O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije

Područje nacionalne ekološke mreže u županiji

Rijeka Mrežnica O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

EKOLOŠKA MREŽA KARLOVAČE ŽUPANIJE

RIJEKA MREŽNICA


>> STRUČNA PODLOGA SA PRILOZIMA ( 3.96 MB)

>> KARTA - GRANICA PARKA M 1:25 000 (JPG, 43.68 MB)

>> KARTA - PODRUČJE PARKA M 1: 100 000 (JPG 2.25 MB)

>> KARTA - EKOLOŠKA MREŽA M 1: 50 000 (JPG 6.61 MB)

>> KARTA - STANIŠTA M 1: 50 000 (JPG 6.78 MB)

 
     
       


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica