O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


Novosti i događanja

>> Arhiva - Novosti i događanja

Travanj 2017.

DAN PLANETA ZEMLJE 2017.
(Karlovac, 22. travnja 2017.)

sl

Dan planeta Zemlje se službeno obilježava od 1992. godine kada je na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru donesen dugoročni program za promicanje održivog razvoja. Opća skupština UN-a je 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje 2009. godine. Danas se taj dan obilježava u 190 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine.
Svake godine prilikom obilježavanja tog dana stavlja se naglasak na određeni segment u zaštiti prirode i okoliša jer se suočavamo s novim štetnim posljedicama čovjeka na naš planet. Ovogodišnja tema obilježavanja Dana planeta Zemlje je „Zeleni gradovi“, a kampanja je usmjerena na „zeleniju“ energiju, zgrade i promet u velikim gradovima.

Ove će godine Javna ustanova NATURA VIVA obilježiti Dan planeta Zemlje u suradnji s Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ predavanjem u prostorima knjižnice. Predavanje će se održati 27. travnja 2017. godine za učenike petih i šestih razreda. Predavač Pavao Vrbanec, mag.geol. ispričati će zanimljive detalje o zaštiti „mrtve prirode“ i zašto uopće štiti nešto što je mrtvo.

SRETAN VAM DAN PLANETA ZEMLJE!
Zemlja nam je dana da na njoj, od nje i s njom živimo! Čuvajmo je!

 

 

sl

 

Ožujak 2017.

Krenuli smo s monitoringom kockavice (Fritillaria meleagris)
(Karlovac, 24. ožujka 2017.)

sl

Svake godine u ožujku Javna ustanova kreće sa monitorinzima vrsta i staništa. Prva nam je na redu upravo kockavica (Fritillaria meleagris)jer cvate tijekom ožujka i travnja, pa je to najbolje vrijeme za njen monitoring.
Cilj monitoringa je prikupljanje podataka o veličini populacija kockavice prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina. 
Djelatnici stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA već su obišli staništa kockavice u Vodostaju i izvršile monitorong koji uključuje obilazak lokacija, prebrojavanje jedinki i određivanje populacija prema standardnim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore. Sakupljeni podaci šalju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Na ovoj lokaciji koja se nalazi unutar Natura 2000 područja, Pokupski bazen (Područje očuvanja značajno za ptice) prebrojano je 109 jedinki.
Monitoring provodi Javna ustanova u suradnji s školama što je pozitivan primjer suradnje stručnjaka i amatera sa svrhom zaštite ugroženih vrsta.

U nastavku slijedi par riječi o vrsti. Kockavica (Fritillaria meleagris) spada u porodicu ljiljana, zeljasta je trajnica, a razvija se iz lukovice. Razmnožava se sjemenom i vegetativno putem lukovica, stabljika joj je gola te nosi načešće 4 do 6 naizmjenično poredanih šiljastih listova, a cvjetovi se razvijaju na vrhu stabljike uglavnom pojedinačno te zbog težine vise.
Boja listova cvijeća je purpurnosmeđa sa svjetlijim, purpurnim, ružičastim ili bijelim mrljama. Vrlo  rijetko pojavi se i biljka sa potpuno bijelim cvijetovima, kakvu smo i mi imali prilike pronaći ovim monitoringom.
Ova biljka nastanjuje vlažne livade, riječne doline i vlažne šikare i šume. 
Pojavljuje se na prostoru srednje, sjevernoistočne i istočne Hrvatske, a postoji i izolirano nalazište na Velebitu.
Kockavica (Fritillaria meleagris)  je ugrožena vrsta zbog gubitka vlažnih staništa na kojima raste, a koje nastaje negativnim utjecajem čovjeka, urbanizacijom te promjenom vodnog režima Zbog toga je uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske te je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.

Ovim putem također želimo pozvati sve ljubitelje prirode, ako naiđu u prirodi na ovi prekrasnu biljku da se UKLJUČE U AKCIJU PREBROJAVANJA KOCKAVICE i jave djelatnicima Javne ustanove lokacije, kako bi se izvršio monitoring. Možete nam se javiti putem e-maila: karlovac.nature@ka.t-com.hr ili na broj telefona: 047/ 601- 479. 
Pratite nas i na našoj facebook stranici: https://hr-hr.facebook.com/Javna-ustanova-Natura-viva-216326485178601/

sl

sl

 

 

SVJETSKI DAN VODA 2017
(Karlovac, 22. ožujka 2017.)

sl

Već 25.-u godinu za redom 22. ožujka obilježavamo Svjetski dan voda, kao podsjetnik na odgovorno i održivo korištenje vodnog resursa. Prema objedinjenom programu monitoringa zaliha vode koji provodi WHO i UNICEF, procjenjuje se da najmanje 1,8 milijardi ljudi na Zemlji koristi vodu koja je zagađena fekalnim tvarima. Tom broju, pridružuje se još veći broj onih koji imaju na raspolaganju vodu čiji sustav isporuke nije adekvatno sanitetski zaštićen.
Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) 1992. godine u Rio de Janeiru. Opća skupština UN-a tako je već sljedeće, 1993. godine, proglasila 22. ožujka kao prvi Svjetski dan voda.  Svake godine obilježavanje Svjetskog dana voda popraćeno je određenim geslom, odabranim od strane UN-Water, organizacije Ujedinjenih naroda. Ove godine odabrana je tema „Otpadne vode“ kako bi promovirao recikliranje i ponovno korištenje otpadnih voda.
Globalno gledano, većina otpadnih voda iz naših domova, gradova, industrije i poljoprivrede otjeće natrag u prirodu bez prethodne obrade i ponovnog korištenja, čime zagađujemo okoliš te gubimo vrijedne nutritivne i ostale obnovljive tvari. Umjesto bacanja otpadnih voda, iste možemo u kućanstvima iskoristiti za zalijevanje vrtova i zemljišta, u gradovima kod održavanja zelenih površina, a u industriji i poljoprivredi kod navodnjavanja te sustava za rashlađivanje. 
Kao i svake godine, Javna ustanova NATURA VIVA kroz svoje programe edukacije promovira održivost upravljanja vodnim resursima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, održati će se predavnje o vodama za učenike osnovne škole u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 22. ožujka 2017. u  12.30 sati.

sl

sl

 

 

Javna ustanova sudjelovala na seminaru Novi pristup upravljanju zaštićenom i NATURA 2000 područjima
(Karlovac, 20. ožujka 2017.)

sl

Dana 20. ožujka 2017. godine u Hotelu Korana- Srakovčić, Udruga za zaštitu okoliša i prirode Eko Pan organizirala je seminar  „Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima. Seminar se održao u okviru projekta „Transformacija“- Borba protiv korupcije u zaštiti prirode.
Spomenuti projekt je započeo u studenom 2015. godine trajati će dvije godine. Provode ga  Udruga Zeleni Osijek u partnerstvu sa Pravnim fakultetom iz Osijeka, udrugama ZEON i Pan te WWF Austrija. Područje provedbe projekta su zaštićena područja u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Međimurskoj te Karlovačkoj županiji, a obuhvaća područje ekološke mreže  NATURA 2000 te zaštićena područja uz četiri međunarodne rijeke Kupu, Muru, Dravu i Dunav.
Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima kao što su šume ili rijeke.
Na seminaru su prezentirane mnoge stručne teme kao što su „Analiza upravljanja zaštićenim i NATURA 2000 područjima“, Dražena Šimleše i „Zašto je UNESCO Prekogranični rezervat biosfere?“, koju je održala Ivana Korn Varga. Također smo poslušali prezentaciju „Usporedba upravljanja zaštićenim područjima u Sloveniji, Češkoj i Hrvatskoj“, koju je održao dr. sc. Aljoša Duplić te prezentaciju pod nazivom „Voda kao turistički resurs“, Margarite Maruškić Kulaš. Javna ustanova NATURA VIVA predstavila se prezentacijom  „Iskustva u upravljanju zaštićenim područjem ZK Slunjčica- Primjer dobre prakse“, u kojoj je bilo riječi o izradi Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Slunjčica te  provedbi akcijskih planova koje je isti obuhvatio ali i iskustvima sa terena koja ima Javna ustanova koja već godinama upravlja ovim kompleksnim područjem. Nakon održanih prezentacija razvila se konstruktivna rasprava koja je dala novu perspektivu i viđenje pojedinih sektora na problematiku zaštite prirode i zaštićenih te NATURA 2000 područja.

 

 

Veljača 2017.

GEOMORFOLOŠKI SPOMENIK PRIRODE ŠPILJA VRLOVKA – MONITORING I PROGRAM POSJEĆIVANJA
(Karlovac, veljače 2017.)

sl

Javna ustanova NATURA VIVA je realizirala projekt uređenja špilje Vrlovke za posjećivanje u okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u vrijednosti od 1,75 milijuna kuna. Projekt je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) iz zajma Svjetske banke. Radovi uređenja završeni su krajem 2015. godine te je uređena špilja Vrlovka što uključuje uređenje prezentacijskog platoa, izgradnju drvenog info kioska i sanitarnih čvorova za posjetitelje, postavljanje urbane opreme i interpretativnih ploča te uređenja okoliša. Uporabna dozvola ishođena je tijekom 2016. godine.
Tijekom 2016. godine Javna ustanova NATURA VIVA je organizirala istraživanja faune šišmiša u špilji Vrlovci koje je provodilo Hrvatsko biospeleološko društvo. Dobiveni podaci potvrdili su da šišmiši koriste čitavu špilju tijekom cijele godine. Zbog takvog trenda gdje je špilja Vrlovka cijele godine nastanjena šišmišima, utvrđena je potreba za provođenjem monitoringa i tijekom 2017. godine kako bi se dobilo što točnije vremensko razdoblje posjećivanja špilje.
Sve vrsta šišmiša u Hrvatskoj zaštićene su Zakonom kao strogo zaštićene zavičajne svojte (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama 144/2013, 15/2014, 73/2016). U skladu s time, strogo je zabranjeno: hvatanje, ubijanje, namjerno uznemiravanje, uništavanje, oštećivanje, držanje, prijevoz, prodaja i razmjena te uništavanje staništa (čl. 153. Zakon o zaštiti prirode NN 70/13) za što su propisane prekršajne odredbe (čl. 228. Zakona o zaštiti prirode).
Usporedo s monitoringom šišmiša uslijedile su pripreme utvrđivanja uvjeta i mjera zaštite prirode koji će se uklopiti u upravljačke dokumente koje će provoditi Javna ustanova NATURA VIVA sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
Stoga je Javna ustanova NATURA VIVA, prema uvjetima zaštite prirode definiranim u Rješenju nadležnog Ministarstva pristupila izradi Programa posjećivanja špilje Vrlovke kako bi se špilja mogla otvoriti posjetiteljima. Navedeni Program posjećivanja se izrađuje na temelju monitoringa koji je u tijeku. Program posjećivanja koji mora dobiti odobrenje od strane nadležnih institucija, definirati će se period, način i rok otvorenja špilje za javnost.

Budući da je cilj projekta bio unaprjeđenje zaštićenog područja u svrhu interpretacije i očuvanja Natura 2000 vrsta i staništa te praćenja biološke raznolikosti i uvođenja programa koji uključuje širu grupu dionika u upravljanju Natura 2000 mrežom, Javna ustanova u suradnji s Općinom Kamanje organizirati će prihvat posjetitelja uz stručnu interpretaciju šireg područja.
Potrebno je osigurati kvalitativno i kvantitativno raspolaganje prostornim kapacitetima uređenim u okviru projekta uređenja špilje Vrlovke što se odnosi na plato za interpretaciju i prateće sadržaje izvan špilje. Stoga će Javna ustanova te aktivnosti regulirati naknadno odgovarajućim sporazumima ili drugim propisanim aktima koji se odnose na najam prostora, sukladno interesima zaštite prirode, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva budući da se prostor može i mora koristiti prvenstveno u interpretativne, edukacijske i promotivne svrhe u sustavu zaštite prirode.

 

 

Predavanje o rijekama i ribama u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu
(Karlovac, 28. veljače 2017.)

sl

Povodom Međunarodnog dana zaštite močvare i močvarnih staništa te uoči Međunarodnog dana voda, djelatnici Javne ustanove NATURA VIVA održali su 28. veljače 2017. godine interaktivna predavanja za učenike Osnovne škole Grabrik u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu, na poziv Odjela za djecu i mlade.
Predavanje se sastojalo od poučnih informacija o kopnenim vodama, nastanku i režimu tekućica i močvara, popraćenih kratkim edukativnim video isječcima. Budući da je prezentacija prethodila posjetu učenika Slatkovodnom akvariju Aquatika u Karlovcu, posebna pažnja posvećena je temi o načinu života riba te slatkovodnim ribama i invazivnim vrstama  koje nastanjuju rijeke Karlovačke županije. Uz navedeno, predstavljen je i rad Javne ustanove NATURA VIVA te su podijeljeni edukativni materijali o hidrogeologiji krša te zaštićenim područjima. Na kraju prezentacije učenici su sudjelovali u interaktivnom kvizu znanja, a svaki je učenik na komad papira iznio osobne stavove o zaštiti i korištenju karlovačkih rijeka te viđenje istih u budućnosti. Papire u obliku zastavica učenici su izložili na razvučenoj uzici te pokazali zavidno znanje i interes za očuvanje vodenih ekosustava i rijeka svojega grada.

 

Međunarodni znanstveno-stručni skup „Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima“ u Perušiću
(Perušić, 18. i 19. veljače 2017.)

sl

Proteklog vikenda, 18. i 19. veljače 2017. godine, Javna ustanova Natura Viva sudjelovala je na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu „Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima“, čiji je domaćin bila općina Perušić. Organizatori skupa bili su Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Javna ustanova Pećinski park Grabovača, Perušić, uz suorganizatore Javnu ustanovu „Zeleni prsten“ Samobor, Speleološki klub Samobor i Speleološko društvo Velebit.

Skup je okupio oko 150 sudionika iz sektora zaštite prirode, znanstvenika, speleologa i turističkih djelatnika iz pedesetak ustanova i organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije, a svojim pozdravnim govorom otvorio ga je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.
Skup je bio posvećen problematici zaštite i valorizacije georaznolikosti i geobaštine krških područja s naglaskom kako se uz dobru stručnu interpretaciju, elementi georaznolikosti mogu ponuditi kao turistički proizvod, uz povezivanje pojedinačnih lokaliteta u turističke tematske staze. Kao dobar primjer navedenog istaknule su se mnoge ustanove, kao što je JU Pećinski park Grabovača, Geopark Papuk, JU Nacionalni park Sjeverni Velebit i još mnogi drugi.

Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kroz niz stručnih projekata sudjeluje u valorizaciji geobaštine na području županije. Jedan od takvih je i projekt „Geološka poučna staza Klek“, na ovom skupu predstavljen izlaganjem Nevena Šuice koji je u suradnji s nositeljem projekta Javnom ustanovom Natura Viva sudjelovao u njegovom provođenju. Uz Javnu ustanovu Natura Viva, projekt je realiziran suradnjom Grada Ogulina, Speleološkog kluba „Ozren Lukić“, HPD „Klek“ iz Ogulina i Speleološkog društva „Karlovac“. U okviru istog postavljeno je 10 interpretativnih ploča o geomorfologiji, geologiji, hidrogeologiji i speleologiji područja. U okviru projekta JU Natura Viva „Stručno-edukativni programi u ZK Slunjčica i ZK Klek“ 2013. godine izdan je vodič staze uz financijsku potporu Karlovačke županije, Grada Ogulina, Ministarstva kulture i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Konačno, za krš Hrvatske od velike je važnosti utvrđivanje stvarnog nosivog kapaciteta svih geolokaliteta zbog opasnosti od uništavanja ovog osjetljivog ekosustava te sukladno s time, ograničavanje korištenja.

Nakon službenog dijela skupa za sve sudionike organiziran je posjet Pećinskom parku Grabovača. U nastavku pogledajte galeriju slika.

(Klikni na slike za povećanje!)

slika slika

slika slika

slika slika

slika slika

slika slika

slika slika

slika

 

Javna ustanova sudjelovala na II. Simpoziju o biologiji slatkih voda
(Zagreb, 17. veljače 2017.)

sl

U petak, 17. veljače 2017. godine u Zagrebu je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu održan II. Simpozij o biologiji slatkih voda na kojem su sudjelovale i djelatnice Javne ustanove NATURA VIVA. Ovaj simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem  ponudio je mnoštvo zanimljivih, znanstvenih predavanja koja su se održavala paralelno u dvije dvorane. U predvorju su bili postavljeni posteri koji su se mogli razgledati u pauzama predavanja.

Predstavljeni su istraživački i znanstveni radovi koji su značajni za slatkovodne ekosustave koji je velikim dijelom zastupljen i u Karlovačkoj županiji. Tako su između ostalog prezentirani rezultati istraživanja bioraznolikosti vodene flore i faune kao i staništa hrvatskih rijeka. Također su prezentirana istraživanja utjecaja umjetnih akumulacija te urbanih  i industrijskih utjecaja na životne zajednice slatkovodnih ekosustava. Budući da Karlovačka županija obiluje sedrom  zanimljivo i korisno  predavanje bilo je i na temu „Obrasci kretanja makrozoobentosa i transport organske tvari u mahovinama sedrenih barijera“ čiji su autori istraživali jedan od slapova Plitvičkih jezera.

U okviru simpozija održana su i dva planarna predavanja: stručnjak iz Slovenijegovorio je na temu„Hidromorfološka promjena potoka i rijeka: ekološka procjena i održivo upravljanje“, dok je stručnjak iz Njemačke obradio temu: „Integrativna taksonomija određivanjem vrsta molekula“. Organizatori simpozija su Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa i Biološki odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

(Klikni na slike za povećanje!)

slika slika

slika slika

 

 

Održana je terenska nastava u zaštićenom području Značajni krajobraz Slunjčica
(Rastoke, 17. veljače 2017.)

sl

U sklopu studijskog programa Lovstvo i zaštita prirode, kolegija Upravljanje zaštićenim područjima (3. godina, V semestar) Veleučilišta u Karlovcu, održana je terenska nastava u zaštićenom području Značajni krajobraz Slunjčica, odnosno naselju Rastoke.

Djelatnica stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA upoznala je studente Veleučilišta s modelom upravljanja ovim zaštićenim područjem i procesom izrade Plana upravljanja ZK Slunjčica. Tom prilikom organizirani su susreti sa stanovnicima (mlinari) od kojih se moglo u interaktivnoj komunikaciji doznati koje situacije prolaze stanovnici zaštićenog područja koje je ujedno i turistička točka poznata kao „Male Plitvice“.

 


 

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
(Karlovac, 23. siječnja 2017.)

PREDMET PONUDE: Provođenje godišnjeg monitoringa faune šišmiša u geomorfološkom spomeniku prirode špilji Vrlovka (Kamanje) za 2017. godinu i prijedlog Programa posjećivanja

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: Pozivate se da dostavite ponudu u roku 5 dana od dana objave ovog poziva

 

 


 

 

ZIMSKA IDILA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU Stoljetna stabla u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj odjenula su snježno ruho. Redovito i pravilno održavan, perivoj u ovo vrijeme pruža posjetiteljima bajkovit ugođaj. Zašto ga ne iskoristiti? :)
(Karlovac, 18. siječnja 2017.)

Kliknite na slike za uvećanje!

Vrbanićev perivoj

Vrbanićev perivoj

Vrbanićev perivoj

 

 

Za uvećanje čestitke klikni!

Za uvećanje čestitke klikni!

 

Prosinac 2016.

 

Postavljanje novih interpretativnih ploča u spomenicima parkovne arhitekture
(Karlovac, 14. prosinca 2016.)

sl

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Karlovačka županija su dana 14. prosinca organizirali predstavljanje novih interpretativnih sadržaja na zaštićenim lokalitetima u gradu Karlovcu, Spomenicima parkovne arhitekture Marmontova aleja i Vrbanićev perivoj.
Inerpretacijska ploča edukativnog sadržaja u SPA Marmontova aleja je postavljena  na samom ulazu u aleju (iz smjera centra) na panju platane.
U SPA Vrbanićev perivoj je također postavljena nova interpretacijska ploča i to na pješačkom platou koji povezuje šetnicu i stepenice za Gradsko kupalište.
Javna ustanova NATURA VIVA, u suradnji s Gradom Karlovcem u Marmontovoj aleji i u Vrbanićevom perivoju redovito provodi brojne aktivnosti s ciljem stručnog održavanja i unaprjeđenja, kvalitetne interpretacije u svrhu edukacije i kontinuirane promocije ovih područja. Također se redovito provode mjere zaštite koje se odnose na njegu i održavanje stabala, monitoring njihovog zdravstvenog stanja te edukaciju svih dionika u prostoru.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da prošetaju Vrbanićevim perivojem i Marmontovom alejom i pogledaju novopostavljene ploče.

m

v2

v3

 

 

 

Studeni 2016.

 

Javna ustanova NATURA VIVA sudjelovala na 2. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama
(Zagreb, 21. -22. studnog 2016.)

sl

Dana 21. i 22. sutudenog 2016. godine u Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog ekološkog društva, Prirodoslovno- matematičkog fakulteta, Javne ustanove Maksimir i Hrvatskog šumarskog instituta pod pokroviteljstvom Gradonačelnika grada Zagreba održan 2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama sa međunarodnim sudjelovanjem. Na simpoziju je iz raznih aspekata obrađena tema invazivnih vrsta koje stvaraju  veliki problem kako u Hrvatskoj tako i u ostalim zemljama Europe i svijeta.  Predavači su svojim prezentacijama i predavanjima pokrili temu iz aspekta biologije, šumarstva, agromomije te javnog zdravstva. Razna istraživanja, analize, prikupljanja podataka, monitorinzi i iskustva također su prezentirani i kroz zanimljive postere a moglo se zaključiti da je ključni čimbenik u širenju invazivnih vrsta upravo čovjek i njegovo postupanje odnosno neznanje koje u većini slučajeva dovodi do ovog velikog problema. Danas se radi na mnogim modelima upravljanja invazivnih vrsta i sprečavanju njihovog daljnjeg širenja. Može se reći da su  u cijelom procesu edukacija i monitoring  ključni čimbenici u sprečavanju širenja invazivnih vrsta.
Karlovačka županija također nije pošteđena širenja invazivnih vrsta, naime evidentirano je mnogo vrsta, a Javna ustanova NATURA VIVA najviše se bavila pojavom i širenjem signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u Korani o kojem ste već ranije mogli čitati na našim stranicama.
Ovaj simpozij dao nam je neka nova znanja i spoznaje o  invazivnim vrstama kao i o načinu na koji moramo raditi kako bi smanjili njihovo širenje.

O nastavku aktivnosti na ovu temu čitatelji će biti pravodobno obaviješteni.

sl3

 

 

U Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićevom perivoju u Karlovcu provode se aktivnosti redovitog održavanja stabala
(Karkovac, 28. studnog 2016.)


U Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićevom perivoju u Karlovcu u tijeku je orezivanje i uklanjanje stabala koje izvodi tvrtka Zelenilo d.o.o. Karlovac, uz svakodnevni nadzor službe čuvara prirode Javne ustanove NATURA VIVA.
Naime, Javna ustanova NATURA VIVA u proljeće 2016. godine naručila je elaborat procjene zdravstvenog stanja i statitke stabala u Vrbanićevom perivoju, a isti je u kolovozu 2016. izradio dr. sc. Milan Pernek s Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom. Elaboratom je utvrđeno postojeće zdravstveno stanje stabala, utvrđeni su abiotički i biotički čimbenici koji utječu na narušeno zdravstveno stanje i sigurnosne uvjete, procijenjena je statička sigurnost stabala integriranim metodama (VTA, SIA i TRAQ) te su za svako stablo predložene daljnje mjere u smislu sanitarnog orezivanja, redukcije i prorjeđivanja krošnje, kontinuiranog monitoringa ili uklanjanja stabla.
Temeljem rezultata Elaborata, Grad Karlovac je, kao vlasnik perivoja, u listopadu ishodio potrebno Rješenje od nadležnog županijskog Upravnog odjela, nakon čega se pristupilo izvođenju radova.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Devastacija interpretativnog stupa „panj stare platane“ u zaštićenom području spomenik parkovne arhitekture Marmontova aleja u Karlovcu 18. studenog 2016. godine
(Karlovac, 18. studnog 2016.)


U petak, 18. studenog 2016. godine neposrednim nadzorom, čuvara prirode ove Javne ustanove u spomeniku parkovne arhitekture Marmontova aleja u Karlovcu evidentirana je devastacija interpretativnog stupa koji služi za promociju i edukaciju biološke raznolikosti zaštićenog područja. Naime, na panju platane uklonjene 2012. godine koja sada predstavlja navedeni interpretativni stup, devastirano je staklo lamistal koje je pokrivalo panj platane, unutar kojeg se nalaze modeli kukaca platanine mrežaste stjenice (Corythuche ciliata) uronjeni u epoksidnu smolu. O predmetnoj devastaciji obaviještena je Policijska postaja Karlovac, čiji djelatnici su obavili očevid na predmetnoj lokaciji, a u ponedjeljak 21. studenog 2016. godine je podnijeta kaznena prijava pri Policijskoj postaji Karlovac protiv nepoznatog počinitelja. Tijekom svog dugogodišnjeg rada, Javna ustanova NATURA VIVA, tvrtka Zelenilo d.o.o. i Grad Karlovac kontinuirano ulažu stručno znanje i sredstva kroz svakodnevnu brigu o stablima platana. Obavlja se potrebna dijagnostika zdravstvenog stanja stabala, mjere zaštite i njege, kao i orezivanje te uklanjanje opasnih i odumrlih grana i stabala. Osim toga i sami stanovnici u ovom zaštićenom području koji su važan dio života Marmontove aleje, održavanjem svojih okućnica i prostora ispred njih (zeleni otoci s platanama) brinu o drvoredu kao ekološkoj cjelini i sustavu unutar izgrađene urbane cjeline. Unatoč tome, povremeno se na terenu evidentiraju razna oštećenja debla osobito mladih stabala koja nisu slučajna, kao i devastacija interpretativne infrastrukture. Takvi postupci naveli su nas kao upravljače da zamolimo stanovnike i građane za suradnju koja bi nam olakšala brigu o zaštićenom drvoredu platana i da zajedno spriječimo ovakve slučajeve vandalizma kako bismo sačuvali našu prirodnu i povijesnu baštinu. Ukoliko smatrate da ste uočili nekorektne i protuzakonite aktivnosti u smislu oštećivanja stabala platana i interpretativne infrastrukture slobodno nam se obratite.

 

 

Rujan 2016.

Obilježen Europski tjedan mobilnosti u Značajnom krajobrazu Klek
(Klek, 16. rujna 2016.)


Dana 16.09. 2016. godine Javna ustanova NATURA VIVA je u suradnji s Karlovačkom županijom i Gradom Ogulinom obilježila Europski tjedan mobilnosti u Značajnom krajobrazu Klek.
Ovogodišnja tema Europskog tjedna mobilnosti je: „Pametna mobilnost. Snažno gospodarstvo.“ Dakle, cilj je ove godine potaknuti lokalnu politiku i javnost da prepoznaju održivu mobilnost kao investiciju za Europu pa je tako prigodno u samom zaštićenom području Značajni krajobraz Klek održan radni kolegij župana sa zamjenicima, pročelnicima i ravnateljima ustanova te prezentacija aktivnosti Javne ustanove NATURA VIVA koje su odrađene  u okviru projekta „Planina- Špilja- Grad“ kojeg Javna ustanova provodi od 2009. godine na zaštićenom području Značajni krajobraz Klek. Naime, ovo zaštićeno područje je interesantno i atraktivno kao planinarsko odredište i predstavlja potencijal u smislu gospodarskog korištenja na održivi način, a prednosti koje proizlaze iz pametne i održive mobilnosti na ovom području su one koje neposredno utječu i na kvalitetu života te one financijske prirode.

Pozdravne riječi uputili su župan Karlovačke županije, gradonačelnik grada Ogulina te ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA.
Uvodno predavanje o prirodnim značajkama Značajnog krajobraza Klek kao i predavanje o vodiču za ptice Kleka održali su djelatnici Javne ustanove. Vodič za ptice Značajnog krajobraza Klek, Javna ustanova pripremila je u suradnji sa Zavodom za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je provodio istraživanja, a tiskan je  uz financijsku podršku Grada Ogulina i Karlovačke županije.
Nakon prezentacija koje su održane u Lovačkoj kući „Gama lov“ u mjestu Bjelsko  organizirana je poučna šetnja u ZK Klek za sve sudionike uz stručno vođenje djelatnika Javne ustanove. Predstavljene su dvije nove interpretativne ploče koje su postavljene u završnoj fazi već spomenutog projekta Javne ustanove.
Poučene staze u Značajnom krajobrazu Klek popraćene su sadržajima o geologiji te flori i fauni na ukupno sedamnaest interpretativnih ploča koje je Javna ustanova uz pomoć Hrvatskih šuma kroz različite projekte postavila u ovom zaštićenom području.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Kolovoz 2016.

NOVI DJELATNICI U USTANOVI
(Karlovac, 10. kolovoza 2016.)


Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE i Javna ustanova NATURA VIVA sklopili su ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s troje polaznika: Monika Orlić, Pavao Vrbanec i Gordan Žiža.
U našoj Javnoj ustanovi od velike su pomoći, a tko su oni i kako su doživjeli svoje prve dane na novom radnom mjestu možete pročitati u sljedećem tekstu.

>> VIŠE INFORMACIJA

 

Srpanj 2016.

UPOZORENJE POSJETITELJIMA VRBANIĆEVOG PERIVOJA, MARMONTOVE ALEJE I SVIH KARLOVAČKIH PARKOVA
(Karlovac, 28./29. srpnja 2016.)


 

Grad Karlovac iznimno je bogat zelenim površinama, parkovima i šetnicama te ga krasi atribut ''grada parkova'', što potvrđuje i anketa provedena među građanima koja govori kako 54% Karlovčana percipira svoj grad kao grad parkova (Strategija razvoja turizma Grada Karlovca, 2012).  U svom pejsažno – oblikovnom smislu Vrbanićev je perivoj, sa svojim stoljetnim stablima, vjerojatno najvrijednije ostvarenje među parkovima te je zaštićen u kategoriji spomenik parkovne arhitekture. Stoljetna stabla mogu se još naći i u Marmontovoj aleji, povijesnom nizu stabala u obliku aleje koja je danas prepoznatljiva vizura grada Karlovca, također spomenik parkovne arhitekture. Unatoč tome što su stabla u zaštićenim područjima redovito i pravilno održavana, moguće je da pod utjecajem određenih klimatskih uvjeta, kao što su nevremena u ljetnom te snijeg i led u zimskom periodu, dođe do pucanja grana čak i na posve zdravim stablima, što nije moguće predvidjeti ili spriječiti. Stoga se moli posjetitelje da u periodima ljetnih nevremena i zimskih prilika (pucanje stabala zbog zaleđivanja i težine snijega) izbjegavaju dulje šetnje i zadržavanje u blizini stabala, bilo u zaštićenim područjima, bilo na ostalim gradskim zelenim površinama sa stablima.
Nedavni primjer djelovanja meteoroloških čimbenika vidljiv je u zaštićenom lokalitetu Vrbanićev perivoj koji je redovito i pravilno održavan. Naime, u noći s 28. na 29. srpnja 2016. godine grad Karlovac pogođen je ljetnim nevremenom s jakom grmljavinom i pljuskovima, a jedan je grom pogodio posve zdravo stablo ginka (Ginkgo biloba) u Vrbanićevom perivoju. Stablo je oštećeno do te mjere da je postalo opasno za prolaznike te je nužno bilo ukloniti ga sanacijom, što je moguće vidjeti na priloženim fotografijama. Zajedničkom koordinacijom Javne ustanove Natura Viva, Grada Karlovca i Zelenila d.o.o. Karlovac uspješno je sanirana ova šteta u Vrbanićevom perivoju.

 

 

Zdravstveno stanje stabala u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu
(Karlovac, 25. srpnja 2016.)


U spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu tijekom 2016. godine izvršen je pregled zdravstvenog stanja stabala što je oblikovano u studiji Zdravstveno stanje stabala u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu (dr.sc. Milan Pernek, 2016). Pregled zdravstvenog stanja stabala u Vrbanićevom perivoju zajednički je projekt Javne ustanove NATURA VIVA i Grada Karlovca kako bi ovaj javni perivojni prostor sačuvao vrijednosti zbog kojih je i zaštićen.
Cilj redovitih pregleda je zadržati zdravstveno stanje stabala te reagirati na moguće rizike lomova ili izvala koji mogu ozbiljno ugroziti posjetitelje perivoja ili napraviti određenu materijalnu štetu.
Redovitim pregledom također se dobro može pratiti progresija bolesti ili širenja truleži te se može dati pouzdanija procjena. Osnovni razlozi zašto u životnom ciklusu urbanog drveća dolazi do problema u zdravstvenom stanju i statike stabla su jak antropogeni i klimatski utjecaji, koji su u urbanom prostoru nepovoljnije za drveće nego u prirodnim ambijentima.
Kako bi se što preciznije odredila jačina utjecaja čimbenika na pojedine vrste urbanog drveća izvedena je detaljna analiza svakog pojedinačnog stabla i ispitan utjecaj različitih negativnih čimbenika na vitalitet te integriranim metodama utvrđena statička sigurnost.
Cilj studije bio je:

  • Utvrđivanje postojećeg zdravstvenog stanja stabala;
  • Utvrđivanje biotičkih i abiotičkih čimbenika koji utječu na narušeno zdravstvenog stanje i sigurnosne uvjete;
  • Utvrđivanje statičke sigurnosti stabala integriranim metodama;
  • Predlaganje daljnjih mjera (rušenje/orezivanje).

Time je pregledano ukupno 448 stabala. Za 50 stabala je napravljena SIA (Static Integrated Assessment) i TRAQ (tree Risk Assessment Qualification) metoda i jedna rezistografska izmjera (stablo hrasta lužnjaka).
Od pregledanih 448 stabala na 359 ili 80% ne trebaju se obaviti nikakve dodatne mjere njege ili zaštite. Orezivanje se mora izvesti na 72 stabla, gdje se preporuča redukcija krošnje, odnosno orezivanje kojim se smanjuje veličina krošnje pri čemu treba težiti zadržavanju prirodnog habitusa. Za rušenje je određeno 16 stabala jer su suha ili napadnute gljivama truležnicama. Za 2 stabla je potrebno obaviti redovite vizualne preglede VTA metodom (Visual Tree Assessment).

 

 

Lipanj 2016.

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
(Skakavac, 07. lipnja 2016.)


U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša Osnovna škola Skakavac je dana 07.06.2016. godine  organizirana  prezentaciju projekta „Što sam ja- cret?“.
Prezentacija je održana u Osnovnoj školi Skakavac, nakon čega su svi učenici sa profesorima i gostima obišli teren Cret Banski Moravci gdje su učenici pokazali kako se brinu o ovom Posebnom botaničkom rezervatu.
Predavanje o važnosti i zaštiti vlažnih staništa je održala dr.sc. Leopoldina Dakić, viša stručna suradnica u Javnoj ustanovi, a prezentaciju o svojim aktivnostimana  cretu su održali učenici ekološke grupe Osnovne škole Skakavac.
Naime, ova škola se o navedenom području brine već 13 godina, a ove godine rad je prošiten kroz projek „Što sam ja- cret?“ kojeg financira Civilno  društvo Istra iz Pule u okviru kojeg će se izgraditi mostić preko potoka koji natapa cret, plato za promatranje te će biti postavljena informativna tabla.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Održana radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vodomara i pčelarice u Jaškovu
(Jaškovo, 06. lipnja 2016.)U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode  i potporu Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP) Hrvatska agenija za okoliš i prirodu organizirala je u ponedjeljak, 06. lipnja 2016. godine u JAŠKOVU radionicu pod nazivom „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vodomara i pčelarice“. Na radionici su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove NATURA VIVA. Svi sudionici imali su priliku upoznati obilježja i ekologiju ptica vodomara (Alcedo atthis) i pčelarice (Merops apister), metode monitoringa, a nakon predavanja proveden je i terenski rad gdje je prezentirana metodologija monitoringa s praktičnim primjerima. Sudionici su kroz ovu radionicu stekli potrebna znanja i iskustva te se mogu samostalno uključiti u provedbu monitoringa vodomara i pčelarice na područjima u nadležnosti Javne ustanove.
Predavači na radionici bio je Vedran Lucić iz BIOMA-a. Stručna podrška bili su mr.sc. Vlatka Dumbović Mazal i suradnici koji su i u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu zaduženi za istu problematiku.
Terenski dio monitoringa za vodomara odrađen je na rijeci Kupi u Ozlju kod Munjare, a za pčelaricu na strmim dijelovima pašnjaka u Hutinu. Prilikom monitoringa ispunjeni su obrasci za unos podataka za svaku pojedinu vrstu.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Odražana radionica u Eko-centru Budinjak
(Budinjak, 01. lipnja 2016.)


Održana radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum)“ u Eko-centru Budinjak

U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode  i potporu Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP) Hrvatska agenija za okoliš i prirodu organizitrala je u srijedu, 01. lipnja 2016. godine u Eko-centru Budinjak, Park prirode Žumberak Samoborsko gorje radionicu pod nazivom „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum)“. Na radionici su sudjelovali i djeltnici Javne ustanove NATURA VIVA. Svi sudionici imali su priliku upoznati obilježja i ekologiju jadranske kozonoške, metode monitoringa, a nakon predavanja proveden je i terenski rad gdje je prezentirana metodologija monitoringa s praktičnim primjerima. Sudionici su kroz ovu radionicu stekli potrebna znanja i iskustva te se mogu samostalno uključiti u provedbu monitoringa jadranske kozonoške na područjima u nadležnosti Javne ustanove.
Predavači na radionici bili  su  Roko Čičmir i Ljiljana Borovečki- Voska. Stručna podrška bili su dr. sc. Igor Boršić i mr.sc. Maša Ljuština koji su i u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu zaduženi za istu problematiku.

(Klikni na slike za povećanje!)

Budinjak

Budinjak Budinjak

 

 

Svibanj 2016.

Obilježili smo Međunarodni dan bioliške raznolikosti i Dan zaštite prirode kroz prvi dio projekta "Živjeti s parkom 2016.godine"
(Karlovac, 23. svibanj 2016.)

U ponedjeljak 23. 05. 2016. godine u Vrbanićevom perivoju održan je prvi dio projekta „Živjeti s parkom" kojeg Javna ustanova NATURA VIVA provodi već devetu godinu za redom, organizirajući različite edukativne i kreativne radionice i događanja za građane svih dobnih skupina.

Ovom prilikom projektne aktivnosti bile su namijenjene djeci predškolske dobi te učenicima osnovnih i srednjih škola, a tematski su bile povezane s obilježavanjem 22. svibnja, Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Održane su sljedeće radionice:

Edukativno- kreativna radionica „Šarena sovica“
Edukativno- kreativna radionica „Pametni medo“
Edukativno likovna radionica „Svijet ptica“
Edukativno kreativna radionica „Šišmišologija“
Edukativna radionica „Slatkovodni rakovi u karlovačkim rijekama“
Edukativno- kreativna radionica „Kruženje tvari u prirodi“
Edukativno senzorna radionica „Osjećam prirodu oko sebe“
Stručna radionica „Metode procjene zdravstvenog stanja stabala“

Kroz navedene radionice prošlo je dvijestotinjak djece i učenika i to učenici Šumarske i drvodjelske škole Karlovac, Gimnazije Karlovac, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Braće Seljan te djeca vrtića Gaza, Grabrik i Turanj. I djeci i njihovim voditeljima (učiteljima/odgajateljima) zahvaljujemo na dolasku u perivoj i podršci našem projektu.

Osmišljavanje, organizaciju i provedbu radionica pomogli su naši dugogodišnji suradnici:

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"
Gimnazija Karlovac
Udruga slijepih Karlovačke županije
Dr. sc. Milan Pernek

kojima zahvaljujemo na uloženom trudu i vremenu.

Također zahvaljujemo i medijima što su dolaskom u perivoj i snimanjem reportaža/priloga iskazali podršku našem projektu.

Drugi dio projekta "Živjeti s parkom" održat će se u Vrbanićevom perivoju u rujnu, a na programu će biti događanja edukativnog, stručnog i promotivnog karaktera.

O nastavku projekta pravovremeno ćemo obavijestiti čitatelje naše stranice i zainteresiranu javnost.

(Klikni na slike za povećanje!)

 


OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN MUZEJA
(Ogulin, 18. svibanj 2016.)


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u organizaciji Zavičajnog muzeja Ogulin i Javne ustanove NATURA VIVA, 18.05.2016. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin održana je prigodna prezentacija. Međunarodni dan muzeja, na inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centara u Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine, a ovogodišnja tema bila je „Muzeji i kulturni krajolici“, pa je sukladno tome prezentacija nisila naziv „Značajni krajobraz Klek“. Viša stručna suradnica Javne ustanove NATURA VIVA Martina Petrak je govorila o značajkama Kleka, flori i ornitofauni a nakon prezentacije publici je prikazan film: „Tajna klečkog diva“ Javne ustanove koji govori o speleološkim značajkama Značajnog krajobraza Klek. Također je predstavljen vodič Geološka poučna staza Klek koji je pripremljen u okviru projekta Javne ustanove „Stručno- edukativni programi u ZK Slunjčica i ZK Klek“.

 

 

Travanj 2016.

ODRŽAVANJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE PARK ŠUME STARI GRAD OZALJ
(Karlovac, 26. travanj 2016.)

U okviru redovnog rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u utorak 26. travnja 2016. godine počelo je redovno održavanje park šume stari grad Ozalj. Naime, u suradnji sa gradom Ozljem djelatnici Javne ustanove krenuli su čišćenjem, orezivanjem i košnjom.
Dio park šume Ozalj podno crkve sv. Vida je gotovo u potpunosti očišćen. Djelatnici Javne ustanove uredili su vegetaciju, a radovi će se nastaviti dolaskom ljepšeg vremena.

 

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Održano predavanje za studente Veleučilišta Vern
(Karlovac, 29. travanj 2016.)

Već treću godinu za redom studenti druge godine studija Turizma na Veleučilištu Vern dolaze u Karlovac u okviru terenske nastave na predavanje Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, nakon kojeg obilaze ZK Slunjčica. Svake godine pa tako i ove g. Željko Trezner, nositelja kolegija Održivi razvoj turizma na Veleučilištu Vern inicira i organizira  dolazak studenata.
Predavanje je održano 29.04.2016. godine u Gradskoj vijećnici grada Karlovca, a tema koju su za studente Veleučilišta Vern pripremile ravnateljica Javne ustanove gđa. Darka Spudić i viša stručna suradnica gđa. Martina Petrak bila je „Zaštićena područja Karlovačke županije sa posebnim naglaskom na Značajni krajobraz Slunjčica“.
Područje ZK Slunjčica je iznimno zanimnjivio jer predstavlja spoj kulturne i prirodne baštine, turizma te suživot stanovnika Rastoka  koji žive i rade u  zaštićenom području. Takav primjer navedenih faktora koji utječu na ukupnu  situaciju i razvoj područja vrlo je rijedak u Hrvatskoj i svijetu, te predstavlja izazov u zaštiti prirode kao i u turističkom sektoru.
Nakon predavanja studenti odlaze na teren u navedeno zaštićeno područje  kako bi vidjeli u praksi kako funkcionira zaštita prirode i održivi turizam.

 

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Obilazak špilje Vrlovke
(Kamanje, 26. travnja 2016.)


U okviru NIP aktivnosti održana je redovna misija Svjetske banke u sklopu koje se obilaze lokacije koje se financiraju kroz NIP. Dana 26.  travnja 2016. godine predstavnici Svjetske banke gđa. Vera Dugandžić i gđa. Nathalie Wier Johnson zajedno sa kolegama iz NIP-a, načelnikom općine Kamanje te predstavnicama Javne ustanove NATURA VIVA obišli su špilju Vrlovku. Ovaj posjet bio je redovna misija Svjetske banke u sklopu koje se obilaze lokacije koje se financiraju kroz NIP.
Građevinski radovi na obnovi špilje Vrlovke su završeni, ali špilja je trenutno zatvorena za posjetitelje jer je u tijeku trajni monitoring šišmiša.

 

OBILJEŽILI SMO DAN PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, 22. travnja 2016.)

Povodom Dana planeta Zemlje Javna ustanova NATURA VIVA je održala radionice za djecu u okviru programa „Noć Knjige“,  a u suradnji s Gradskom knjižnicim“ Ivan Goran Kovačić“, Karlovac. Radionice pod nazivom „Planet Zemlja- mozaik života“ održane su u petak 22. travnja 2016. godine na odjelu za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici, a sudjelovali su učenici 4. i 5. razreda Osnovne škole Grabrik. Dio atmosfere donosimo u foto galeriji.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Ozlijeđeni škanjac na području Karlovačke županije
(Karlovac, 26. travnja 2016.)

Često se događa da građani prijavljuju stradavanja ptica, bilo da se radi o ozlijeđivanju ljudskim ili prirodnim faktorom. Ovog puta radi se o ozlijeđenom  škanjacu mišaru (Buteo buteo) koji je proteklog tjedna pronađen kod  mjesta Goršćaki u Karlovcu. Odvezen je najprije u Veterinarsku stanicu Karlovac gdje su mu sanirane ozlijede (trauma jezika i amputacija dijela lijevog krila), a potom na oporavak u AWAP- utočište za divlje životinje, Zaprešić sukladno proceduri temeljem Zakona o zaštiti prirode(NN 80/13). Naime škanjac je stradao od napada vrane u blizini čijeg gnijezda se našao. Pticu je pronašao g. Srećko Curman i odmah obavijestio sve nadležne službe uključujući i Javnu ustanovu NATURA VIVA.
Škanjac mišar je ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae), reda sokolovki (Falconiformes) i druga je najrasprostranjenija prica grabljivica u Europi. Na sjeveru Europe i u Rusiji je ptica selica, a u ostalim dijelovima Europe je ptica stanarica.
Ima velika široka krila i kratak rep, dug je do 57 cm, obojenost perja varira ali prevladavaju smeđi tonovi.
Gnijezdi se na bjelogoričnom  i crnogoričnom drveću u šumama ili usamljenom drvu. Nalazi ga se na raznim staništima, od šume i rijetko pošumljenih područja preko obrađenih površina do vlažnih staništa kakva su tresetišta i cretovi.
Monogamna je ptica i obično ima jednog partnera za jednu godinu, ženka nosi najčesće tri jaja na kojima sjede mužjak i ženka. Mladi ostaju u gnijezdu 40- tak tjedana a nakon izlijetanja iz gnijezda roditelji ih hrane još 10-ak tjedana u blizini gnijezda. Hrane se uglavnom malim sisavcima, ali znaju loviti gmazove, vodozemce, kukce, beskralježnjake, mlade ptice,voluharice, miševe i gujavice. Odraslom škanjcu dnevno je za hranu potrebno 5-6 voluharica. Ponekad se hrane i strvinama.
Saveznici su poljoprivrenim proizvođačima na plantažana voćnjaka i poljskim usjevima žitarica, jer je poznato da se hrane miševima i voluharicama.
Sve ptice grabljivice pa tako i škanjac mišar zaštićene su Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) te su propisane kazne za njihovo ubijanje ili protuzakonito držanje.

 

 

OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, Gradskom knjižnicim Ivan Goran Kovačić, 13:00 sati, 22. travnja 2016.)

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja diljem svijeta s ciljem  jačanja svijesti ljudi prema prirodi i  okolišu. Ideja obilježavanja Dana planeta Zemlje prvi je put predstavljena 1969. godine. Službeno se obilježava od 1992. kada je  na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja. Opća skupština UN-a je 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje 2009. godine, a u Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine.
Obilježavanjem  ovog datuma upozorava se  na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ekosustavima i urbanim zonama, koje su nastale  razvojem  industrije, povećanom potrošnjom  energije, globalnim zagrijavanjem te klimatskim  promjenama.
Svi mi moramo postati svjesni svoje odgovornosti prema planetu na kojem živimo i tako smanjiti negativan utjecaj na životnu sredinu.
Diljem svijeta organiziraju se brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje razine ekološke svijesti, educiranje i motiviranje građana da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planeta Zemlje.
Povodom Dana planeta Zemlje važno je još jednom naglasiti  da je pored industrijskog i tehnološkog razvoja, čovjek svojim djelovanjem doveo do značajnog  zagađenja životne sredine.
Veliki broj biljnih i životinjskih vrsta diljem svijeta je pred izumiranjem, što ozbiljno dovodi do narušavanja čitavog ekosustava i biološke raznolikosti.

Javna ustanova NATURA VIVA ove će godine Dan planeta Zemlje obilježiti radionicama za djecu, koje će se održati u okviru programa „Noć Knjige“,  a u suradnji s Gradskom knjižnicim Ivan Goran Kovačić, Karlovac. Radionice pod nazivom „Planet Zemlja - mozaik života“  će se održati na odjelu za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici s početkom u 13:00 sati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, a one koji nisu u mogućnosti da razmisle o prirodi i okolišu te kako očuvati našu planetu jer priroda nam je puno toga dala, ali ako je ne čuvamo može nam puno toga i uzeti.

 

 

USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000
(Zagreb,12. travnja 2016.)

U organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode organizirano je predstavljanje projekta „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Na prezentaciji su naglašene obaveze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama koje se odnose na ciljeve očuvanja i mjere očuvanja kao mehanizme za postizanje ciljeva očuvanja. Nadalje, predloženo je da svaki plan upravljanja za Natura područja mora sadržavati analizu stanja, ciljeve očuvanja i mehanizme za postizanje tih ciljeva. U okviru projekta očekuju se neke aktivnosti i od javnih ustanova koja upravljaju Natura područjima kao što su aktivno uključivanje, podjela odgovornosti pri izradi i provedbi plana upravljanja ekološkom mrežom, značajan angažman javnih ustanova kao ključnih partnera u provedbi projekata. Do sada su definirani neki od elemenata Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u obliku nacrta. To su izrada plana upravljanja ekološkom mrežom sa smjernicama za sadržaj i izradu, izrada planova gospodarenja, izrada priručnika za mjere očuvanja za riječne ekosustave, te edukacija svih sektora. Za izradu plana upravljanja za ekološku mrežu određena su grupiranja u obliku nositelja plana upravljanja, broj planova upravljanja i slično.

 

Priprema projekta: „Zapisano u vodi: novi modeli učenja kroz rad s ciljem promocije znanstvenih karijera u Europi“
(Karlovac, 8. travnja 2016.)

U okviru Erasmus + programa, mjera KA2 – Suradnja u inovacijama i razmjeni dobrih praksi, Strateško partnerstvo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Javna ustanova NATURA VIVA je zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Italije i Poljske pripremila Projekt: Zapisano u vodi: novi modeli učenja kroz rad s ciljem promocije znanstvenih karijera u Europi (eng. Written in Water: new models of work-based learning for promoting European scinetific careers). Cilj ovog projekta je promocija učenja kroz rad u svim njegovim oblicima, s posebnim naglaskom na osposobljavanjem kroz stručnu praksu. Posebni ciljevi projekta su razvoj inovativnih modela učenja kroz rad s ciljem povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja; promocija suradnje među školama i međunarodnim organizacijama koje djeluju na području znanosti o zaštiti okoliša; povećati relevantne didaktičke i metodičke vještine učitelja i mentora; poticati razvoj svijesti o okolišu i „zelenih“ vještina te podizati interes mladih ljudi za karijeru u znanosti kroz iskustveno učenje.
Razlozi međunarodne suradnje putem spomenutog projekta su stvaranje mogućnosti usporedbe različitih nacionalnih metodologija učenja i poučavanja s ciljem profesionalnog, kulturnog i civilnog razvoja projektnog područja; ukazivanje na značajnu raznolikost europskih vodenih ekosustava, krajobraza i socijalnog okruženja; razvoj učinkovite suradnje između europskih obrazovnih i znanstvenih institucija; razvoj percepcije o problemima okoliša kao zajedničkog problema unutar Europe, u skladu s politikom Europske unije.
Projekt će doprinijeti razvoju ključnih kompetencija učenika u znanosti, uključujući razumijevanje znanstvenih metoda, stjecanje laboratorijskih vještina i usvajanje specifične stručne terminologije, pružiti će učenicima priliku da poboljšaju važne transverzalne kompetencije važne na tržištu rada i u životu odraslih općenito kao što su komunikacija na stranim jezicima, timski rad, socijalna odgovornost i kritičko mišljenje.
Spomenuti projekt je usmjeren na podršku profesionalnom razvoju učitelja i mentora i unaprjeđenje njihovih relevantnih didaktičkih i metodičkih vještina putem međunarodne suradnje koja će im pomoći da osmisle zajedničku strategiju razvoja učinkovitih metoda učenja kroz rad u području znanosti i promoviraju suradnju između tvrtki i obrazovnih institucija diljem Europe.
Konačni rezultat projekta je razrada konkretnih smjernica razvoja europskih programa za učenje kroz rad i didaktičkih metoda za poučavanje učenika u području zaštite okoliša. 
Partneri u provedbi ovog projekta su institut Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque Srl, Varano Borghi, Italija; srednja škola Liceo Scientifico Statale Annibale Calini, Brescia, Italija; organizacija Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice, Poljska; srednja škola Zespol Szkol Drzewnych i Lesnych, Zywiec, Poljska; Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Karlovac, Hrvatska; Gimnazija Karlovac, Karlovac, Hrvatska; park Comunita Montana di Valle Camonica – Parco dell' Adamello, Breno, Italija.
O rezultatima natječaja te svemu što će uslijediti pravodobno ćemo informirati javnost.

 

 

PROJEKT: „AKTIVNO LOKALNO STANOVNIŠTVO - KLJUČ ZA OČUVANJE PRIRODE“
(Karlovac, 7. travnja 2016.)

Javna ustanova NATURA VIVA je  temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga Program suradnje Interreg V-A Slovenija- Hrvatska te nakon niza  odslušanih radionica, priprema i održanih sastanaka sa partnerima iz Slovenije i Hrvatske pripremila projekt pod nazivom  „Aktivno lokalno stanovništvo- ključ za očuvanje prirode“. Tim povodom je 10. ožujka 2016. godine potpisan Partnerski sporazum sa partnerima iz Slovenije: Javnim zavodom Razvojno informacijski centar Bela Krajna, Občina Črnomelj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave i partnerima iz Hrvatske: Lokalnom akcijskom grupom Frankopan i Lokalnom akcijskom grupom Vallis Colapis. Naime, radi se o projektu koji će nositelj Javni zavod Razvojno informacijski centar Bela Krajna prijaviti na natječaj Interreg V-A Slovenija- Hrvatska 2014.-2020., koji financira Europska unija. Cilj projekta je zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava, a glavni prioritet projekta je očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Projektne aktivnosti u okviru dijela projekta Javne ustanove NATURA VIVA odnose se na  zaštićeno područje ZK Slunjčica. Nadamo se pozitivnom ishodu natječaja u narednim mjesecima, te ćemo o svemu  informirati javnost i čitatelje naše web stranice.

 

 

Ožujak 2016.

U TIJEKU JE MONITORING KOCKAVICE
(Karlovac, 23. ožujka 2016.)


Kockavica (Fritillaria meleagris)  je zeljasta trajnica, spada u porodicu ljiljana. Biljka se razvija iz lukovice, a razmnožava se sjemenom i vegetativno putem lukovica, stabljika joj je gola te nosi načešće 4 do 6 naizmjenično poredanih šiljastih listova, a cvjetovi se razvijaju na vrhu stabljike uglavnom pojedinačno, a zbog težine vise.
Listovi cvijeća su purpurnosmeđe boje sa svjetlijim, purpurnim, ružičastim ili bijelim mrljama.
Ova biljka nastanjuje vlažne livade, riječne doline i vlažne šikare i šume.
Pojavljuje se na prostoru srednje, sjevernoistočne i istočne Hrvatske, a postoji i izolirano nalazište na Velebitu.
Kockavica može doživjeti starost od 30 i više godina, osjetljiva je vrsta i uvrštena je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske te  strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Ugrožena je uglavnom zbog gubitka vlažnih staništa na kojima raste, a koje nastaje negativnim utjecajem čovjeka, urbanizacijom te promjenom vodnog režima.
Cilj monitoringa je prikupljanje podataka o veličini populacija kockavice prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina.
Ova biljka cvate tijekom ožujka i travnja pa je to i najbolje vrijema za monitoring. Djelatnice stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA već su obišle staništa kockavice u Draganiću i izvršile monitorong koji uključuje obilazak lokacija, prebrojavanje jedinki i određivanje populacija prema standardnim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore. Sakupljeni podaci šalju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.
Monitoring provodi Javna ustanova u suradnji s školama što je pozitivan primjer suradnje stručnjaka i amatera sa svrhom zaštite ugroženih vrsta.
Ovim putem želimo pozvati sve ljubitelje prirode, ako naiđu u prirodi na ovi prekrasnu biljku da se UKLJUČE U AKCIJU PREBROJAVANJA KOCKAVIE i jave djelatnicima Javne ustanove lokacije, kako bi se izvršio monitoring. Možete nam se javiti putem e-maila: karlovac.nature@ka.t-com.hr ili na broj telefona: 047/ 601- 479.
Pratite nas i na našoj facebook stranici: https://hr-hr.facebook.com/Javna-ustanova-Natura-viva-216326485178601/

 

 

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN VODA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)


Dana 22. ožujka 2016. godine Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac organizrala je obilježavanje SVJETSKOG DANA VODA. Obilježavanje je održano u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice, a  svi  posjetitelji imali su prilike poslušati  dva vrlo zanimljiva predavanja koja su održali dr. sc. Aljoša Duplić sa Veleučilišta u Karlovcu i Marina Trpčić djelatnica Javne ustanove NATURA VIVA.
Predavanje pod nazivom „„Skriveno blago hrvatskih rijeka“ održao je dr. sc. Aljoša Duplić, koji je kako to i naziv predavanja govori objasnio  kakva se sve prirodna blaga skrivaju u hrvatskim rijekama i zašto se o njima tako malo govori u javnost, a bilo je riječi i o „potrazi za zlatom u rijeci Dravi“.
Sedreni slapovi mnogo su više od atraktivnih prizora za turiste, kupališta i adrenalinskih točaka prilikom spuštanja čamcima niz rijeku. Oni su prava riznica podataka, male i velike knjižnice krških rijeka koje čuvaju vrijedne zapise o vodi, stijeni i životu. Čovjek je iz te knjižnice posudio tek nekoliko knjiga i počeo učiti o prošlosti i o sebi. Kakav je odraz ugledao na nekoj od stranica i postaje li svjestan svoje odgovornosti za očuvanje prirode saznali smo predavanju pod nazivom „O čovjeku i prirodi – zapisano u sedri!“  Marine Trpčić iz Javne ustanove Natura viva.

 

 

REDOVNI TERENSKI OBILASCI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)


Park šumu Ozalj

U okviru redovnog rada djelatnice stručne službe Javne ustanove ovog tjedna obišle su dva zaštićena lokaliteta Park šumu Ozalj – okolica Starog grada i posebni floristički rezervat Cret – Banski Moravci.
Naime u gradu Ozlju je održan sastanak s gradonačelnicom gđom. Gordanom Lipšinić na temu obnove poučne staze u zaštićenom lokalitetu Park šuma Ozalj. Tim povodom razmatrane su mogućnosti ovog lokaliteta. Dogovorene su smjernice upravljanja kojima će se unaprijediti zaštićeno područje i osigurati posjetiteljima siguran i zanimljiv boravak u park šumi Ozalj. Pored uređenja nastavka pouče staze, planiraju se pripremiti i interpretativni sadržaji poput poučnih ploča sa zanimljivostima o flori i povijesti ovog područja.
Obišli  smo i Cret u Banskim Moravcma gdje je održan sastanak u osnovnoj školi Skakavac te su također dogovorene daljnje aktivnosti koje će se provoditi kako bi se očuvalo i unaprijedilo ovo područje. Budući da Javna ustanova u uskoj suradnji s OŠ Skakavac nastoji očuvati cret Banski Moravci, dogovoreni su termini aktivnosti planiranih u 2016. godini. OŠ Skakavac već godinama aktivno brine o cretu uklanjajuću drvenastu vegetaciju i vršeći monitoring cretnih vrsta poput maha tresetara (Spahgnum sp.) i paprati pujanik (Osmunda regalis). Jedna od aktivnosti u planu je i osmišljavanje i postavljanje platoa oko creta kako bi se područje moglo posjećivati bez mogućnosti da se ošteti stanište.


Cret – Banski Moravci

 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA
(Karlovac, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, 22. ožujka 2016., u 18:00 sati)

U suradnji sa Gradskom knjižnicom“ Ivan Goran Kovačić“ Javna ustanova NATURA VIVA organizira obilježavanje SVJETSKOG DANA VODA. Tim povodom u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice biti će održana dva zanimljiva predavanja.

>> PLAKAT - OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA (pdf, 638 KB)

 

Veljača 2016.

Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na radionici Program suradnje Interreg V-A Slovenija- Hrvatska
(Zagreb, 22. veljače 2016.)

Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku i Zajedničko tajništvo Slovenija- Hrvatska organizirali su u ponedjeljak 22.02.2016. godine  u Remisiens Premium Hotelu Ambasador u Opatiji radionicu namijenjenu potencijalnim prijaviteljima u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, na kojoj su sudjelovale ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić i viša stručna suradnica Javne ustanove Martina Petrak. Na radionici je predstavljen javni poziv za predaju projektnih prijedloga, prihvatljivost troškova te elektronički sustav praćenja (eMS) i obrasca za prijavu. Obzirom da je Javna ustanova trenutno sudjeluje u pregovorima sa potencijalnim partnerima za nekoliko projekata Interreg suradnje, ova radionica je dala odgovore na mnoga pitanja koja su se javila tijekom dogovora o suradnji.  Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na Prezentaciji nacrta Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenh područja u Hrvatskoj
(Zagreb, 18. veljače 2016.)

Dana 18. veljače 2016. godine u prostorijama Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je prezentacija nacrta Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja u Hrvatskoj na kojoj su sudjelovale ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić i viša stručna suradnica Javne ustanove Leopoldina Dakić. Prezentacija je održana kao završna faza projekta Planiranje izgradnje kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi, provedenog u suradnji s ProPark Fundacijom iz Rumunjske i Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a financiranog od strane njemačke Federalne agencije za zaštitu prirode (BfN).
Ovom prilikom svim sudionicima predstavljen je završni nacrt Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja u Hrvatskoj, način na koji je nastao te je detaljno opisan međunarodni kontekst razvoja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima i mogućnosti koje se na ovom području otvaraju Hrvatskoj.Povodom Valentinova održano predavanje i prezentacija „In love with nature“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 11. veljače 2016.)

U suradnji sa EDIC Karlovac, a povodom Valentinova Javna ustanova NATURA VIVA održala je dana 11.02.2016. godine u prostorijama Knjižnice za mlade Karlovac predavanje i prezentaciju filmova zaštićenih područja Karlovačke županije pod nazivom "In love with nature". Predavanje je odžala dr. sc. Leopoldina Dakić, viša stručna suradnica Javne ustanove NATURA VIVA. Također su prikazana dva filma i to o Značajnom krajobrazu Klek i Značajnom krajobrazu Slunjčica, koji su nastali u okviru projekata koje je provela Javna ustanova.
Događanju su nazočili učenici Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac i Gimnazije Karlovac. Kako je proteklih mjesec dana trajao natječaj za najbolju fotografiju na temu „In love with nature“ koji je provodio EDIC Karlovac, ovom prilikom svi prisutni glasovanjem su odabrali onu najbolju. Dobitnica nagrade jednodnevnog izleta u ZK Klek za dvije osobe pod stručnim vodstvom je Tea Lukinić.

 

 

 

Održana Radionica „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno okolišne mjere?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 8. veljače 2016.)

U okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; OKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska dana 08.02.2016. godine u prostorijama Knjižnice za mlade u Karlovcu održali su radionicu „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno- okolišne mjere?“. Cilj ove radionice bio je upoznati potencijalne korisnike sa poljoprivredno- okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Predavači na radionici bili su: dr. sc. Darko Znaor i Sonja Karoglan Todorović, mag. ing., koji su na zanimljiv način sudionicima predstavili sadržaj i način na koji mogu koristiti poljoprivredno- okolišne mjere.

 

 

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN MOČVARA I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016.)

Dana 02.02.2016. godine u Gradskoj  knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa  Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac i Osnovnom školom Skakavac održano je predavanje i prezentacija povodom Svjetskog dana močvara i vlažnih pod motom: „Vlažna staništa za našu budućnost: živjeti održivo. Uvodno predavanje održala je viša stručna suradnica  Javne ustanove NATURA VIVA dr.sc. Leopoldina Dakić, prof. biologije, a prezentaciju o višegodišnjem praćenju i provođenju aktivnosti očuvanja na cretu Banski Moravci zaštićenom u kategoriji posebnog botaničkog rezervata učenici Osnovne škole Skakavac pod mentorstvom profesorice Blaženke Mravunac.
Cretovi su staništa različitih vrsta mahovina, gljiva i biljaka mesožderki. Pogoduje im umjereno hladna i vlažna klima pa su prije desetak tisuća godina, nakon posljednjeg ledenog doba, u Europi prekrivali golema prostranstva, a danas su najveće cretne površine u sjevernoj, srednjoj i zapadnoj Europi. Zbog današnjih nepovoljnijih klimatskih uvjeta, a katkada i nepovoljnog ljudskog djelovanja (mijenjanje vodnog režima), cretovi u Hrvatskoj vegetacijskom sukcesijom prelaze u vlažne travnjake ili zarastaju u šumu pa predstavljaju najugroženije i površinom najmanje prirodno stanište. Da bi ovaj, za bioraznolikost Hrvatske izuzetno vrijedan tip staništa opstao, nužno je provoditi aktivan oblik zaštite.
Cret u Banskim Moravcima zaštićen je kao posebni botanički rezervat 1966. g., a danas se nalazi u uznapredovalom stadiju sukcesije. Vegetaciju čini još samo mah tresetar (Sphagnum palustre), dok su kritično ugrožene cretne vrste cretna breza (Betula pubescens) i okruglolosna rosika (Drosera rotundifolia) na ovom lokalitetu nestale. Površina creta se zbog zaraštavanja crnom johom smanjila na svega nekoliko kvadratnih metara.
Osnovna škola „Skakavac“ stalni je partner Javne ustanove u aktivnostima monitoringa stanja populacija rijetkih i ugroženih cretnih vrsta te su učenici u nekoliko navrata pod mentorstvom prof. Blaženke Mravunac provodili akcije čišćenja obrasle vegetacije.  
Cilj ove manifestacije bio je  educiranje javnosti o vlažnim staništima kao važnim komponentama biološke raznolikosti s posebnim naglaskom na ugroženim cretnim staništima koja je potrebno revitalizirati te značajnije promovirati na lokalnoj i nacionalnoj razini.
RADIONICA: „KAKO OSTVARITI POTPORE ZA POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNE MJERE?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, 08. veljače 2016. godine, 10:00 sati)

U okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji sa konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; OKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska te Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije organiziraju radionicu „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno- okolišne mjere?“. Radionica će se održati 08. veljače 2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac. Cilj ove radionice je upoznati potencijalne korisnike sa poljoprivredno- okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na radionici i svoj dolazak potvrde na e-mail adresu: martina.pavlovic@naturaviva.hr do petka 05. veljače.2016. godine.

 

 

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MOČVARNIH I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016., 17:30 sati)

U suradnji sa Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić Javna ustanova NATURA VIVA organizira obilježavanje SVJETSKOG DANA MOČVARNIH I VLAŽNIH STANIŠTA pod motom „VLAŽNA STANIŠTA ZA NAŠU BUDUĆNOST: ŽIVJETI ODRŽIVO“

 

 

Siječaj 2016.

Povodom Noći muzeja - Radionica o osnovama entomologije
(Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 29. siječnja 2016. od 17:00 do 20:00 sati)

Javna ustanova  NATURA VIVA će u suradnji sa Gradskim muzejom Karlovac sudjelovati u programu za noć Muzeja 2016. i to sa radionicom  o osnovama entomologije „Što su kukci?“ na kojoj će se moći saznati što se krije iza leptirovog krila, zašto cvrci skaču toliko visoko, što paličnjake tjera da se njkišu na granama iako nema vjetra i još mnogo toga. Radionica će se održati 29.01.2016. godine sa početkom u 17.00 sati

 

 

Zimska idila u Karlovačkim parkovima
(Karlovac, 7. siječnja 2016.)

Proteklih nekoliko dana u karlovačkim parkovima vlada prava zimska idila, sve je prekriveno snježnim pokrivačem pa tako i u Spomencima  parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj i Marmontova aleja, koji su zaštićeni dijelovi prirode i kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA. Djelatnice Javne ustanove obišle su oba zaštićena lokaliteta te konstatirale da je stanje u njima uglavnom zadovoljavajuće. No, u pojedinim dijelovima Vrbanićevog perivoja primijećeni su znatniji lomovi grana na strarijim stablima. Unatoč tome što su stabla u perivoju redovito i pravilno održavana, moguće je da pod opterećenjem snijega i leda dođe do pucanja grana čak i na posve zdravim stablima, na što ne možemo utjecati niti se takve situacije mogu predvidjeti ili spriječiti. Stoga ovim putem želimo upozoriti građane da s oprezom šeću parkovima kako ne bi došlo do neželjenih situacija i eventualnih tjelesnih povreda uslijed padanja snijega, leda i grana sa stabala.

 

 

 

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica