Početna stranica


Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

EU projekti

Publikacije

Više informacija

>> Plan nabave za 2016. godinu ( pdf, 1.1 MB)

>> SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA - čl. 13 st. 9. točki 1. Zakon o javnoj nabavi
( pdf, 356 KB)

 

 

Klikni za naš facebook

 

 


Početna stranica

 

Dobro došli na stranice Javne ustanove NATURA VIVA
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije!

 


VAŽNA OBAVIJEST

špilja Vrlovka je od 15. lipnja 2018. godine zatvorena za posjetitelje!

 


Karlovac, 18. srpnja 2018. godine

 

POVJESNI TRENUTAK ZA ZAŠTITU PRIRODE KARLOVAČKE ŽUPANIJE I JAVNU
USTANOVU NATURA VIVA

JAVNA USTANOVA NATURA partner je na dva vrijedna EU projekta:

  1. Karlovačkoj županiji na projektu – „Susret s rijekom“ 
  2. Gradu Slunju na projektu -  „Vodene tajne Slunja“.

Svečano potpisivanje vrijednih Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fonda OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ kojim se planira sufinanciranje troškova gore navedenih projekta, održalo se 16. srpnja u Rastokama na imanju obitelji Kovačić.
Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:
MRRFEU o potpisanim projektima: https://razvoj.gov.hr/vijesti/230-milijuna-kuna-za-zastitu-okolisa-razvoj-e-usluga-i-odrzivi-urbani-razvoj/3867
Karlovačka županija o potpisanim projektima: https://www.kazup.hr/52-clanci/1000723-svecano-potpisivanje-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava.html
Grad Slunj o potpisanim projektima: https://www.slunj.hr/index.php/1570-svecano-potpisivanje-vrijednih-ugovora-u-rastokama
Oba projekta provode se na zaštićenim područjima županije i područjem NATURA 2000 kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA a što je bio i glavni uvjet natječajne dokumentacije. Oba projekta plod su dugogodišnje suradnje s lokalnom zajednicom i sustavnog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima županije.
Dakle zaštita prirodne baštine i promicanje održivog razvoja naših zaštićenih područja temelj je svih aktivnosti koje ćemo u narednim godinama provoditi na području županije; gradova Karlovca, Ogulina i Ozlja te na području grada Slunja.
Ovi projekti dokaz su da zaštita prirode može i mora ići ruku pod ruku sa razvojem  međutim samo pod uvjetom da se planira kvalitetno i dugoročno sagledava održivo korištenje prirodnih dobara kojima raspolažemo. Zaštita prirode investicija je u budućnost i nije nikako kočnica već eto kao što vidimo temelj razvoja čitave županije, podrška razvoju lokalnih područja, te temelj za nova radna mjesta.

 


 

Novosti i događanja

 

projekt

>> Plakat - EU projekta „Susret s rijekom“  (PDF, 1.31 MB)

 

 

>> Projekt EXCOVER
(Karlovac, 13. ožujka 2019. godine)

naturaviva

 

>> Održavanje spomenika parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu
(Karlovac, veljača 2019. godine)

naturaviva

 

>> 1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog plana upravljanja za risa (Lynx lynx)  
(Ogulin, 20. veljače 2019. godine)

naturaviva

 

>> Gupčeva lipa  
(14. veljače 2019. godine)

naturaviva

 

>> Povijest okoliša - recentni primjer prirodne sukcesije u Karlovačkoj županiji 
(Karlovac, 13. veljače 2019. godine)

naturaviva

 

>> LIFE konferencija – rezultati i dobrobiti LIFE projekata  
(Zagreb, 12. veljače 2019. godine)

slunj

 

>> Radni sastanak oko potencijalne nominacije Petrove gore za međunarodni park tamnog neba  
(Karlovac, 8. veljače 2019. godine)

slunj

 

>> Održan je nadzor u zaštićenom području prirode Cret Banski Moravci  
(6. veljače 2019. godine)

slunj

 

>> Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa (2. veljače)
''Močvarna staništa – prirodno rješenje za recentne klimatske promjene''  

(2. veljače 2019. godine)

slunj

 

>> Okrugli stol: UTJECAJ HIDROELEKTRANA NA LJUDE I OKOLIŠ  
(Zagreb, 28. siječnja 2019. godine)

slunj

 

>> Prezentacija zaštićenih lokacija na području Karlovačke županije  
(Karlovac, siječanj 2019. godine)

slunj

 

>> SURADNJA JAVNE USTANOVE NATURA VIVA I KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
(Karlovac, siječanj 2019. godine)

slunj

 

>> Održana radionica „Interpretacija i doživljaj kulturne baštine“
(Slunj, 13. prosinca 2018. godine)


>> Održana radionica u okviru projekta „Vodene tajne Slunja“     
(Karlovac, 10. prosinca 2018. godine)

sl


>> OBILJEŽEN DAN VRLOVKE 2018. 
(Kamanje – špilja Vrlovka, petak, 12. listopada 2018.)

sl

 

>> OBILJEŽAVANJE DANA VRLOVKE 2018. GODINE
(Kamanje – špilja Vrlovka, petak, 12. listopada 2018. godine u 16,30 sati)

sl

 

>> Terenska nastava u okviru Projekta Erasmus +
(Karlovac, 24.-26. rujna 2018. godine)

sl

 

>> Bijela roda na području Karlovačke županije
(Karlovac, 21. kolovoza 2018. godine)

sl

 

>> Prezentaciju projekta „Živjeti s parkom 2018“
koje će se održati u utorak, 22. svibnja 2018. godine.
(Vrbanićev perivoj, Karlovac, utorak, 22. svibnja 2018. godine u 11:00 sati)

sl

 

>> Povodom obilježavanja Europskog dana Natura 2000 -
Prezentaciju projekta „Zaštita i promocija creta - Banski Moravci“

(Banski Moravci, ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 11:00 sati)

sl

 

>> Obilježili smo Svjetski dana voda u Tounju
(Tounj, 22. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> PRIDRUŽITE NAM SE U AKCIJI PREBROJAVANJA
KOCKAVICE (Fritillaria meleagris L.) u 2018. godini

(Karlovac, ožujak 2018. godine)

sl

 

>> U veterinarsku ambulantu PET PLUS u Karlovcu
zaprimljena teško stradala ženka dabra

(Karlovac, 14. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> HEP, Elektra Karlovac postavlja nosače za gnijezda na stupove
(Karlovac, 13. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> NAHRANIMO PTICE ZIMI
(Karlovac, 2. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> SPAŠAVANJE STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA – SOVA U MAHIĆNU
(Karlovac, 21. veljače 2018. godine)

sl

 

>> IZVJEŠĆE NADZORA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE VRBANIĆEV PERIVOJ I MARMONTOVA ALEJA U KARLOVCU I U ZNAČAJNOM KRAJOBRAZU SLUNJČICA
(Karlovac, 5. veljače 2018. godine)

sl

 

>> 02. VELJAČE 2018.- SVJETSKI DAN VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, 2. veljače 2018. godine)

sl

 

>> Održana svečanost zatvaranja projekta
(Zagreb, 16. siječnja 2018. godine)

sl

 

 

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail:
karlovac.nature@ka.t-com.hr