KA
KA Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

EU projekti

 

>> Vodene tajne Slunja

>> Susret s rijekom

>> Erasmus+

 

EU PROJEKTI

Karlovac, 18. srpnja 2018. godine

 

POVJESNI TRENUTAK ZA ZAŠTITU PRIRODE KARLOVAČKE ŽUPANIJE I JAVNU
USTANOVU NATURA VIVA

JAVNA USTANOVA NATURA partner je na dva vrijedna EU projekta:

 1. Karlovačkoj županiji na projektu – „Susret s rijekom“ 
 2. Gradu Slunju na projektu -  „Vodene tajne Slunja“.

Svečano potpisivanje vrijednih Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fonda OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ kojim se planira sufinanciranje troškova gore navedenih projekta, održalo se 16. srpnja u Rastokama na imanju obitelji Kovačić.
Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:
MRRFEU o potpisanim projektima: https://razvoj.gov.hr/vijesti/230-milijuna-kuna-za-zastitu-okolisa-razvoj-e-usluga-i-odrzivi-urbani-razvoj/3867
Karlovačka županija o potpisanim projektima: https://www.kazup.hr/52-clanci/1000723-svecano-potpisivanje-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava.html
Grad Slunj o potpisanim projektima: https://www.slunj.hr/index.php/1570-svecano-potpisivanje-vrijednih-ugovora-u-rastokama
Oba projekta provode se na zaštićenim područjima županije i područjem NATURA 2000 kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA a što je bio i glavni uvjet natječajne dokumentacije. Oba projekta plod su dugogodišnje suradnje s lokalnom zajednicom i sustavnog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima županije.
Dakle zaštita prirodne baštine i promicanje održivog razvoja naših zaštićenih područja temelj je svih aktivnosti koje ćemo u narednim godinama provoditi na području županije; gradova Karlovca, Ogulina i Ozlja te na području grada Slunja.
Ovi projekti dokaz su da zaštita prirode može i mora ići ruku pod ruku sa razvojem  međutim samo pod uvjetom da se planira kvalitetno i dugoročno sagledava održivo korištenje prirodnih dobara kojima raspolažemo. Zaštita prirode investicija je u budućnost i nije nikako kočnica već eto kao što vidimo temelj razvoja čitave županije, podrška razvoju lokalnih područja, te temelj za nova radna mjesta.

 

 

>> Vodene tajne Slunja

>> Susret s rijekom

>> Erasmus+

 


EU PROJEKTI


VODENE TAJNE SLUNJA


2. radionica s institucionalnim dionicima u sklopu aktivnosti Izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u području ZK Slunjčica
(Slunj, 12. lipnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 12. lipnja 2019. održana je 2. radionica s institucionalnim dionicima u sklopu aktivnosti Izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u području ZK Slunjčica. Naime, veliki izazov izrade Akcijskog plana mora uključivati što širi krug dionika, jer svaka ideja, izazov se ukomponira u konačni produkt zahvalnog dokumenta za upravljanje posjetiteljima. Zahvaljujemo se svim institucijama koje su poslale svoje relevantne stručnjake za obradu niz tema na radionici.

 

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima
(Slunj, 5. lipnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 5. lipnja 2019., u popodnevnim satima održana je Prva dionička radionica u sklopu izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta Vodene tajne Slunja. Radionici su prisustvovali građani Slunja; Rastoka, predstavnici izrađivača Akcijskog plana, JU NATURA VIVA, Turističke zajednice Grada Slunja i Grada Slunja.

 

Drugi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetitelja ZK Slunjčica
(Karlovac, 7. svibnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 7.5.2019. održan je drugi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području ZK Slunjčica unutar projekta Vodene tajne Slunja. Na radionici su sudjelovali predstavnici izrađivača Akcijskog plana, JU NATURA VIVA, Grada Slunja i TZ grada Slunja. Tijekom sastanka strukturirane su vizije budućeg upravljanja posjetiteljima na tom području s naglaskom na nekoliko točaka odnosno vrijednosti navedenog prostora kako bi on sam dobio razinu autentičnosti/prepoznatljivosti.

 

Prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetitelja ZK Slunjčica
(Karlovac, 3. travnja 2019. godine)

naturaviva

Strukturiran sastanak započeo je uvodnom prezentacijom ''Planiranje upravljanja posjećivanjem'' od strane tvrtke Park Bureau d.o.o., odnosno Vesne Vukadin, izrađivača Akcijskog plana. Sumiran je pregled stanja te su diskusijom objašnjene planirane aktivnosti projekta „Vodene tajne Slunja“, nadležnosti za upravljanje posjećivanjem na području ZK Slunjčica, postojeća prostorna ograničenja turističkog korištenja (zone upravljanja), postojeći strateški i planski dokumenti te ostala dostupna literature vezane uz posjećivanje i potrebe za uključivanjem dionika.

Zaključno su definirane aktivnosti za nastavak procesa izrade Akcijskog plana.

 

Održana druga radionica za slijepe i slabovidne     
(26. veljače 2019. godine)

slunj

Dana 26. veljače održana je Druga radionica u sklopu aktivnosti 4.3. Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupe slijepih i slabovidnih osoba u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ u sklopu OPKK 2014. – 2020. Na radionici su aktivno prisustvovali; predstavnici Javne ustanove NATURA VIVA, Turističke zajednice grada Slunja, Grada Slunja, turistički vodiči te Udruga slijepih Karlovačke županije. S obzirom na opsežnu tematiku spomenute aktivnosti, dioba ideja sa sudionicima bila je potrebna u još jednoj radionici ''in situ''. Interpelacijskim pristupom s naglaskom na ideje, želje, zahtjeve članova Udruge slijepih Karlovačke županije obišle su se dvije varijante moguće turističke ture, s mogućnošću korištenja 3D modela/printova u skladu s interpretacijskim pločama. Naravno, o mogućnostima grupe ovisit će i zahtjevnost staze tj. ture te vremenski hod koji je vrlo bitan za adekvatnost sadržaja i konačnu izradu Vodiča za interpretaciju prostora i turističkog sadržaja za slijepe i slabovidne osobe. Nakon terenskog rada, održao se sastanak uz catering i sumacija ideja, potencijalnih sadržaja i uvodnih točaka za razradu materijala.POZIV NA 2. RADIONICU
(Slunj, 26.02.2019.)

Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupe slijepih i slabovidnih osoba u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ u sklopu OPKK 2014. – 2020.

TEME RADIONICE:

 1. Tematski obilazak potencijalnih turističkih tura.
 2. Interpelacija niza edukacijskih elemenata u konkretizaciji tematsko-vremenskog hoda ture.

Nakon radionice nastavit će se rasprava o iskustvima stečenih tijekom radno-tematskog obilaska područja ZK Slunjčica uz catering.

MJESTO ODRŽAVANJA: Slunj
VRIJEME ODRŽAVANJA: utorak, 26. veljače 2019. godine, od 8:00h do 12:00h

>> Poziv za 2. radionicu (pdf, 0.38 MB)


 

>> Rastoke za godinu i pol u novom ruhu
(karlovacki.hr, 20.02.2019.)


Održana radionica „Interpretacija i doživljaj kulturne baštine“     
(Slunj, 13. prosinca 2018. godine)

slunj

Dana 13.12.2018. godine, u četvrtak održana je radionica s temom ''Interpretacija i doživljaj kulturne baštine'' kao dio aktivnosti „Edukacija dionika lokalne razine“ s ciljem educiranja lokalnih dionika o kulturnoj baštini i interpretaciji na području Slunja.

Uvidom konzervatora uočeno je da se u ponudu za posjetitelje uvodi niz neautohtonih sadržaja kao što su priče, legende, etnografski elementi i slično te da postoji opća nepovezanost predstavljanja prirodne baštine i običaja  za to područje te je znanje o istom dionika uključenih u prihvat posjetitelja trenutno ocjenjen nedostatnim.

Cilj ove aktivnosti je osim održavanja radionice i materijal u vidu vodiča o autohtonosti i vrijednosti područja Slunja koji bi bio podloga za stvaranje što kvalitetnije i vjerodostojnije usluge pružanja usluge smještaja ili ugostiteljskog sadržaja. Smatra se da bi ova aktivnost znatno utjecala na prikladno uređenje mjesta i da bi se djelomično utjecalo na zaustavljanje unošenja stranih elemenata u predstavljanje destinacije.

S obzirom na stručnost izlagača gđe. Ane Mlinar i g. Damira Kremenića i njihovo veliko iskustvo da doživimo postojeću kulturnu baštinu i bogatstvo kako bi nositelj projekta te partneri s lokalnom zajednicom analizirali probleme, prednosti, mogućnosti te prijetnje za prostor Značajnog krajobraza Slunjčica koja je temeljna točka ovog projekta, a istovremeno uvjetuje demografski, socijalni i ekonomski razvoj u sinergiji s prirodnom baštinom u vidu autohtonosti i unificiranosti cijeloga segmentiranog prostora Korduna.

Radionica je održana u vatrogasnom domu DVD-a Slunja a sudjelovali su osim lokalne zajednice, predstavnici grada Slunja, djelatnici JU NATURA VIVA te izlagači s konkretnim primjerima kako i na koji način postojeću vrijednost dodatno obogatiti na jednostavan način i zaokružiti turističku ponudu.

 1. Održana radionica „Interpretacija i doživljaj kulturne baštine“, Slunj, 13.12.2018.

 

Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“      
(Karlovac, 10. prosinca 2018. godine)

sl


Javna ustanova NATURA VIVA održala je u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine radionicu s članovima Udruge slijepih Karlovačke županije i turističkim vodičima, članovima Udruge „Bastion“.
Radionica je organizirana kao jedna od aktivnosti Javne ustanove NATURA VIVA kao partnera  na projektu „Vodene tajne Slunja“ kojeg je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tema radionice bila je  Definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupa slijepih i slabovidnih osoba na području Značajnog krajobraza Slunjčica.
Nakon uvodnog dijela interpeliralo se s primjerima certificiranih vodiča članova Udruge „Bastion“ iz njihova vlastitih iskustava u vođenju grupa slabovidnih i slijepih osoba sa zahtjevima i idejama članova Udruge slijepih Karlovačke županije za adekvatno vođenje grupe slijepih i slabovidnih s konačnim ciljem izdavanja Vodiča za slijepe i postavljanje temelja za dugoročno i održivo turističko valoriziranje prirodnih i kulturnih osobitosti Grada Slunja u kontekstu prostora provedbe Projekta.
Ciljevi ove aktivnosti su osim održavanja radionica i stvaranja vodiča; 3D model kao i  pilot vođenje ture. Sudionici radionice složili su se oko nekoliko važnih točaka u realizaciji vođenja grupe slabovidnih i slijepih osoba po projektnom području odnosno  točno definiranim punktovima. Tako je kao ključni preduvjet posjeta slijepih i slabovidnih osoba istaknuta sigurnost osoba na terenu, što znači uređene staze, bez velikih nagiba i postavljenim rukohvatima. Također je zaključeno da će se točno definirani način  kvalitetne animacije grupe slijepih i slabovidnih osoba kao i punktovi koji su sažeti, korisni i atraktivni te aktivnost vođenja grupe koja će biti izdržljiva, udobna i balansirana. Zaključno je predviđena druga radionica s realizacijom na prostoru ZK Slunjčice u siječnju 2019. godine s istim dionicima prve radionice.

 1. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 2. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 3. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine
 4. eu
  Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“
  Karlovac, 10. prosinca 2018. godine

 


 

09. listopada 2018. godine

Na temelju članka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-02/15-01/94, URBROJ: 2133-63-15-05) i njegovim Izmjenama i dopunama i članka 25. Statuta Javne ustanove NATURA VIVA (Klasa: 351-02/14- 01/52, Urbroj: 2133-63-14-04) GKŽ 21/2014,  ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA raspisuje


JAVNI NATJEČAJ - NATJEČAJ JE ZATVOREN

Za prijem na radno mjesto:

 • Višeg stručnog suradnika/suradnice -edukator Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije- 1 izvršitelj/izvršiteljica (Europski projekt „Vodene tajne Slunja“) na neodređeno vrijeme


>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 0.25 MB)

 


 

Temeljem javnog natječaja za posao koji je raspisala Javna ustanova NATURA VIVA 09.10.2018. godine donesena je Odluka o zapošljavanju osobe:

 • Viši stručni suradnik za razvojne programe i edukaciju na EU projektu: Dino Pečaver, prof. geografije

Zahvaljujemo se svim kandidatima koji su se odazvali na natječaj za posao u Javnoj ustanovi NATURA VIVA. Želimo svima puno uspjeha u potrazi za željenim poslom.

 

 


SUSRET S RIJEKOM

https://susretsrijekom.eu/

projekt

>> Plakat - EU projekta „Susret s rijekom“  (PDF, 1.31 MB)

 

Održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima unutar projekta Susret s rijekom
(Karlovac, 3. srpnja 2019. godine)

naturaviva

Dana 3. srpnja 2019. godine održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima unutar projekta Susret s rijekom. Akcijski plan će obuhvatiti slijedeća područja NATURA 2000: Korana nizvodno od Slunja (HR2001505), Kupa (HR2000642) na području Karlovačke županije, Đulin ponor (Ogulinsko-plašćansko područje HR 2000592).

 


EU PROJEKTI


Erasmus+

 

Erasmus+ - trening mobilnosti 2019.

Ove godine Javna ustanova NATURA VIVA s partnerom Gimnazija Karlovac organizira trening mobilnosti 2019 u okviru Erasmus+ programa od 23.-27.9.2019.g.

U cilju razmjene iskustava u STEM području, tijekom 2017. godine pokrenute su aktivnosti na Erasmus+ projektu „Written on Water“.
Javna ustanova NATURA VIVA partner je na projektu „Written on Water“ u okviru Erasmus+ programa zajedno s Gimnazijom Karlovac te partnerima iz Italije i Poljske. Fokus projekta su rijeke, a samim time i udruživanje partnera koji već imaju iskustva u radu na lokalnim rijekama s velikom biološkom raznolikošću. Cilj projekta je poboljšanje razvoja vještina kod učenika iz škola partnera, uključujući i razumijevanje znanstvenih metoda, znanje laboratorijskih vještina i ostvarenje stručnog rječnika na stranom jeziku.

Rezultati projekta su smjernice za učenje na temelju radnog iskustva za srednje škole, razvoj, povećan broj škola koje uče kroz iskustvo na terenu, ojačana suradnja između obrazovnih institucija i vanjskih organizacija s ciljem razvoja učenja na temelju radnog iskustva, povećan broj učenika koji će nastaviti svoje obrazovanje u prirodnim znanostima te razvijanja vještina učenika i profesora kroz praktičan rad na stranom jeziku.

U projekt „Written on Water“ uključena su dva partnera iz svake zemlje koja sudjeluje na projektu. To su:

 • GRAIA (Gestione Ricera Ambientale Ittica Acque) iz Varano Borghi (Italija),
 • Škola CALINI iz Brescia (Italija),
 • Udruga GAJA iz Wilkowice (Poljska),
 • Škola drvne industrije iz Žywiec (Poljska),
 • Javna ustanova NATURA VIVA,
 • Gimnazija Karlovac.

Kroz aktivnosti projekta oba partnera svake zemlje organiziraju unutar tri godine trajanja projekta sastanke, treninge mobilnosti u trajanju od 6 dana i 1 Dan voda. U tom smislu Javna ustanova organizira i provodi 2 treninga mobilnosti kroz aktivnosti na terenu u trajanju od 6 dana za partnera projekta. To uključuje osmišljavanje i provedbu sadržaja na terenu (terenski rad) te osiguravanje sve potrebne infrastrukture, materijala i opreme za provedbu aktivnosti.

U tablici su aktivnosti ovogodišnjih treninga mobilnosti koje će se odvijati od ponedjeljka, 23.09.2019. do petka, 27.09.2019. godine.

>> Tablica aktivnosti (pdf)

 

Gost dana - Martina Petrak i Martina Pavlović Sušilović - 17.9.2019. https://www.youtube.com/watch?v=SBOYPE1qFdc

 


Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica