Zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja

Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Aktivnosti i projekti

Monitoring

 

MONITORING BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI


Nekoliko godina za redom, Javna ustanova NATURA VIVA provodi projekt MONITORING BIJELE RODE na području Karlovačke županije gdje je na gospodarskim i stambenim objektima evidentirano tri gnijezda bijele rode (Ciconia ciconia), dok na stupovima električne distribucijske mreže se nalazi 40 gnijezda. Monitoring se provodi kroz dva obilaska gnijezda. Krajem travnja/početkom svibnja, pri čemu se utvrđuje broj aktivnih gnijezda i broj mladih. Podaci se upisuju u Obrazac za monitoring bijelih roda (Ciconia ciconia) u Hrvatskoj. Bijela roda (Ciconia ciconia) čija je zaštita i očuvanje predmet ovog projekta pripada europskim gnjezdaricama koje hranu nalaze na poljoprivrednim područjima, travnjacima i pašnjacima u vlažnim područjima, u blizini močvara i rijeka. Ova vrsta ptica je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13). Monitoringom tijekom 2019. godine obiđene su 83 lokacije gniježđenja, zabilježena su 43 aktivna gnijezda. Od toga su 3 gnijezda na stambenim i gospodarskim objektima, a 40 gnijezda na stupovima. Broj mladih iznosi 53 jedinke.

 

>> BROJNO STANJE I KRETANJE POPULACIJE BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OD 2010. G.
(XLS, 14 KB)

>> Brojno stanje polulacije Bijele rode u Karlovačkoj županiji - 2019. g.
(XLS, 17 KB)
>> Brojno stanje polulacije Bijele rode u Karlovačkoj županiji - 2018. g.
(XLS, 16 KB)
>> Brojno stanje polulacije Bijele rode u Karlovačkoj županiji - 2017. g.
(XLS, 16 KB)
>> Brojno stanje polulacije Bijele rode u Karlovačkoj županiji - 2016. g.
(XLS, 15 KB)

>> Monitoring bijele rode u razdoblju od 2010. do 2015.
(XLS, 70 KB)

>> Brošura - Praćnje stanja bijele rode u Karlovačkoj županiji
(PDF, 2.85 MB)

>> Letak - Rode u Karlovačkoj županiji
(PDF, 2.85 MB)

 

 

 

 

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica Kontakt Karta Novosti i događanja Uključite se Zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja