Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


Kontakt


Javna ustanova NATURA VIVA
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije


Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Telefon: 047/601 479 ili 047/601 284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr


URED RAVNATELJA
ravnateljica: Darka Spudić, dipl.ing. biologije
e-mail: darka.spudic@naturaviva.hr

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
viša stručna suradnica za proračun i financije: Marina Uđbinac Stupljanec, dipl.oec.
e-mail: marina.udbinac.stupljanec@naturaviva.hr

SLUŽBA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE PRIRODE
viša stručna suradnica: Martina Petrak, dipl. ing. biologije
e-mail: martina.petrak@naturaviva.hr

viša stručna suradnica: dr. sc. Leopoldina Dakić, prof. biologije
e-mail: leopoldina.dakic@naturaviva.hr

viša stručna suradnica, pripravnica: Martina Pavlović Sušilović, dipl.ing. agronomije
e-mail: martina.pavlovic@naturaviva.hr

 

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE I ODRŽAVANJA
čuvar prirode: Darko Radečić, ing.lovstva i zaštite prirode
e-mail: darko.radecic@naturaviva.hr
radnik na održavanju: Joso Radočaj

 

 

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica