O nama

Opći akti JU
Pristup informacijama
Natječaji i Javna nabava
Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Uključite se Ekološka mreža KŽ O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


Natječaji i Javna nabava

 


 

09. listopada 2018. godine

Na temelju članka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-02/15-01/94, URBROJ: 2133-63-15-05) i njegovim Izmjenama i dopunama i članka 25. Statuta Javne ustanove NATURA VIVA (Klasa: 351-02/14- 01/52, Urbroj: 2133-63-14-04) GKŽ 21/2014,  ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA raspisuje


JAVNI NATJEČAJ - NATJEČAJ JE ZATVOREN

Za prijem na radno mjesto:

  • Višeg stručnog suradnika/suradnice -edukator Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije- 1 izvršitelj/izvršiteljica (Europski projekt „Vodene tajne Slunja“) na neodređeno vrijeme


>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 0.25 MB)

 


06. travnja 2018. godine

Na temelju članka 188 i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 15/2018) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 351-02/16-01/120, Urbroj: 2133-63-18-16 od 26.03.2018. godine (u daljnjem tekstu Odluka) Upravno vijeće Javne ustanove NATURA VIVA, raspisuje

JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja posjetitelja u speleološkom objektu uztumačenje obilježja Geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka

 

>> JAVNI POZIV
(pdf, 0.46 MB)


>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE
(pdf, 0.43 MB)


>> OBRAZAC 1
(pdf, 0.31 MB)

 


22.02.2018. godine

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. i članka 135. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18), članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 7/14),  te Odluke Upravnog vijeća sa 2. sjednice održane 14.02.2018. godine, Upravno vijeće Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

 

>> JAVNI NATJEČAJ
(pdf, 1.96 MB)

 


22.12.2017. godine

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2018. godinu

>> PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
(pdf, 2.04 MB)

 


29.12.2016. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2017. godinu

>> PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(pdf, 1.96 MB)

 


 

25.03.2016. godine

>> JAVNO NADMETANJE BR. 1/2016 za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju prijenosne drvene kućice površine 6,00 m2 (pdf, 680 KB)18.01.2016. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2016. godinu

>> Plan nabave za 2016. godinu (pdf, 1.10 MB)

 


 

23.01.2015. godine

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije objavljuje Plan nabave za 2015. godinu

>> Plan nabave za 2015. godinu (pdf, 1.11 MB)(NATJEČAJ ZATVOREN)

29.12.2014. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto u Javnu ustanovu NATURA VIVA

  • 1 pripravnik/ice,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Opći uvjeti za prijam na radno mjesto:
-  punoljetnost
-  hrvatsko državljanstvo
-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

 

>> JAVNI NATJEČAJ - za prijam na radno mjesto u Javnu ustanovu NATURA VIVA 

Vrh stranice

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica