NATURA 2000 područjima. NATURA 2000 područja značajna su i u kontekstu razvoja eko turizma, poljoprivrede i svih ostalih djelatnosti uz pridržavanje zakonskih procedura i kvalitetnih mjera zaštite.
Tribinu su vodile djelatnice stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA, Martina Petrak i Martina Pavlović Sušilović. Sudionici , predstavnici različitih sektora, te zainteresirana javnost imali su prilike naučiti nešto novo o ciljanim vrstama i staništima s naglaskom na rijeku Koranu, koja je i bila tema ove tribine. Po završetku prezentacije razvila se je konstruktivna rasprava te razmjena iskustava drugih sektora po pitanju NATURE 2000, te su spomenuti primjeri dobre prakse koji nam govore da je moguće očuvati, štititi i istovremeno koristiti područja koja su pod posebnom zaštitom.

 

Susret s rijekom u Karlovcu
(Karlovac, Knjižnici za mlade u Banjavčićeva 8., petak, 25. rujna 2020. godine)

naturaviva


U petak 25.09. u Knjižnici za mlade u Banjavčićevoj ulici broj 8 u Karlovcu, održat će se javna tribina za širu javnost pod nazivom „Korana kao NATURA izazov“ u sklopu projekta „Susret s rijekom“ s početkom u 12:00h.


Na javnoj tribini govoriti će se o ekološkoj mreži Natura 2000 područjima u Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji s posebnim osvrtom na Koranu koja je jedno od Natura 2000 područja u našoj županiji. Raspravljat će se o prednostima i eventualnim ograničenjima takvog oblika zaštite, a uzimajući u obzir interes i dobrobit ljudi koji žive na tim područjima. Cilj je približiti sudionicima specifičnosti i biljni i životinjski svijet takvog područja.

 

Susret s rijekom u Ozlju
(Ozalj, 12. rujna 2020. godine)

naturaviva

U subotu, 12.9. od 10-18h u sklopu projekta “Susret s rijekom” u Ozlju, svi posjetitelji imaju priliku naučiti kako sigurno veslati i ponašati se na sve popularnijim SUP daskama i mini raftovima uz pratnju vrhunskih skipera. Sve to, potpuno besplatno.
Promo događaj biti će edukativnog i zabavnog karaktera, a cilj je približiti zainteresiranoj javnosti projektne lokacije, novoizgrađenu posjetiteljsku infrastrukturu te osvijestiti javnost o važnosti očuvanja prirode i biološke raznolikosti te pravilnom ponašanju u NATURA 2000 zaštićenim područjima prirode.
Karlovačka županija, Grad Ozalj i drugi projektni partneri u suradnji s Croatia Open Land Tours DMC agencijom organiziraju besplatnu školu veslanja i sigurnog ponašanja na vodi.
Od 10-17 h biti će organizirana besplatna škola veslanja i sigurnog ponašanja na vodi na SUP-ovima i mini raftovima, uz vodstvo profesionalnih skipera, a od 17-18h održat će se spust Kupom u raft čamcima
Ponesite sa sobom kupaće kostime, ručnik i dobro se zabavite.
„Organizacija promotivnog događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.

 

Susret s rijekom u Ogulinu
(Ogulin, Đulin vrt, 11. rujna 2020. godine)

naturaviva


U petak 11.09. u Đulinom vrtu u Ogulinu u novoizgrađenom amfiteatru održat će se javna tribina za širu javnost pod nazivom „U Ogulinu se fura NATURA“ u sklopu projekta „Susret s rijekom“ s početkom u 11:30 h, dok se u subotu 12.09. održava promotivni događaj projekta „Susret s rijekom“ u Đulinom vrtu u Ogulinu od 10h do 19h.

Na javnoj tribini govoriti će se o ekološkoj mreži Natura 2000 područjima u Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji s posebnim osvrtom na Ogulinsko – plaščansko Natura 2000 područje, raspravljati će se o prednostima i eventualnim ograničenjima takvog oblika zaštite, a uzimajući u obzir interes i dobrobit ljudi koji žive na tim područjima. Cilj je približiti sudionicima specifičnosti i biljni i životinjski svijet takvog područja.
U subotu, 12.9. u 2 termina, od 10-13h pa od 16-19h u sklopu projekta “Susret s rijekom” u Ogulinu, svi posjetitelji imaju priliku okušati se u zip line izazovu i maloj školi čvorologije uz stručno vodstvo HGSS Stanice Ogulin i Sportskog penjačkog kluba Ogulin. Osim toga, posjetitelji će moći isprobati i slackline radionice tokom navedenih termina te poslušati edukaciju o NATURA 2000 zaštićenim područjima. Sve to, potpuno besplatno.
Promotivni događaj biti će edukativnog i zabavnog karaktera, a cilj je približiti zainteresiranoj javnosti projektne lokacije, novoizgrađenu posjetiteljsku infrastrukturu te osvijestiti javnost o važnosti očuvanja prirode i biološke raznolikosti te pravilnom ponašanju u NATURA 2000 zaštićenim područjima prirode.
Potrebno je ponijeti sa sobom udobnu sportsku odjeću (trenirka, tenisice).
Obuku provodi Croatia Open Land Tours DMC uz suradnji s HGSS Stanicom Ogulin i Sportskim penjačkim klubom Ogulin.
„Organizacija promotivnog događaja i javne tribine sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

Susret s rijekom u Karlovcu
(Karlovac, Koranski slap - kod kule, subota, 29. kolovoza 2020. godine)

naturaviva

U subotu , 29. kolovoza 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Karlovcu, rijeka Korana s desne strane slapa -kod kule održat će se promotivni događaj u sklopu projekta „Susret s rijekom“.

Promo događaj biti će edukativnog i zabavnog karaktera, a cilj je približiti zainteresiranoj javnosti projektne lokacije, novoizgrađenu posjetiteljsku infrastrukturu te osvijestiti javnost o važnosti očuvanja prirode i biološke raznolikosti te pravilnom ponašanju u NATURA 2000 zaštićenim područjima prirode.
Karlovačka županija, Grad Karlovac i drugi projektni partneri u suradnji s Croatia Open Land Tours DMC agencijom organiziraju besplatnu školu veslanja i sigurnog ponašanja na vodi.
U subotu 29.8. od 10-18h u sklopu projekta “Susret s rijekom” u Karlovcu, možete naučiti kako sigurno veslati i ponašati se na sve popularnijim SUP daskama, kayacima, mini raftovima i raftovima u samom slapu, uz visoko osiguranje ronioca i HGSS-a te vrhunskih skipera i kayakaša.
Škola veslanja i sigurnog ponašanja na vodi odvijat će su u 2 termina prijepodne ( 10h i 11.30h) i u 3 termina poslijepodne (14h , 15.30h i 17h). Obuka obuhvaća upoznavanje s opremom, oblačenje iste, sigurnosne upute skipera te učenje veslanja i ponašanja u slučaju pada u slap. Predviđeno trajanje obuke je od 30 do 45 minuta.
Ponesite sa sobom kupaće kostime, ručnik i dobro se zabavite.
„Organizacija promotivnog događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

Održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima unutar projekta Susret s rijekom
(Karlovac, 3. srpnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 3. srpnja 2019. godine održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima unutar projekta Susret s rijekom. Akcijski plan će obuhvatiti slijedeća područja NATURA 2000: Korana nizvodno od Slunja (HR2001505), Kupa (HR2000642) na području Karlovačke županije, Đulin ponor (Ogulinsko-plašćansko područje HR 2000592).

 


EU PROJEKTI


Erasmus+

 

Erasmus+ - trening mobilnosti 2019.

Ove godine Javna ustanova NATURA VIVA s partnerom Gimnazija Karlovac organizira trening mobilnosti 2019 u okviru Erasmus+ programa od 23.-27.9.2019.g.

U cilju razmjene iskustava u STEM području, tijekom 2017. godine pokrenute su aktivnosti na Erasmus+ projektu „Written on Water“.
Javna ustanova NATURA VIVA partner je na projektu „Written on Water“ u okviru Erasmus+ programa zajedno s Gimnazijom Karlovac te partnerima iz Italije i Poljske. Fokus projekta su rijeke, a samim time i udruživanje partnera koji već imaju iskustva u radu na lokalnim rijekama s velikom biološkom raznolikošću. Cilj projekta je poboljšanje razvoja vještina kod učenika iz škola partnera, uključujući i razumijevanje znanstvenih metoda, znanje laboratorijskih vještina i ostvarenje stručnog rječnika na stranom jeziku.

Rezultati projekta su smjernice za učenje na temelju radnog iskustva za srednje škole, razvoj, povećan broj škola koje uče kroz iskustvo na terenu, ojačana suradnja između obrazovnih institucija i vanjskih organizacija s ciljem razvoja učenja na temelju radnog iskustva, povećan broj učenika koji će nastaviti svoje obrazovanje u prirodnim znanostima te razvijanja vještina učenika i profesora kroz praktičan rad na stranom jeziku.

U projekt „Written on Water“ uključena su dva partnera iz svake zemlje koja sudjeluje na projektu. To su:

 • GRAIA (Gestione Ricera Ambientale Ittica Acque) iz Varano Borghi (Italija),
 • Škola CALINI iz Brescia (Italija),
 • Udruga GAJA iz Wilkowice (Poljska),
 • Škola drvne industrije iz Žywiec (Poljska),
 • Javna ustanova NATURA VIVA,
 • Gimnazija Karlovac.

Kroz aktivnosti projekta oba partnera svake zemlje organiziraju unutar tri godine trajanja projekta sastanke, treninge mobilnosti u trajanju od 6 dana i 1 Dan voda. U tom smislu Javna ustanova organizira i provodi 2 treninga mobilnosti kroz aktivnosti na terenu u trajanju od 6 dana za partnera projekta. To uključuje osmišljavanje i provedbu sadržaja na terenu (terenski rad) te osiguravanje sve potrebne infrastrukture, materijala i opreme za provedbu aktivnosti.

U tablici su aktivnosti ovogodišnjih treninga mobilnosti koje će se odvijati od ponedjeljka, 23.09.2019. do petka, 27.09.2019. godine.

>> Tablica aktivnosti (pdf)

 

Gost dana - Martina Petrak i Martina Pavlović Sušilović - 17.9.2019. https://www.youtube.com/watch?v=SBOYPE1qFdc

 


Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica