O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 


Arhiva - Novosti i događanja 2009.-2011.

>> Nazad na Arhiva - Novosti i događanja

 

 

Studeni 2011.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „TRAJNA ZAŠTITA ŠPILJE U KAMENOLOMU TOUNJ“
(Tounj, 09. studenog 2011.)

Javna ustanova „Natura viva“ u suradnji s Općinom Tounj održala je u Tounju u srijedu, 09.11.2011. godine konferenciju za tisak vezano uz projekt „Trajna zaštita Špilje u kamenolomu Tounj“ na kojoj je predstavljeno zaštićeno područje, aktivnosti i programi koji se pokreću u suradnji s Općinom Tounj po pitanju upravljanja istog.
Tom prilikom su predstavljene projektne aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta s osvrtom na primjer dobre prakse iz EU koje je iznjela voditeljica projekta Marina Trpčić.
Konferencija je zaključena s osvrtom na dosadašnju i predstojeću suradnju Javne
Ustanove „Natura viva“ i Općine Tounj, kao i otvorenjem Izložbe na temu projekta i najava prigodnih promotivnih materijala na temu zaštite špilje

>> Više o projektu "Trajna zaštita špilje u kamenolomu Tounj"

 

 

Rujan 2011.

STUDIJSKO PUTOVANJE U BUCHEN, NJEMAČKA
(BUCHEN, EBERSTADTER TROPFSTEINHÖHLE, GEOPARK BERGSTRAßE-ODENWALD, NJEMAČKA)
(Njemačka, 25.-27. rujna 2011.)

U okviru projekta „Trajna zaštita Špilje u kamenolomu Tounj“ organizirano je studijsko putovanje u Eberstadter Tropfsteinhöhle, špilju uređenu za posjetitelje koja se nalazi u aktivnom kamenolomu Eberstadt, u blizini grada Buchena u njemačkoj pokrajini Baden-Würtemberg. Ovo je odredište odabrano jer je riječ o primjeru dobre prakse kontrolirane i održive eksploatacije kamena, a sukladno zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu i očuvanje speleoloških objekata.
Studijsko putovanje trajalo je od 25.-27. rujna 2011., a domaćini iz Buchena organizirali su program na dan 26. rujna. S hrvatske strane projektni tim su predstavile ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić i voditeljica projekta Marina Trpčić, a putovanju su se pridružili i predstavnici Općine Tounj. Domaćini su bili predstavnici Grada Buchena, gradonačelnik i dužnosnici, kao i visoki predstavnici Okruga Neckar-Odenwald, s time da je hrvatsko izaslanstvo pozdravio i sam načelnik, dr. Achim Brötel.
Špilja Eberstadter Tropfsteinhöhle zaštićena je u okviru Geoparka Bergstrasse-Odenwald i pod zaštitom je UNESCO-a. Za posjetitelje je uređeno 600m špilje, a u okviru jednog od najnovijih projekata Grada Buchena uređuje se i muzejski prostor s predviđenim iznimno atraktivnim sadržajima koji su namijenjeni budućim posjetiteljima špilje i područja zaštićenog u okviru Geoparka. Na primjeru kamenoloma Eberstadt u Njemačkoj, pokazalo se da je, zahvaljujući provođenju postojećeg zakona, odnosno temeljem primjene odgovarajućeg modela održivog upravljanja prirodnim resursima, istovremeno moguće održati eksploataciju kamena bez velikih gubitaka, adekvatno zaštititi vrijedne prirodne podzemne prostore i vezane podzemne vode te u neposrednoj blizini upravljati špiljom koja je otvorena za posjetitelje.
Temeljem uvida u dobru praksu na proteklom studijskom putovanju u Eberstadt i Buchen, u okviru projektnih aktivnosti i pripreme Stručne podloge za zaštitu Špilje u kamenolomu Tounj i špilje Tounjčice, Javna ustanova će predožiti primjenu sličnog modela zaštite i upravljanja u korist svih dionika – lokalne i regionalne uprave, sektora zaštite prirode, gospodarstva, turizma, nevladinog sektora i lokalnog stanovništva.

>> Više o studijskom putovnaju...

 

 

Javna ustanova „Natura viva“ u suradnji s GradskoM knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ iz Karlovca obilježile su DAN EUROPSKE BAŠTINE
(Karlovac, 20. rujna 2011.)

Javna ustanova „Natura viva“ u suradnji s GradskoM knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ iz Karlovca obilježile su DAN EUROPSKE BAŠTINE u ponedjeljak 20. rujna otvorenjem izložbe „Zaštita špilje u kamenolomu Tounj“ u izložbenom salonu „Ljudevit Šestić“, Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu.
Izložba je otvorena u okviru aktivnosti projekta „Trajna zaštita špilje u kamenolomu Tounj“.

>> Fotogalerija špilja Tounjčica

>> Više o projektu...

 

 

Konferencija za novinare na kojoj je predstavljen početak projekta „Promocija i očuvanje Natura 2000 područja u općini Draganić“
(Karlovac, 06. rujna 2011.)

U utorak 06. rujna 2011. godine, u prostorijama Javne ustanove „Natura viva“ održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen početak projekta „Promocija i očuvanje Natura 2000 područja u općini Draganić“.
Projekt provodi Udruga ZRAKA Draganić s partnerom Javnom ustanovom „Natura viva“ koja je pružila stručnu pomoć, projekt je financiran od strane Ministarstva kulture vezano uz područje zaštite prirode u okviru prezentacija novih NATURA područja,a dio sredstava je dala i Općina Draganić.

Potporu projektu dali su Hrvatskie šume d.o.o. Uprava šuma Karlovac, Turistička zajednica Karlovačke županije, LAG Vallis colapis, OŠ Draganić, Izviđačkog odred „SPIDER“ iz Duge Rese i SRK „Pedala laganini „ iz Karlovca.

Projekt će se provoditi od mjeseca rujna do studenog 2011.godine.

Cilj projekta je edukacija javnosti i školske djece o zaštiti prirode Natura 2000 područja te dizanje svjesti javnosti o potrebi očuvanja vrsta i staništa u općini Draganić. Također je bitna promocija Pokupskog bazena unutar kojeg se nalaze Draganićki ribnjaci kao dio ekološke mreže, područje važno za divlje svojte i stanišne tipove (SAC), te cijelog Pokupskog bazena kao međunarodno važnog Područja za ptice (SPA).

Metode u provođenju projekta
1. Priprema i održavanje okruglog stola, obavještavanje javnosti
o sudionicima okruglog stola koji će se na to pozvati putem medija,plakata. 
2.Izleti će se organizirati za škole, javnost, bicikliste, izviđače
3. Radionice
4.Priprema stručnog teksta za edukativni rokovnik

Glavne aktivnosti projekta
1. Održavanje okruglih stolova na temu:
a) ptice, njihovo stanište, važnost, ugroženost i zaštita
b) botanika šumskih zajednica i vlažnih plavnih livada oko šume
c) šuma važan eko-sustav i gospodarenje šumama
d) nacionalna ekološka mreža, zaštićena područja NATURA 2000

2.Organiziranje edukativnih izleta u šumu :
a) organizirane biciklističke ture
b) organizirane šetnje šumom
c) stručni posjeti  - profesori i učenici
d) foto izlet –

3. Organiziranje kreativnih radionica

4. Priprema i tiskanje edukativnog rokovnika s materijalom o projektu i NATURA 2000 područja SPA  u općini Draganić

 

Lipanj 2011.

Obilježavanje EU info dana u Karlovačkoj županiji!
(Karlovac, 8.06.2011.)

Javna ustanova "Natura viva" sudjelovala je u obilježavanju EU - info dana u Karlovačkoj županiji. Na Trgu Matije Gupca u Karlovcu postavljeni su štandovi na kojima je predstavljen Informacijski centar EU, pri delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj te Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Svoje promotivne materijale prigodno su izložili Javna ustanova "Natura viva", Razvojna agencija Karlovačke županije, Turistička zajednica Karlovačke županije, te Centar za civilne inicijative Zagreb, podružnica Karlovac. Ujedno je bio postavljen i EU poštanski sandučić, putem kojeg će građani moći iznijeti svoja očekivanja od hrvatskog pristupanja EU, iznijeti svoja pitanja, te zatražiti informacije o EU.

 

Travanj 2011.

Sudjelovanje u programu za nadzornike prirode u Plaškom
(Plaški, travanj 2011.)

Na poziv Ekološke udruge „Kako je zelena moja dolina“ Javna ustanova „Natura viva“ sudjelovala je u Plaškom dana 14. i 15.04.2011.godine u realizaciji programa obuke za nadzornike prirode. Program obuke organiziran je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti“ koji financira Europska komisija kroz IPA program regionalne suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitet zemalja Zapadnog Balkana za efikasno upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti i očuvanje njihovih prirodnih resursa. Projekt izvode NVO „ Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo“ (BiH), Park Prirode „Logarska dolina“ (Slovenija), Ekološka udruga „ Kako je zelena moja dolina“ Plaški (Hrvatska) te „FORS Montenegro- Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore“, Pljevlja (Crna Gora).

Cilj obuke bio je pružiti znanje o upravljanju zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj, te ulozi i odgovornosti Glavnih nadzornika, nadzornika i čuvara prirode. Obuku su vršili stručnjaci iz Slovenije, gospodin Martin Šolar, direktor Nacionalnog parka Triglav te Dušan Prašnikar iz Parka Prirode „ Logarska dolina.“

U okviru programa ispred Javne ustanove „ Natura viva“ sudjelovao je Nadzornik Darko Radečić, ing. s temom izlaganja „ Zakonski okvir zaštite prirode u RH,u okviru kojeg je govorio o upravljanju zaštićenim područjima, djelatnostima i ustrojstvu Javne ustanove, s posebnim naglaskom na pravima i obvezama nadzorne službe u provedbi zakonskih odredbi i propisa.

U radionici je sudjelovao i gospodin Henk Visser, iz EC. supervizor na projektu „„Jačanje kapaciteta područja od izuzetne prirodne vrijednosti u zemljama zapadnog Balkana“.

 

 

Ožujak 2011.

JU „Natura Viva“ ove godine priključila se projektu Državnog zavoda za zaštitu prirode „Akcija praćenja stanja (monitoring) kockavice za osnovne i srednje škole“
(Karlovac, ožujak 2011.)

Javna ustanova „Natura Viva“ ove godine priključila se projektu Državnog zavoda za zaštitu prirode „Akcija praćenja stanja (monitoring) kockavice za osnovne i srednje škole“. Javna ustanova je pozvala sve osnovne i srednje škole na čijem se području nalaze staništa kockavice.
U okviru projekta Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na područjima županija još od 2005. godine provodi monitoring kockavice uključujući osnovne i srednje škole.

Kockavica je ugrožena biljna vrsta kojoj prijeti izumiranje zbog gubitka njenih prirodnih staništa – vlažnih livada. Zbog negativnog čovjekova djelovanja, ali i prirodnog zaraštavanja (sukcesije), što je posljedica prestanka košnje i ispaše, ta staništa nestaju, a s njima nestaje i kockavica. Ona je rasprostranjena na području srednje, sjeverne i istočne Hrvatske, na vlažnim livadama, u riječnim dolinama, te svijetlim, otvorenim i vlažnim šikarama i šumama.

U okviru prezentacije projekta održana su dva predavanja:

1. „Nacionalni sustav praćenja biološke raznolikosti – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikosti i njihova namjena“ s osvrtom na leptire, - Luka Katušić, dipl.ing.biol.
Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja leptira je izradio Državni zavod za zaštitu prirode, a pored biologije leptira sadrži način na koji se prikupljaju podaci, određuju vrste, te primjer ispunjenog obrasca za popisivanje, procjenu i praćenja stanja leptira nekog područja.

2. „Inventarizacija i praćenje stanja vaskularne flore“ s posebnim osvrtom na kockavicu – Igor Boršić, dipl.ing.biol.

U nastavku je bio organiziran terenski rad na lokalitetu u šumi iza OŠ Draganići kojim se pokazala metodologija prebrojavanja jedinki na određenoj površini u svrhu prikupljanja podataka o veličini populacija.

Stanje kockavice škole prate svake godine u ožujku i travnju, a formulare ispunjene terenskim podacima dostavljaju Državnom zavodu za zaštitu prirode. Kako bi se terenski rad olakšao, a prikupljanje podataka o kockavici ujednačilo, Državni zavod za zaštitu prirode održao je nastavnicima biologije koji su se željeli uključiti u akciju stručne radionice o inventarizaciji i praćenju stanja flore.

 

 

Veljača 2011.

2011. – 2012. GODINA ŠIŠMIŠA
(Karlovac, 2011.)

2011. i 2012. godina proglašene su Godinom šišmiša pod okriljem UNEP Konvencije o migratornim vrstama (CMS) i Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS).

Zajedničke aktivnosti koje će se provoditi širom svijeta u državama strankama Konvencije i Sporazuma, pokrenute su kako bi se promovirala zaštita, istraživanje i edukacija o jedinim sisavcima koj lete.

Aktivnosti će biti usmjerene na ekološke koristi koje šišmiši osiguravaju.

Europske vrste šišmiša se hrane kukcima te time osiguravaju biološku kontrolu štetnika i smanjuju potrebu za korištenjem insekticida.

Tropske vrste šišmiša koje se hrane plodovima pomažu rasprostranjenju i oprašivanju biljaka što uvjetuje biološku raznolikost.

U svijetu je zabilježeno više od 1000 vrsta, od kojih je oko 25% ugroženo. Faktori ugrožavanja su promjene u lovnom staništu djelovanjem čovjeka, kao i uništavanje i uznemiravanje u njihovim skloništima također od strane čovjeka.

Republika Hrvatska je potpisnica UNDP/Eurobats sporazuma za zaštitu europskih populacija šišmiša od 2000. godine. U Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske navedeno je 17 vrsta šišmiša, od ukupno 35 vrsta zabilježenih u Hrvatskoj.

Deset vrsta šišmiša koje su zabilježene istraživanjima u Karlovačkoj županiji svoja skloništa nalaze u špiljama bilo tijekom aktivnog razdoblja od proljeća do jeseni, bilo zimi tijekom hibernacije. Špilje su vrlo važna skloništa za šišmiše. Svaka vrsta ima svoje specifične mikroklimatske zahtjeve ovisno o razdoblju tako da u jednoj špilji možemo pronaći čitav niz vrsta ukoliko se mikroklimatski uvjeti povoljni.

 

2011. - MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA
(Karlovac, 2011.)

Republika Hrvatska je jedna od članica Foruma za šume Ujedinjenih naroda (UNFF) koja je krovna međunarodna organizacija u šumarstvu. Sve države članice pozvane su da tijekom 2011. godine na međunarodnoj i nacionalnoj razini sudjeluju i organiziraju niz događanja i aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma, s ciljem edukacije javnosti o značaju koji šume i šumski ekosustavi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života. Glavni koordinator svih aktivnosti u cilju obilježavanja Međunarodne godine šuma u Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a aktivno će se uključiti i niz institucija iz područja zaštite prirode pa tako i Javna ustanova „Natura viva“.

 

 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE – BOSILJEVO
(Karlovac, veljača 2011.)

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE – BOSILJEVO, kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, već dvije godine je obuhvaćen programom obnove hortikulture oko dvorca, a koju provodi Općina Bosiljevo uz pomoć Ministarstva kulture.

Redovni nadzor ovih radova provodi Nadzorna služba Javne ustanove. U tijeku su radovi čišćenja grmolikog bilja, kao i uklanjanje bolesnih i suhih stabala.

Javna ustanova ima u planu tijekom ove godine posaditi pedesetak novih sadnica odgovarajućih biljnih svojti, koje predstavljaju parkovni oblik hortikulture oko dvorca.

Stara Bosiljevačka utvrda smještena je na stijeni u neposrednoj blizini sela Bosiljevo. Dvorac, čiji su prvi vlasnici bili krčki knezovi, a kasnije i Frankopani, u prošlosti je bio simbol bosiljevačkog kraja, a osobit pečat davao je i podatak da se upravo u Bosiljevu rodio Fran Krsto Frankopan.

 

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI IZMEĐU JAVNE USTANOVE „NATURA VIVA“ I VELEUČILIŠTA U KARLOVCU
(Karlovac, 01. veljače 2011.)

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ gđa. Darka Spudić i dekan Veleučilišta u Karlovcu prof.dr.sc. Branko Wasserbauer, 01. veljače 2011. godine sklopili su Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu razvijanja poslovne suradnja ove dvije institucije u nastavnom i stručno-znanstvenom području.

Ugovorom je predviđeno osmišljavanje i provedba zajedničkih stručno-znanstvenih projekata u svrhu stvaranja bolje baze podataka o biološkoj raznolikosti Karlovačke županije, organizacija stručnih predavanja i seminara što podrazumijeva edukaciju studenata o praktičnom upravljanju na terenu, zatim nastavne suradnje kroz mogućnosti realizacije stručne prakse studenata u Javnoj ustanovi, te izdavačke djelatnosti.

Veleučilište u Karlovcu >> http://www.vuka.hr

 

Siječanj 2011.

U PERUŠIĆU ODRŽAN STRUČNI SEMINAR O SPELEOLOŠKOM KATASTRU
(Perušić, 29.-30. siječnja 2011.)

Ovog vikenda, od 29-30 siječnja 2011. g. u Perušiću je održan speleološki skup u organizaciji Speleološkog kluba Samobor, Speleološkog odsjeka HPD Željezničar, Speleološkog odsjeka

PDS Velebit, Hrvatskog biospeleološkog društva, JU „Pećinski park Grabovača“, Državnog zavoda za zaštitu prirode. Seminaru se odazvalo oko 130 sudionika iz 20-tak speleoloških udruga te državnih institucija te je održano 27 predavanja na temu speleološkog katastra. Jedan od sudionika na stručnom seminaru bila je i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima „Natura Viva“ koja je predstavila program suradnje javne ustanove „Natura Viva“ i speleoloških udruga na području zaštite prirode i inventarizacije speleoloških objekata karlovačke županije. Projekt Katastra speleoloških objekata Karlovačke županije pokrenuli su članovi Speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac, Speleološkog kluba Ursus spelaeus te Speleološkog kluba Ozren Lukić u suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "Natura Viva" sa ciljem prikupljanja, objedinjavanja i obrade svih podataka o speleološkim objektima na području Karlovačke županije.

Inventarizacija špilja i jama je neophodna na državnoj razini zbog potrebe upravljanja i zaštite te planiranja i izvedbe daljnjih speleoloških i znanstvenih istraživanja u njima, zbog velike ugroženosti samih špilja. Kako Karlovačka županija obiluje bogatstvom prirodnih vrijednosti između ostalog krškim područjima i speleološkim objektima u njemu, obaveza je Javne ustanove uspostaviti sustav zaštite i upravljanja tim vrijednim objektima radi njihovog dugoročnog očuvanja. S ciljem kvalitetnog osiguranja sustava zaštite Javna ustanova usmjerila je jedan dio svojih aktivnosti u komunikaciju i suradnju sa speleološkim udrugama koje na području županije djeluju i istražuju. Na osnovu istraživanja i terenskih podataka dobivenih od speleoloških udruga dolazimo do saznanja o lokaciji i brojnosti speleoloških objekata, njihovim sastavnicama i potrebi za poduzimanjem pojedinih mjera zaštite.

 


 

Prosinac 2010.

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC UZ SURADNJU JU NATURA VIVA
OTVORIO JE IZLOŽBU "LEDENO DOBA"
(Karlovac, 22. prosinca 2010. - 21. veljače 2011. god. u prostoru Galerije „Vjekoslav Karas“ u Karlovcu)

Gradski muzej Karlovac sa suradnicima priprema izložbu „Ledeno doba“ koja će biti otvorena od 22. prosinca 2010. do 21. veljače 2011. godine u prostoru Galerije „Vjekoslav Karas“ u Karlovcu.

Otvorenje izložbe će biti u srijedu, 22. prosinca 2010. godine u 19.00 sati u galeriji „Vjekoslav Karas“ . Na izložbi će biti predstavljena Geološko-paleontološka zbirka GMK-a i nalazi iz razdoblja posljednjeg ledenog doba, te starijeg i mlađeg kamenog doba sa šireg područja karlovačke regije. U inovativnom dizajnu i oblikovanju izložbenog postava, koji potpisuje Zdenko Dubovečak, obrađuje se prapovijesna flora i fauna, te speleološki objekti s naglaskom na nalaze špiljskog medvjeda i prve tragove boravka ljudi u njima. Izloženi će biti eksponati iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, te posuđena građa iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, Muzeja grada Crikvenice, Zavičajnog muzeja Ozalj i Muzeja Turopolja iz Velike Gorice.

Autori izložbe su Kazimir Miculinić i Lazo Čučković, stručni suradnici Ivor Karavanić i Martina Petrak, autor vizualnog identiteta izložbe i izložbenog postava Zdenko Dubovečak, a edukativnog programa Lana Bede.

>> Pozivnica (306 KB, )

>> Program (1.03 MB, )

 

 

AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE SVJETLICE – predstavljanje
(Ogulin, Obrtničkom domu, ulica V. Nazora 11, dana 08. prosinca 2010. godine u 12:00 sati)

U srijedu, 08.12.2010. godine u prostorima Obrtničkog doma u Ogulinu, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ i Državnog zavoda za zaštitu prirode, održana je prezentacija prijedloga Plana upravljanja s akcijskim planom zaštite svjetlice (Telestes polylepis).

Svjetlica (Telestes polylepis) je endem Hrvatske te je jedna od najugroženijih riba u Europi. Svrstana je u kategoriju kritično ugrožene vrste (CR) zbog stalnog smanjivanja iznimno malog područja rasprostranjenosti.

Cilj ovog Akcijskog plana je poboljšati status danas jedine poznate populacije svjetlice u Hrvatskoj upravo na području ogulinsko-plašćanskog bazena i razmotriti mogućnost te izraditi studiju izvedivosti reintrodukcije i obnove populacije svjetlice u vodenim staništima u kojima je nekada obitavala.

Cilj ove prezentacije je uključivanje svih zainteresiranih strana u provođenje Akcijskog plana zaštite jer je doprinos lokalne razine, građana, korisnika prostora i drugih dionika ključan za održanje ove vrste, a time i cjelokupne biološke raznolikosti Karlovačke županije.

Nakon prezentacije prijedloga Plana upravljanja s akcijskim planom zaštite svjetlice kojeg je predstavio g. Aljoša Duplić iz Državnog zavoda za zaštitu prirode, održan je zajednički sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javne ustanove „Natura viva“, Grada Ogulina, Turističke zajednice Grada Ogulina i Športskog ribolovnog društva „Ogulin“. Ovo je prvi Plan upravljanja s akcijskim planom zaštite neke ugrožene vrste u Hrvatskoj i primjer dobre prakse multisektorske i multidisciplinarne suradnje s ciljem promocije i zaštite cjelokupnog Ogulinskog krša. Stanište svjetlice su izvor i ponor Rupećice i Šmitovo (Zeleno) jezero koji predstavljaju najosjetljivija prirodna staniša zbog smještaja na poroznom krškom terenu. Javna ustanova „Natura viva“ uz podršku Državnog zavoda za zaštitu prirode preuzela je inicijativu koordinacije prilagođavanja Nacrta akcijskog plana svim uključenim dionicima i provođenje Akcijskog plana zaštite svjetlice po završetku istog.

>> Pozivnica (92 KB, )

 

Lipanj 2010.

U nedjelju, 13. lipnja 2010. godine u planinarskom domu na Kleku
s početkom u 12:00 sati

U organizaciju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ i Grada Ogulina, održan je program povodom obilježavanja Međunarodne godine biološke raznolikosti i Dana zaštite planinske prirode Hrvatske.

Ovom prilikom prezentiran je film „Legenda o Klečkom divu“ kojeg je izradila Javna ustanova i Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja leptira, kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.

Film je snimljen u okviru istraživanja za projekt „Plan upravljanja zaštićenim područjem prirode Značajni krajobraz Klek“, a proveo ga je Speleološki klub „Ozren Lukić“. Prva faza projekta provedena je uz financijsku potporu Fonada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javna ustanova „Natura viva“ u okviru projekta je pokrenula sustavna istraživanja na Kleku te pripremu Geološke poučne staze i Plana upravljanja značajnim krajobrazom. Plan upravljanja se donosi u suradnji s Gradom Ogulinom, lokalnim stanovništvom, lovačkim i planinarskim društvima, a njime će se utvrditi temeljni ciljevi zaštite prirode Kleka i odrediti smjernice za dogoročno očuvanje i održivo gospodarenje zaštićenim područjem. Izradu i publiciranje filmskog materijala, kao i brošure o Kleku omogućio je Grad Ogulin.

U nastavku programa predstavljen je Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja danjih leptira kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode, a predstavio Luka Katušić. Priručnik je izrađen kako bi se stvorila mreža suradnika koji prikupljaju podatke o pojedinim vrstama danjih leptira, a nisu profesionalni sakupljači podataka već nastavnici, učenici, planinari, penjači, studenti, volonteri i sl.

Priručnik pored biologije leptira sadrži način na koji se prikupljaju podaci, određuju vrste, te primjer ispunjenog obrasca za popisivanje, procjenu i praćenja stanja leptira nekog područja. Ovom prilikom je upozoreno da fauna leptira u Hrvatskoj broji 192 vrste, a nedostaju točni podaci o rasporostranjenosti vrsta, što će se upotpuniti ovakvim načinom prikupljanja podataka pomoću Priručnika. Navedeno je nekoliko ugroženih leptira Kleka kao što su lastin rep, kupusov bijelac, danja medonjica i klekovski okaš kao jedan od najugroženijih.

Na kraju je Gorska služba spašavanja, stanica Ogulin, koja je i osiguravala cijelo događanje, imala prezentaciju filama svoje vježbe spašavanja izvedene na Kleku.

>> Pozivnica (1 MB, )

Kliknite na slike za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!


Svibanj 2010.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „NATURA VIVA“ i Općina Generalski Stol organizirali su prigodni program povodom obilježavanja Dana zaštite prirode Republike Hrvatske koji se održao kod Generalskog Stola na obali rijeke Mrežnice u Katićima na Erdeljskom slapu, u petak 28. svibnja 2010. godine s početkom u 12:00 sati.

Program se odvija u suradnji s Udrugom za zaštitu prirode i prirodnih vrijednosti «KUNA» iz Generalskog Stola.

Istog dana, u 19 sati u prostorijama Knjižnice u Generalskom Stolu, održalo se otvorenje izložbe i predavanje Danijela Škrtića na temu „Zaštićene biljne vrste Općine Generalski Stol“.

Prijepodnevni dio programa odvijao se na obalama rijeke Mrežnice kod Generalskog Stola na Erdeljskom slapu, a večernji u knjižnici i čitaonici Generalski Stol.

PROGRAM je sadržavao:
•  UVODNO IZLAGANJE (12-12:15)
•  POKAZNA VJEŽBA PRELASKA SLAPOVA PNEUMATSKIM ČAMCIMA I KANUIMA (12:15-12:30)
•  VOŽNJA TRADICIJSKIM ČAMCEM PO MREŽNICI ZA GOSTE (12:30-13:00)
•  EKO-ETNO DOMJENAK ZA GOSTE (13:00)
• IZLOŽBA I PREDAVANJE „ZAŠTIĆENE BILJNE VRSTE OPĆINE GENERALSKI STOL“, UDRUGA „KOVAN“ I DANIJEL ŠKRTIĆ (19:00)

Javna ustanova „Natura viva“ i Općina Generalski Stol, u suradnji s Udrugom „Kuna“ iz Generalskog stola obilježili su Dan zaštite prirode Republike Hrvatske i Međunarodnu godinu biološke raznolikosti s ciljem senzibilizacije i edukacije javnosti za očuvanje i zaštitu prirodnih vrijednosti Karlovačke županije, s naglaskom na potrebu zaštite Mrežnice kao jedinstvenog krškog fenomena.

Ovim programom bila je namjera predstaviti mogućnosti turističkog razvoja u zaštićenom području, te pravilne načine održivog korištenja Mrežnice u svrhu kanuinga i/ili raftinga.

Zaštitom rijeke Mrežnice pružit će se mogućnost razvoja ruralnog turizma i očuvanja tipične etno baštine njenog šireg područja, održivo korištenje prirodnih dobara i same rijeke u korist lokalne zajednice i Županije općenito.

 

 

U petak, 21.05.2010. godine u prostorijama Obrtničkog doma u Ogulinu, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije i Grada Ogulina, održati će se izložba i predavanje povodom Međunarodne godine biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode Republike Hrvatske na temu „Karlovačka županija – kolijevka hrvatske biopeleologije“.

Izložbu i predavanje organiziraju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ i Grad Ogulin u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom. Predavač je mr. sc. Roman Ozimec

Postavljanjem izložbe i predavanjem na temu „Karlovačka županija – kolijevka hrvatske biospeleologije“ Javna ustanova, u suradnji s Gradom Ogulinom i Hrvatskim Biospeleološkim Društvom obilježava Dan zaštite prirode Republike Hrvatske s ciljem senzibilizacije i edukacije javnosti za očuvanje i zaštitu prirodnih vrijednosti Karlovačke županije, s naglaskom na potrebu zaštite krških ekoloških sustava kojima naša županija obiluje.

Karlovačka županija diči se čak s 20 speleoloških objekata, tipskih lokaliteta, iz kojih je opisano 39 svojti špiljske faune. Čuvena Karlovačka vrata između Slovenije i BIH, poveznica središnje i gorske te najuži dio kontinentalne Hrvatske, ujedno su i vrata u svijet dinarskoga krša. Unutarnji, plitko okršeni krški pojas, krije najdulje špilje Hrvatske, Sustav Đula-Medvednica s 16 396 m, Sustav Panjkov ponor-Varičakova špilja s 11 578 m, Špilja u kamenolomu Tounj s 8 487 m, Sustav Jopićeva špilja–Bent s 6 710 m i druge, s bogatim akumulacijama vode.

Ovakvo bogatstvo te povijesna, kulturna i prirodoslovna tradicija obvezuje nas na daljnja istraživanja, znanstvenu valorizaciju, promociju te programe edukacije i zaštite špiljskih staništa i svojti. U tom smislu osmišljena je i postavljena ova izložba koja nastavlja turneju po Županiji.


>> Pozivnica (340 KB, )

 

Javna ustanova „Natura viva“ već treću godinu zaredom provodi manifestacije u okviru projekta „Živjeti s parkom“ u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj.

Aktivnosti su se odvijale u različitim dijelovima perivoja, a sastojale su se od likovne, dendrološke, keramičarske i prirodoslovne radionice, poučnih šetnji, vježbanja pilatesa i aerobika, jahanja na konjima i spusta rijekom Koranom, a sve je popraćeno glazbenom podlogom koju je organizirala Udruga glazbenih umjetnika „Kajda“.
Održane su četiri zanimljive radionice. U prirodoslovnoj su posjetitelji mogli saznati nešto više o pticama koje nastanjuju Vrbanićev perivoj, a u dendrološkoj sve o drveću u ovom zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture. Oni koji su željeli još aktivnije provesti nedjeljno jutro u parku, mogli su se uključiti u likovnu radionicu “Svijet iz mašte” te keramičku pod nazivom “Listovi u parku”.
Kroz cijeli Vrbanićev perivoj moglo se proći i na konjima Konjičkog kluba Karlovac, ali i šetajući, uz pratnju vodiča Izidora Drvara.
Oni željni zdravog života i tjelovježbe mogli su se uključiti u pilates i aerobik vježbe, a za sklonije avanturi Rafting i kanu klubu Karlovac priređen je spust Koranom od slapa na Mostanju do slapa kod turbine.

Ptice cvrkuću
Prirodoslovna radionica

Upoznaj svoje drvo
Dendrološka radionica "Upoznaj svoje drvo"

Upoznaj svoje drvo
Dendrološka radionica "Upoznaj svoje drvo"

Svijet iz mašte
Likovna radionica "Svijet iz mašte"

Listovi u parku
Keramičarska radionica "Listovi u parku"

Spust Koranom
Spust Koranom

Jahanje u perivoju
Jahanje u perivoju

Travanj 2010.

U četvrtak 29. travnja 2010. godine u Slunju, u 13:00 sati, u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Slunj u Slunju održana je prezentacija projekta „Akcijski plan zaštite ugroženih staništa u području ekološke mreže Slunjčica“ povodom Međunarodne godine biološke raznolikosti.

Program se odvijao u suradnji sa Srednjom školom Slunj i Speleološkim klubom „Ozren Lukić“. U okviru programa je prezentiran promotivni film pod nazivom „Ljudski odraz u vodi“, a u nastavku su učenici Srednje škole Slunj prezentirali svoje aktivnosti koje su provedene u okviru Škole u prirodu, a unutar projekta. Također, stručnjaci iz Hrvatskih voda iz Zagreba dali su svoje viđenje upravljanja vodnim resursima. Tom prilikom predstavili su „Jadranski projekt“ i projekt „Unutarnje vode“ koje provode Hrvatske vode.
Učenici Srednje škole Slunj predstavili su svoj angažman na projektu vršeći pri tome različita istraživanja.
U okviru projekta provedena su preliminarna hidrogeološka istraživanja i analize vode prijenosnim uređajima. Analizirano je nekoliko osnovnih parametara kvalitete vode: temperatura, pH, elektrovodljivost, ukupna mineralizacija i redoks-potencijal.
U okviru terenskih istraživanja otkriveno je dvadesetak divljih odlagališta. Otpad se sastoji od dijelova automobila, bijele tehnike, građevinskog otpada, dijelova namještaja, te otpada iz kućanstva.
U okviru projekta uspostavljena je aktivna komunikacija s lokalnim stanovništvom sa svrhom edukacije da bi se i njih aktivno uključilo u zaštitu ugroženih staništa i drugih prirodnih vrijednosti značajnog krajobraza. Zainteresirani pojedinci sudjelovali su i u istraživanjima kao vodiči na terenu, a zahvaljujući tome prikupljeno je mnoštvo podataka za katastar zagađivača i katastar speleoloških objekata.
Na terenskim istraživanjima evidentirane su brojne životinjske vrste koje su ugrožene i zaštićene na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Obični lipljan (Thymallus thymallus) živi u rijekam s čistom, brzom i hladnom vodom. Vrlo je osjetljiv na onečišćenje vode. Ugrožava ga regulacija vodotoka, onečišćenje, prekomjeran izlov te unos alohtonih vrsta.
Tijekom istraživanja, na nekoliko lokacija unutar značajnog krajobraza je proneđen puzavi celer. Populacija puzavog celera je u izuzetno dobrom stanju očuvanja, a obuhvaća 2-15% nacionalne populacije.
Istovremeno s istraživanjima na terenu provedena je edukacija učenika Srednje škole Slunj u smislu rukovanja prijenosnim uređajima za analizu voda i interpretacije očitanih vrijednosti. Učenici su upoznati s osnovnim geološkim karakteristikama područja, te smislom geoloških istraživanja u kontekstu zaštite prirode.
Učenici su educirani za potrebe monitoringa voda koje će škole provoditi tijekom godine.
U okviru škole u prirodi provedeno je geološko kartiranje s ciljem definiranja starosti, vrste te geoloških i hidrogeoloških karakteristika stijena koje izgrađuju kanjon Slunjčice.
Cilj aktivne komunikacije sa stanovništvom ne projektu je edukacija svih dobnih skupina stanovništva i aktivno uključivanje u zaštitu ugroženih staništa i drugih prirodnih vrijednosti značajnog krajobraza.

Na terenu uz Slunjčicu održano je predavanje učenicima 4. razreda Srednje škole Slunj o projektu i istraživačkim aktivnostima. Učenici su upoznati sa značajkama zaštićenog područja i značajnim biljnim i životinjskim vrstama na Slunjčici. Svladali su osnove mjerenja kvalitete vode prijenosnim uređajima.

U nastavku terenske nastave objašnjen im je način geološkog kartiranja koje se provodi s ciljem definiranja starosti, vrste te geoloških i hidrogeoloških karakteristika stijena koje izgrađuju područje toga dijela kanjona.
U terminima predmetne nastave, učenici 4. razreda Srednje škole Slunj obišli su istraživačku stanicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije gdje im je održano kratko predavanje o terenskim istraživanjima u zaštićenom području. Nakon predavanja, obišli su početak poučne staze Slunjčica.


Službeno prestavljanje Stručne podloge za Značajni krajobraz Slunjčica
(Vijećnica Grada Slunja, srijeda, 28. travnja 2010.)

U srijedu, 28.04.2010. godine u Vijećnici Grada Slunja, u Slunju, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije, održano je službeno prestavljanje Stručne podloge za Značajni krajobraz Slunjčica.

Ovo predstavljanje je prvi korak u izradi Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Slunjčica kojoj su pristupili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije i Grad Slunj.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije temeljem Zakona o zaštiti prirode obavezna je donijeti Plan upravljanja kojim će se odrediti ciljevi i politika upravljanja zaštićenim područjem, te mjere zaštite ovog vrijednog lokaliteta.

Cilj ove prezentacije bio je upoznavanja svih zainteresiranih strana sa Stručnom podlogom koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode još u prosincu 2008. godine, a njenu je izradu inicirala i financirala Javna ustanova, te će se navedeni dokument koristiti kao osnova prilikom izrade Plana upravljanja za isto područje. Doprinos lokalne razine, građana, korisnika prostora i drugih dionika ključan je za kvalitetnu izradu Plana upravljanja i za održivo korištenje područja rijeke Slunjčice.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije temeljem Zakona o zaštiti prirode obavezna je donijeti Plan upravljanja kojim će se odrediti ciljevi i politika upravljanja zaštićenim područjem, te mjere zaštite ovog vrijednog lokaliteta.

Ciljevi zaštite su očuvanje krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ovog prostora. Značajni krajobraz Slunjčica je područje Ekološke mreže od međunarodne važnosti koje zahtijeva zaštitu i usmjereno upravljanje u cilju očuvanja biološke raznolikosti, a na dobrobit lokalnog stanovništva koja na ovom prostoru živi u skladu s prirodom.

Ciljevi očuvanja na tom području što se tiče divljih svojti su rakovi: riječni rak, potočni rak, ribe: potočna pastrva, lipljen, te biljka puzavi celer, a što se tiče staništa tu je zajednica gospinog vlaska.

Budući da je izrada plana upravljanja proces, neophodno je sudjelovanje dionika, odnosno onih koji su izravno ili posredno povezani s planom te mogu pridonijeti njegovu razvoju svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

>> ZNAČAJNI KRAJOBRAZ SLUNJČICA
Stručna podloga sa smjernicama za upravljanje zaštićenim područjem
( 4.75 MB)

 

Ožujak 2010.

PREZENTACIJA POVODOM SVJETSKOG DANA VODA
(dom DVD „Skakavac“ utorak, 23. ožujka 2010. u 10:30 sati)

Povodom SVJETSKOG DANA VODA
i Međunarodne godine biološke raznolikosti

Povodom 22. ožujka, Svjetskog dana voda, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije i OŠ „Skakavac“ organizirali su prezentaciju rada učenika na očuvanju posebnog botaničkog rezervata cret Banski Moravci od 2003. do 2010. godine.
Nakon prezentacije organiziran je obilazak creta.

Cret Banski Moravci zaštićen je kao posebni botanički rezervat 1966. godine. U posljednjih 40 godina cret je pretrpio veliku degradaciju zbog uznapredovale sukcesije. Preostala površina pod cretnom vegetacijom ima okvirne dimenzije 40 x 8 m. Cretnu vegetaciju čini još samo mah tresetar (Sphagnum palustre), dok su ostale cretne vrste nestale s creta. Od gljivljih vrsta, pronađena je jedna specifična cretna vrsta, Galerina tibiicystis – cretna patuljica.
Cilj ove prezentacije bio je educiranje javnosti o važnosti cretnih staništa kao jednom od važnih komponenti biološke raznolikosti, te stvoriti svijest o potrebi i važnosti očuvanja istih, te tako stvoriti drugačije ponašanje i odnos pojedinaca i zajednice prema prirodnim vrijednostima.
Također, cilj nam je sprječavanje daljnje degradacije cijelog prostora i zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, te otvaranje prostora za edukativne aktivnosti i očuvanje biološke raznolikosti.
Projektom se potiče održivi razvoja lokalne zajednice kroz sustavnu suradnju školskih ustanova i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.

>> Pozivnica (265 KB, )


Prosinac 2009.

PREDAVANJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PLANINA
(Ogulin, petak, 11. prosinca 2009.)

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ODRŽALA JE PREDAVANJE POVODOM 11. PROSINCA, MEĐUNARODNOG DANA PLANINA U PETAK, 11. PROSINCA 2009. GODINE U 11:00 SATI U OGULINU U PROSTORIJAMA OBRTNIČKOG DOMA

NA PREZENTACIJI SU PREDSTAVLJENE PLANIRANE AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE U ZNAČAJNOM KRAJOBRAZU KLEK, TE PROJEKT „PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PRIRODE – ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KLEK“ KOJEG JAVNA USTANOVA PROVODI U SURADNJI SA SPELEOLOŠKIM KLUBOM „OZREN LUKIĆ“ I RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNIM FAKULTETOM IZ ZAGREBA, PLANINARSKIM DRUŠTVOM „KLEK“ IZ OGULINA I SPELEOLOŠKIM DRUŠTVOM „KARLOVAC“ IZ KARLOVCA.

PREZENTIRANA JE PLANIRANA GEOLOŠKA POUČNA STAZA NA KLEKU, TE U NAJAVI PREDSTAVLJEN PROMOTIVNI FILM I GEOLOŠKI VODIČ.

PREDSTAVLJENA JE I PROMOTIVNA BROŠURA „KLEK – ZNAČAJNI KRAJOBRAZ“

>> PROMOTIVNA BROŠURA „KLEK – ZNAČAJNI KRAJOBRAZ“ (5.7 MB)

>> Plakat

Pritisni za uvećanje!

Pritisni za uvećanje!

 

 

Studeni 2009.

Izložba "Svijet ispod svijeta" u špilji Vrlovci u Kamanju u sklopu projekta "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije"

06.11.2009.

U špilji Vrlovci u Kamanju je 28.10.2009. g. otvorena izložba "Svijet ispod svijeta", u sklopu koje je tiskan istoimeni katalog. Otvorenjem izložbe završava projekt "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije", financiran od EU. Projekt je trajao 11 mjeseci, a sam kraj projekta obilježile su i dvije Javne tribine, održane u Ogulinu i Kamanju. U sklopu projekta tiskan je i deplijan sa osnovnim podacima o Projektu te je snimljen film "Svijet ispod svijeta", autora Tomislava Rataja. Katalog, deplijan i film su prezentirani i podijeljeni na edukativnim predavanjima po školama, te na javnim tribinama.

Pogledajte deplijan, katalog i film "Svijet ispod svijeta":

Deplijan

Katalog

Film (20 min, 185 MB)

Zahvaljujemo se svima na velikodušnoj pomoći pri realiziranju Projekta:

 • BERNARDA I DAMIR IVANAC I NJIHOVA OBITELJ, IVANCI
 • ZVONKO TRDIĆ, OGULIN
 • LOVAČKI DOM IVANCI
 • RENDULIĆ IVANKA, IVANCI
 • PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN
 • NIKOLINA LUKETIĆ, OGULIN
 • HRVATSKI KATOLIČKI ZBOR MI - OGULIN
 • LAVINIJA STIPETIĆ, OGULIN
 • UDRUŽENJE OBRTNIKA OGULIN
 • HIDROELEKTRANA GOJAK
 • MILAN SABLJAK, OGULIN
 • VODOVOD I KANALIZACIJA OGULIN
 • ZDRAVKO PAUŠIĆ, OGULIN
 • RESTORAN ZELENI KUT - OBITELJ PUŠKARIĆ, ZVEČAJ
 • ŽELIMIR LUDVIG, ZAGREB
 • DR. SC. NENAD BUZJAK, ZAGREB
 • IVA ŠKLEMPE, ZAGREB
 • ZVONIMIR ŠVRLJUGA, ZAGREB
 • OBITELJ TATALOVIĆ, BREZNO
 • HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ, ZAGREB
 • DR. SC. NIKOLA TVRTKOVIĆ
 • GRAD OGULIN - GRADONAČELNIK NIKOLA MAGDIĆ
 • PIZZERIA ĐINO, KAMANJE
 • SEOSKO OBITELJSKO DOMAĆINSTVO SABLIĆ, REŠTOVO
 • DVD KAMANJE
 • VLADO ŠVERTFAJER, KAMANJE
 • RAVNATELJI I PROFESORI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA: OGULIN, JOSPIDOL, TOUNJ, KAMANJE, ŽAKANJE
 • PREDSTAVNICI MEDIJA

 

 

Rujan 2009.

PROJEKTI U PRIPREMI

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE SUDJELUJE U PRIPREMI PREKOGRANIČNOG PROJEKTA „ZAŠTIĆEN PRIRODNA PODRUČJA I VODE“

Predstavnici Grada Slunja, Udruge „EKUS“ iz Bihaća i Javne ustanove za uprav ljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije 16. rujna 2009. održali su sastanak. Prilikom susreta predstavljene su mogućnosti za zajedničku suradnju na pripremi projekta za prekogranični natječaj IPA Hrvatska – BiH iz područje zaštite prirode i okoliša.

>> za više informacija

 

Lipanj 2009.

Izgradili smo istraživačku stanicu na rijeci Slunjčici


Postavili smo još 4 poučne table na budućoj poučnoj stazi u značajnom krajobrazu Slunjčica


tabla flora i fauna


tabla Rastoke

Izradili smo suvenire za značajni krajobraz Slunjčica

Snimili smo edukativni film „Značajni krajobraz Slunjčica – Prizori budućnosti“

 

 

Svibanj 2009.

DAN ZAŠTITE PRIRODE

Javna ustanova je ove godine na više mjesta u Karlovačkoj županiji organizirala obilježavanje Dana zaštite prirode u RH.

19.05.2009., GENERALSKI STOL
Povodom Dana zaštite prirode, organizirali smo cjelodnevni program u općini Generalski Stol na Mrežnici. Održane su likovna i literarna radionica za djecu čiji su radovi tijekom dana izloženi na otvorenom uz slikovitu drvenu kućicu. Otvorena je izložba udruge „Kuna“ iz Generalskog Stola, organizirana je vožnja čamcima po rijeci Mrežnici, te je održana radionica na otvorenom – puštanje ptica iz Centra za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja.

Kliknite na slike za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje!


Izradili smo i objavili brošuru ZAŠTITA PRIRODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

21.05.2009., KARLOVAC
U Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ održano otvorenje izložbe „KARLOVAČKA ŽUPANIJA – KOLIJEVKA HRVATSKE BIOSPELEOLOGIJE“ koje je postavilo Hrvatsko Biospeleološko Društvo.

25.05.2009., KARLOVAC
Vezano na tu temu organizirano je i predavanje s predavačem mr.sc. Romanom Ozimecom.

 

 

Travanj 2009.

25.-26.04.2009., KARLOVAC

„ŽIVJETI S PARKOM“
Tijekom vikenda 25. i 26. travnja 2009. u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj, održane su edukativno-rekreativne aktivnosti u okviru projekta „Živjeti s parkom“.
Glavni cilj projekta je vratiti život u Vrbanićev perivoj i povezati ga s ostalim karlovačkim parkovima kroz tematske vikend manifestacije.
Program se odvijao na dvije lokacije: u prostorijama Obrtničkog centra održana su popularna predavanja na temu hortikulture i ornitologije Vrbanićevog perivoja, a predavači su bili Amalija Denich, dipl.ing.agr. i dr.sc. Vesna Tutiš. Svoju prezentaciju su imali i učenici OŠ Dragojle Jarnević iz Karlovca koji su radili istraživanja u perivoju na temu kućice za ptice u Vrbanićevom perivoju.
Drugi dio programa sastojao se od radionica na otvorenom, u samom perivoju, kojima su prisustvovala djeca osnovnih škola. Pripremljene su radionice izdrade suvenira, radionica izrade natpisa za biljne vrste perivoja, vježbanje u perivoju za sve zainteresirane građane, stručno-edukativne šetnje perivojem uz stručno vođenje, vožnja u kočiji i spust rijekom Koranom do perivoja.


izrada natpisa za biljne vrste perivoja


radionica izdrade suvenira

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica