O nama

Opći akti JU
Pristup informacijama
Natječaji i Javna nabava
Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Uključite se Ekološka mreža KŽ O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


Natječaji i Javna nabava

 


12. ožujka 2019. godine

Popis gospodarskih subjekata s kojima JU NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  1. Elektrocentar Krznarić, Banija 8, Karlovac
  2. Planum d.o.o., Donja Švarča 40, Karlovac
  3. Ured ovlaštenog arhitekta Nenad Bijelić, Vrbanićev perivoj 5, Karlovac

 

 

09. listopada 2018. godine

Na temelju članka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-02/15-01/94, URBROJ: 2133-63-15-05) i njegovim Izmjenama i dopunama i članka 25. Statuta Javne ustanove NATURA VIVA (Klasa: 351-02/14- 01/52, Urbroj: 2133-63-14-04) GKŽ 21/2014,  ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA raspisuje


JAVNI NATJEČAJ - NATJEČAJ JE ZATVOREN

Za prijem na radno mjesto:

  • Višeg stručnog suradnika/suradnice -edukator Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije- 1 izvršitelj/izvršiteljica (Europski projekt „Vodene tajne Slunja“) na neodređeno vrijeme


>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 0.25 MB)

 


06. travnja 2018. godine

Na temelju članka 188 i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 15/2018) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 351-02/16-01/120, Urbroj: 2133-63-18-16 od 26.03.2018. godine (u daljnjem tekstu Odluka) Upravno vijeće Javne ustanove NATURA VIVA, raspisuje

JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja posjetitelja u speleološkom objektu uztumačenje obilježja Geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka

 

>> JAVNI POZIV
(pdf, 0.46 MB)


>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE
(pdf, 0.43 MB)


>> OBRAZAC 1
(pdf, 0.31 MB)

 


22.02.2018. godine

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. i članka 135. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18), članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 7/14),  te Odluke Upravnog vijeća sa 2. sjednice održane 14.02.2018. godine, Upravno vijeće Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

 

>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 1.96 MB)

 


22.12.2017. godine

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2018. godinu

>> PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
(pdf, 2.04 MB)

 


29.12.2016. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2017. godinu

>> PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(pdf, 1.96 MB)

 


 

25.03.2016. godine

>> JAVNO NADMETANJE BR. 1/2016 za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju prijenosne drvene kućice površine 6,00 m2 (pdf, 680 KB)18.01.2016. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2016. godinu

>> Plan nabave za 2016. godinu (pdf, 1.10 MB)

 


 

23.01.2015. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2015. godinu

>> Plan nabave za 2015. godinu (pdf, 1.11 MB)(NATJEČAJ ZATVOREN)

29.12.2014. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto u Javnu ustanovu NATURA VIVA

  • 1 pripravnik/ice,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Opći uvjeti za prijam na radno mjesto:
-  punoljetnost
-  hrvatsko državljanstvo
-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

 

>> JAVNI NATJEČAJ - za prijam na radno mjesto u Javnu ustanovu NATURA VIVA 

Vrh stranice

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica