O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 


Arhiva - Novosti i događanja 2015.-2016.

>> Nazad na Arhiva - Novosti i događanja

 

Prosinac 2016.

Postavljanje novih interpretativnih ploča u spomenicima parkovne arhitekture
(Karlovac, 14. prosinca 2016.)

sl

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Karlovačka županija su dana 14. prosinca organizirali predstavljanje novih interpretativnih sadržaja na zaštićenim lokalitetima u gradu Karlovcu, Spomenicima parkovne arhitekture Marmontova aleja i Vrbanićev perivoj.
Inerpretacijska ploča edukativnog sadržaja u SPA Marmontova aleja je postavljena  na samom ulazu u aleju (iz smjera centra) na panju platane.
U SPA Vrbanićev perivoj je također postavljena nova interpretacijska ploča i to na pješačkom platou koji povezuje šetnicu i stepenice za Gradsko kupalište.
Javna ustanova NATURA VIVA, u suradnji s Gradom Karlovcem u Marmontovoj aleji i u Vrbanićevom perivoju redovito provodi brojne aktivnosti s ciljem stručnog održavanja i unaprjeđenja, kvalitetne interpretacije u svrhu edukacije i kontinuirane promocije ovih područja. Također se redovito provode mjere zaštite koje se odnose na njegu i održavanje stabala, monitoring njihovog zdravstvenog stanja te edukaciju svih dionika u prostoru.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da prošetaju Vrbanićevim perivojem i Marmontovom alejom i pogledaju novopostavljene ploče.

m

v2

v3

 

 

 

Studeni 2016.

 

Javna ustanova NATURA VIVA sudjelovala na 2. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama
(Zagreb, 21. -22. studnog 2016.)

sl

Dana 21. i 22. sutudenog 2016. godine u Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog ekološkog društva, Prirodoslovno- matematičkog fakulteta, Javne ustanove Maksimir i Hrvatskog šumarskog instituta pod pokroviteljstvom Gradonačelnika grada Zagreba održan 2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama sa međunarodnim sudjelovanjem. Na simpoziju je iz raznih aspekata obrađena tema invazivnih vrsta koje stvaraju  veliki problem kako u Hrvatskoj tako i u ostalim zemljama Europe i svijeta.  Predavači su svojim prezentacijama i predavanjima pokrili temu iz aspekta biologije, šumarstva, agromomije te javnog zdravstva. Razna istraživanja, analize, prikupljanja podataka, monitorinzi i iskustva također su prezentirani i kroz zanimljive postere a moglo se zaključiti da je ključni čimbenik u širenju invazivnih vrsta upravo čovjek i njegovo postupanje odnosno neznanje koje u većini slučajeva dovodi do ovog velikog problema. Danas se radi na mnogim modelima upravljanja invazivnih vrsta i sprečavanju njihovog daljnjeg širenja. Može se reći da su  u cijelom procesu edukacija i monitoring  ključni čimbenici u sprečavanju širenja invazivnih vrsta.
Karlovačka županija također nije pošteđena širenja invazivnih vrsta, naime evidentirano je mnogo vrsta, a Javna ustanova NATURA VIVA najviše se bavila pojavom i širenjem signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u Korani o kojem ste već ranije mogli čitati na našim stranicama.
Ovaj simpozij dao nam je neka nova znanja i spoznaje o  invazivnim vrstama kao i o načinu na koji moramo raditi kako bi smanjili njihovo širenje.

O nastavku aktivnosti na ovu temu čitatelji će biti pravodobno obaviješteni.

sl3

 

 

U Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićevom perivoju u Karlovcu provode se aktivnosti redovitog održavanja stabala
(Karkovac, 28. studnog 2016.)


U Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićevom perivoju u Karlovcu u tijeku je orezivanje i uklanjanje stabala koje izvodi tvrtka Zelenilo d.o.o. Karlovac, uz svakodnevni nadzor službe čuvara prirode Javne ustanove NATURA VIVA.
Naime, Javna ustanova NATURA VIVA u proljeće 2016. godine naručila je elaborat procjene zdravstvenog stanja i statitke stabala u Vrbanićevom perivoju, a isti je u kolovozu 2016. izradio dr. sc. Milan Pernek s Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom. Elaboratom je utvrđeno postojeće zdravstveno stanje stabala, utvrđeni su abiotički i biotički čimbenici koji utječu na narušeno zdravstveno stanje i sigurnosne uvjete, procijenjena je statička sigurnost stabala integriranim metodama (VTA, SIA i TRAQ) te su za svako stablo predložene daljnje mjere u smislu sanitarnog orezivanja, redukcije i prorjeđivanja krošnje, kontinuiranog monitoringa ili uklanjanja stabla.
Temeljem rezultata Elaborata, Grad Karlovac je, kao vlasnik perivoja, u listopadu ishodio potrebno Rješenje od nadležnog županijskog Upravnog odjela, nakon čega se pristupilo izvođenju radova.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Devastacija interpretativnog stupa „panj stare platane“ u zaštićenom području spomenik parkovne arhitekture Marmontova aleja u Karlovcu 18. studenog 2016. godine
(Karlovac, 18. studnog 2016.)


U petak, 18. studenog 2016. godine neposrednim nadzorom, čuvara prirode ove Javne ustanove u spomeniku parkovne arhitekture Marmontova aleja u Karlovcu evidentirana je devastacija interpretativnog stupa koji služi za promociju i edukaciju biološke raznolikosti zaštićenog područja. Naime, na panju platane uklonjene 2012. godine koja sada predstavlja navedeni interpretativni stup, devastirano je staklo lamistal koje je pokrivalo panj platane, unutar kojeg se nalaze modeli kukaca platanine mrežaste stjenice (Corythuche ciliata) uronjeni u epoksidnu smolu. O predmetnoj devastaciji obaviještena je Policijska postaja Karlovac, čiji djelatnici su obavili očevid na predmetnoj lokaciji, a u ponedjeljak 21. studenog 2016. godine je podnijeta kaznena prijava pri Policijskoj postaji Karlovac protiv nepoznatog počinitelja. Tijekom svog dugogodišnjeg rada, Javna ustanova NATURA VIVA, tvrtka Zelenilo d.o.o. i Grad Karlovac kontinuirano ulažu stručno znanje i sredstva kroz svakodnevnu brigu o stablima platana. Obavlja se potrebna dijagnostika zdravstvenog stanja stabala, mjere zaštite i njege, kao i orezivanje te uklanjanje opasnih i odumrlih grana i stabala. Osim toga i sami stanovnici u ovom zaštićenom području koji su važan dio života Marmontove aleje, održavanjem svojih okućnica i prostora ispred njih (zeleni otoci s platanama) brinu o drvoredu kao ekološkoj cjelini i sustavu unutar izgrađene urbane cjeline. Unatoč tome, povremeno se na terenu evidentiraju razna oštećenja debla osobito mladih stabala koja nisu slučajna, kao i devastacija interpretativne infrastrukture. Takvi postupci naveli su nas kao upravljače da zamolimo stanovnike i građane za suradnju koja bi nam olakšala brigu o zaštićenom drvoredu platana i da zajedno spriječimo ovakve slučajeve vandalizma kako bismo sačuvali našu prirodnu i povijesnu baštinu. Ukoliko smatrate da ste uočili nekorektne i protuzakonite aktivnosti u smislu oštećivanja stabala platana i interpretativne infrastrukture slobodno nam se obratite.

 

 

Rujan 2016.

Obilježen Europski tjedan mobilnosti u Značajnom krajobrazu Klek
(Klek, 16. rujna 2016.)


Dana 16.09. 2016. godine Javna ustanova NATURA VIVA je u suradnji s Karlovačkom županijom i Gradom Ogulinom obilježila Europski tjedan mobilnosti u Značajnom krajobrazu Klek.
Ovogodišnja tema Europskog tjedna mobilnosti je: „Pametna mobilnost. Snažno gospodarstvo.“ Dakle, cilj je ove godine potaknuti lokalnu politiku i javnost da prepoznaju održivu mobilnost kao investiciju za Europu pa je tako prigodno u samom zaštićenom području Značajni krajobraz Klek održan radni kolegij župana sa zamjenicima, pročelnicima i ravnateljima ustanova te prezentacija aktivnosti Javne ustanove NATURA VIVA koje su odrađene  u okviru projekta „Planina- Špilja- Grad“ kojeg Javna ustanova provodi od 2009. godine na zaštićenom području Značajni krajobraz Klek. Naime, ovo zaštićeno područje je interesantno i atraktivno kao planinarsko odredište i predstavlja potencijal u smislu gospodarskog korištenja na održivi način, a prednosti koje proizlaze iz pametne i održive mobilnosti na ovom području su one koje neposredno utječu i na kvalitetu života te one financijske prirode.

Pozdravne riječi uputili su župan Karlovačke županije, gradonačelnik grada Ogulina te ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA.
Uvodno predavanje o prirodnim značajkama Značajnog krajobraza Klek kao i predavanje o vodiču za ptice Kleka održali su djelatnici Javne ustanove. Vodič za ptice Značajnog krajobraza Klek, Javna ustanova pripremila je u suradnji sa Zavodom za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je provodio istraživanja, a tiskan je  uz financijsku podršku Grada Ogulina i Karlovačke županije.
Nakon prezentacija koje su održane u Lovačkoj kući „Gama lov“ u mjestu Bjelsko  organizirana je poučna šetnja u ZK Klek za sve sudionike uz stručno vođenje djelatnika Javne ustanove. Predstavljene su dvije nove interpretativne ploče koje su postavljene u završnoj fazi već spomenutog projekta Javne ustanove.
Poučene staze u Značajnom krajobrazu Klek popraćene su sadržajima o geologiji te flori i fauni na ukupno sedamnaest interpretativnih ploča koje je Javna ustanova uz pomoć Hrvatskih šuma kroz različite projekte postavila u ovom zaštićenom području.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Kolovoz 2016.

NOVI DJELATNICI U USTANOVI
(Karlovac, 10. kolovoza 2016.)


Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE i Javna ustanova NATURA VIVA sklopili su ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s troje polaznika: Monika Orlić, Pavao Vrbanec i Gordan Žiža.
U našoj Javnoj ustanovi od velike su pomoći, a tko su oni i kako su doživjeli svoje prve dane na novom radnom mjestu možete pročitati u sljedećem tekstu.

>> VIŠE INFORMACIJA

 

Srpanj 2016.

UPOZORENJE POSJETITELJIMA VRBANIĆEVOG PERIVOJA, MARMONTOVE ALEJE I SVIH KARLOVAČKIH PARKOVA
(Karlovac, 28./29. srpnja 2016.)


 

Grad Karlovac iznimno je bogat zelenim površinama, parkovima i šetnicama te ga krasi atribut ''grada parkova'', što potvrđuje i anketa provedena među građanima koja govori kako 54% Karlovčana percipira svoj grad kao grad parkova (Strategija razvoja turizma Grada Karlovca, 2012).  U svom pejsažno – oblikovnom smislu Vrbanićev je perivoj, sa svojim stoljetnim stablima, vjerojatno najvrijednije ostvarenje među parkovima te je zaštićen u kategoriji spomenik parkovne arhitekture. Stoljetna stabla mogu se još naći i u Marmontovoj aleji, povijesnom nizu stabala u obliku aleje koja je danas prepoznatljiva vizura grada Karlovca, također spomenik parkovne arhitekture. Unatoč tome što su stabla u zaštićenim područjima redovito i pravilno održavana, moguće je da pod utjecajem određenih klimatskih uvjeta, kao što su nevremena u ljetnom te snijeg i led u zimskom periodu, dođe do pucanja grana čak i na posve zdravim stablima, što nije moguće predvidjeti ili spriječiti. Stoga se moli posjetitelje da u periodima ljetnih nevremena i zimskih prilika (pucanje stabala zbog zaleđivanja i težine snijega) izbjegavaju dulje šetnje i zadržavanje u blizini stabala, bilo u zaštićenim područjima, bilo na ostalim gradskim zelenim površinama sa stablima.
Nedavni primjer djelovanja meteoroloških čimbenika vidljiv je u zaštićenom lokalitetu Vrbanićev perivoj koji je redovito i pravilno održavan. Naime, u noći s 28. na 29. srpnja 2016. godine grad Karlovac pogođen je ljetnim nevremenom s jakom grmljavinom i pljuskovima, a jedan je grom pogodio posve zdravo stablo ginka (Ginkgo biloba) u Vrbanićevom perivoju. Stablo je oštećeno do te mjere da je postalo opasno za prolaznike te je nužno bilo ukloniti ga sanacijom, što je moguće vidjeti na priloženim fotografijama. Zajedničkom koordinacijom Javne ustanove Natura Viva, Grada Karlovca i Zelenila d.o.o. Karlovac uspješno je sanirana ova šteta u Vrbanićevom perivoju.

 

 

Zdravstveno stanje stabala u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu
(Karlovac, 25. srpnja 2016.)


U spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu tijekom 2016. godine izvršen je pregled zdravstvenog stanja stabala što je oblikovano u studiji Zdravstveno stanje stabala u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu (dr.sc. Milan Pernek, 2016). Pregled zdravstvenog stanja stabala u Vrbanićevom perivoju zajednički je projekt Javne ustanove NATURA VIVA i Grada Karlovca kako bi ovaj javni perivojni prostor sačuvao vrijednosti zbog kojih je i zaštićen.
Cilj redovitih pregleda je zadržati zdravstveno stanje stabala te reagirati na moguće rizike lomova ili izvala koji mogu ozbiljno ugroziti posjetitelje perivoja ili napraviti određenu materijalnu štetu.
Redovitim pregledom također se dobro može pratiti progresija bolesti ili širenja truleži te se može dati pouzdanija procjena. Osnovni razlozi zašto u životnom ciklusu urbanog drveća dolazi do problema u zdravstvenom stanju i statike stabla su jak antropogeni i klimatski utjecaji, koji su u urbanom prostoru nepovoljnije za drveće nego u prirodnim ambijentima.
Kako bi se što preciznije odredila jačina utjecaja čimbenika na pojedine vrste urbanog drveća izvedena je detaljna analiza svakog pojedinačnog stabla i ispitan utjecaj različitih negativnih čimbenika na vitalitet te integriranim metodama utvrđena statička sigurnost.
Cilj studije bio je:

 • Utvrđivanje postojećeg zdravstvenog stanja stabala;
 • Utvrđivanje biotičkih i abiotičkih čimbenika koji utječu na narušeno zdravstvenog stanje i sigurnosne uvjete;
 • Utvrđivanje statičke sigurnosti stabala integriranim metodama;
 • Predlaganje daljnjih mjera (rušenje/orezivanje).

Time je pregledano ukupno 448 stabala. Za 50 stabala je napravljena SIA (Static Integrated Assessment) i TRAQ (tree Risk Assessment Qualification) metoda i jedna rezistografska izmjera (stablo hrasta lužnjaka).
Od pregledanih 448 stabala na 359 ili 80% ne trebaju se obaviti nikakve dodatne mjere njege ili zaštite. Orezivanje se mora izvesti na 72 stabla, gdje se preporuča redukcija krošnje, odnosno orezivanje kojim se smanjuje veličina krošnje pri čemu treba težiti zadržavanju prirodnog habitusa. Za rušenje je određeno 16 stabala jer su suha ili napadnute gljivama truležnicama. Za 2 stabla je potrebno obaviti redovite vizualne preglede VTA metodom (Visual Tree Assessment).

 

 

Lipanj 2016.

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
(Skakavac, 07. lipnja 2016.)


U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša Osnovna škola Skakavac je dana 07.06.2016. godine  organizirana  prezentaciju projekta „Što sam ja- cret?“.
Prezentacija je održana u Osnovnoj školi Skakavac, nakon čega su svi učenici sa profesorima i gostima obišli teren Cret Banski Moravci gdje su učenici pokazali kako se brinu o ovom Posebnom botaničkom rezervatu.
Predavanje o važnosti i zaštiti vlažnih staništa je održala dr.sc. Leopoldina Dakić, viša stručna suradnica u Javnoj ustanovi, a prezentaciju o svojim aktivnostimana  cretu su održali učenici ekološke grupe Osnovne škole Skakavac.
Naime, ova škola se o navedenom području brine već 13 godina, a ove godine rad je prošiten kroz projek „Što sam ja- cret?“ kojeg financira Civilno  društvo Istra iz Pule u okviru kojeg će se izgraditi mostić preko potoka koji natapa cret, plato za promatranje te će biti postavljena informativna tabla.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Održana radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vodomara i pčelarice u Jaškovu
(Jaškovo, 06. lipnja 2016.)U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode  i potporu Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP) Hrvatska agenija za okoliš i prirodu organizirala je u ponedjeljak, 06. lipnja 2016. godine u JAŠKOVU radionicu pod nazivom „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vodomara i pčelarice“. Na radionici su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove NATURA VIVA. Svi sudionici imali su priliku upoznati obilježja i ekologiju ptica vodomara (Alcedo atthis) i pčelarice (Merops apister), metode monitoringa, a nakon predavanja proveden je i terenski rad gdje je prezentirana metodologija monitoringa s praktičnim primjerima. Sudionici su kroz ovu radionicu stekli potrebna znanja i iskustva te se mogu samostalno uključiti u provedbu monitoringa vodomara i pčelarice na područjima u nadležnosti Javne ustanove.
Predavači na radionici bio je Vedran Lucić iz BIOMA-a. Stručna podrška bili su mr.sc. Vlatka Dumbović Mazal i suradnici koji su i u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu zaduženi za istu problematiku.
Terenski dio monitoringa za vodomara odrađen je na rijeci Kupi u Ozlju kod Munjare, a za pčelaricu na strmim dijelovima pašnjaka u Hutinu. Prilikom monitoringa ispunjeni su obrasci za unos podataka za svaku pojedinu vrstu.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Odražana radionica u Eko-centru Budinjak
(Budinjak, 01. lipnja 2016.)


Održana radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum)“ u Eko-centru Budinjak

U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode  i potporu Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP) Hrvatska agenija za okoliš i prirodu organizitrala je u srijedu, 01. lipnja 2016. godine u Eko-centru Budinjak, Park prirode Žumberak Samoborsko gorje radionicu pod nazivom „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum)“. Na radionici su sudjelovali i djeltnici Javne ustanove NATURA VIVA. Svi sudionici imali su priliku upoznati obilježja i ekologiju jadranske kozonoške, metode monitoringa, a nakon predavanja proveden je i terenski rad gdje je prezentirana metodologija monitoringa s praktičnim primjerima. Sudionici su kroz ovu radionicu stekli potrebna znanja i iskustva te se mogu samostalno uključiti u provedbu monitoringa jadranske kozonoške na područjima u nadležnosti Javne ustanove.
Predavači na radionici bili  su  Roko Čičmir i Ljiljana Borovečki- Voska. Stručna podrška bili su dr. sc. Igor Boršić i mr.sc. Maša Ljuština koji su i u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu zaduženi za istu problematiku.

(Klikni na slike za povećanje!)

Budinjak

Budinjak Budinjak

 

 

Svibanj 2016.

Obilježili smo Međunarodni dan bioliške raznolikosti i Dan zaštite prirode kroz prvi dio projekta "Živjeti s parkom 2016.godine"
(Karlovac, 23. svibanj 2016.)

U ponedjeljak 23. 05. 2016. godine u Vrbanićevom perivoju održan je prvi dio projekta „Živjeti s parkom" kojeg Javna ustanova NATURA VIVA provodi već devetu godinu za redom, organizirajući različite edukativne i kreativne radionice i događanja za građane svih dobnih skupina.

Ovom prilikom projektne aktivnosti bile su namijenjene djeci predškolske dobi te učenicima osnovnih i srednjih škola, a tematski su bile povezane s obilježavanjem 22. svibnja, Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Održane su sljedeće radionice:

Edukativno- kreativna radionica „Šarena sovica“
Edukativno- kreativna radionica „Pametni medo“
Edukativno likovna radionica „Svijet ptica“
Edukativno kreativna radionica „Šišmišologija“
Edukativna radionica „Slatkovodni rakovi u karlovačkim rijekama“
Edukativno- kreativna radionica „Kruženje tvari u prirodi“
Edukativno senzorna radionica „Osjećam prirodu oko sebe“
Stručna radionica „Metode procjene zdravstvenog stanja stabala“

Kroz navedene radionice prošlo je dvijestotinjak djece i učenika i to učenici Šumarske i drvodjelske škole Karlovac, Gimnazije Karlovac, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Braće Seljan te djeca vrtića Gaza, Grabrik i Turanj. I djeci i njihovim voditeljima (učiteljima/odgajateljima) zahvaljujemo na dolasku u perivoj i podršci našem projektu.

Osmišljavanje, organizaciju i provedbu radionica pomogli su naši dugogodišnji suradnici:

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"
Gimnazija Karlovac
Udruga slijepih Karlovačke županije
Dr. sc. Milan Pernek

kojima zahvaljujemo na uloženom trudu i vremenu.

Također zahvaljujemo i medijima što su dolaskom u perivoj i snimanjem reportaža/priloga iskazali podršku našem projektu.

Drugi dio projekta "Živjeti s parkom" održat će se u Vrbanićevom perivoju u rujnu, a na programu će biti događanja edukativnog, stručnog i promotivnog karaktera.

O nastavku projekta pravovremeno ćemo obavijestiti čitatelje naše stranice i zainteresiranu javnost.

(Klikni na slike za povećanje!)

 


OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN MUZEJA
(Ogulin, 18. svibanj 2016.)


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u organizaciji Zavičajnog muzeja Ogulin i Javne ustanove NATURA VIVA, 18.05.2016. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin održana je prigodna prezentacija. Međunarodni dan muzeja, na inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centara u Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine, a ovogodišnja tema bila je „Muzeji i kulturni krajolici“, pa je sukladno tome prezentacija nisila naziv „Značajni krajobraz Klek“. Viša stručna suradnica Javne ustanove NATURA VIVA Martina Petrak je govorila o značajkama Kleka, flori i ornitofauni a nakon prezentacije publici je prikazan film: „Tajna klečkog diva“ Javne ustanove koji govori o speleološkim značajkama Značajnog krajobraza Klek. Također je predstavljen vodič Geološka poučna staza Klek koji je pripremljen u okviru projekta Javne ustanove „Stručno- edukativni programi u ZK Slunjčica i ZK Klek“.

 

 

Travanj 2016.

ODRŽAVANJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE PARK ŠUME STARI GRAD OZALJ
(Karlovac, 26. travanj 2016.)

U okviru redovnog rada Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u utorak 26. travnja 2016. godine počelo je redovno održavanje park šume stari grad Ozalj. Naime, u suradnji sa gradom Ozljem djelatnici Javne ustanove krenuli su čišćenjem, orezivanjem i košnjom.
Dio park šume Ozalj podno crkve sv. Vida je gotovo u potpunosti očišćen. Djelatnici Javne ustanove uredili su vegetaciju, a radovi će se nastaviti dolaskom ljepšeg vremena.

 

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Održano predavanje za studente Veleučilišta Vern
(Karlovac, 29. travanj 2016.)

Već treću godinu za redom studenti druge godine studija Turizma na Veleučilištu Vern dolaze u Karlovac u okviru terenske nastave na predavanje Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, nakon kojeg obilaze ZK Slunjčica. Svake godine pa tako i ove g. Željko Trezner, nositelja kolegija Održivi razvoj turizma na Veleučilištu Vern inicira i organizira  dolazak studenata.
Predavanje je održano 29.04.2016. godine u Gradskoj vijećnici grada Karlovca, a tema koju su za studente Veleučilišta Vern pripremile ravnateljica Javne ustanove gđa. Darka Spudić i viša stručna suradnica gđa. Martina Petrak bila je „Zaštićena područja Karlovačke županije sa posebnim naglaskom na Značajni krajobraz Slunjčica“.
Područje ZK Slunjčica je iznimno zanimnjivio jer predstavlja spoj kulturne i prirodne baštine, turizma te suživot stanovnika Rastoka  koji žive i rade u  zaštićenom području. Takav primjer navedenih faktora koji utječu na ukupnu  situaciju i razvoj područja vrlo je rijedak u Hrvatskoj i svijetu, te predstavlja izazov u zaštiti prirode kao i u turističkom sektoru.
Nakon predavanja studenti odlaze na teren u navedeno zaštićeno područje  kako bi vidjeli u praksi kako funkcionira zaštita prirode i održivi turizam.

 

(Klikni na slike za povećanje!)

 

Obilazak špilje Vrlovke
(Kamanje, 26. travnja 2016.)


U okviru NIP aktivnosti održana je redovna misija Svjetske banke u sklopu koje se obilaze lokacije koje se financiraju kroz NIP. Dana 26.  travnja 2016. godine predstavnici Svjetske banke gđa. Vera Dugandžić i gđa. Nathalie Wier Johnson zajedno sa kolegama iz NIP-a, načelnikom općine Kamanje te predstavnicama Javne ustanove NATURA VIVA obišli su špilju Vrlovku. Ovaj posjet bio je redovna misija Svjetske banke u sklopu koje se obilaze lokacije koje se financiraju kroz NIP.
Građevinski radovi na obnovi špilje Vrlovke su završeni, ali špilja je trenutno zatvorena za posjetitelje jer je u tijeku trajni monitoring šišmiša.

 

OBILJEŽILI SMO DAN PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, 22. travnja 2016.)

Povodom Dana planeta Zemlje Javna ustanova NATURA VIVA je održala radionice za djecu u okviru programa „Noć Knjige“,  a u suradnji s Gradskom knjižnicim“ Ivan Goran Kovačić“, Karlovac. Radionice pod nazivom „Planet Zemlja- mozaik života“ održane su u petak 22. travnja 2016. godine na odjelu za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici, a sudjelovali su učenici 4. i 5. razreda Osnovne škole Grabrik. Dio atmosfere donosimo u foto galeriji.

(Klikni na slike za povećanje!)

 

 

Ozlijeđeni škanjac na području Karlovačke županije
(Karlovac, 26. travnja 2016.)

Često se događa da građani prijavljuju stradavanja ptica, bilo da se radi o ozlijeđivanju ljudskim ili prirodnim faktorom. Ovog puta radi se o ozlijeđenom  škanjacu mišaru (Buteo buteo) koji je proteklog tjedna pronađen kod  mjesta Goršćaki u Karlovcu. Odvezen je najprije u Veterinarsku stanicu Karlovac gdje su mu sanirane ozlijede (trauma jezika i amputacija dijela lijevog krila), a potom na oporavak u AWAP- utočište za divlje životinje, Zaprešić sukladno proceduri temeljem Zakona o zaštiti prirode(NN 80/13). Naime škanjac je stradao od napada vrane u blizini čijeg gnijezda se našao. Pticu je pronašao g. Srećko Curman i odmah obavijestio sve nadležne službe uključujući i Javnu ustanovu NATURA VIVA.
Škanjac mišar je ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae), reda sokolovki (Falconiformes) i druga je najrasprostranjenija prica grabljivica u Europi. Na sjeveru Europe i u Rusiji je ptica selica, a u ostalim dijelovima Europe je ptica stanarica.
Ima velika široka krila i kratak rep, dug je do 57 cm, obojenost perja varira ali prevladavaju smeđi tonovi.
Gnijezdi se na bjelogoričnom  i crnogoričnom drveću u šumama ili usamljenom drvu. Nalazi ga se na raznim staništima, od šume i rijetko pošumljenih područja preko obrađenih površina do vlažnih staništa kakva su tresetišta i cretovi.
Monogamna je ptica i obično ima jednog partnera za jednu godinu, ženka nosi najčesće tri jaja na kojima sjede mužjak i ženka. Mladi ostaju u gnijezdu 40- tak tjedana a nakon izlijetanja iz gnijezda roditelji ih hrane još 10-ak tjedana u blizini gnijezda. Hrane se uglavnom malim sisavcima, ali znaju loviti gmazove, vodozemce, kukce, beskralježnjake, mlade ptice,voluharice, miševe i gujavice. Odraslom škanjcu dnevno je za hranu potrebno 5-6 voluharica. Ponekad se hrane i strvinama.
Saveznici su poljoprivrenim proizvođačima na plantažana voćnjaka i poljskim usjevima žitarica, jer je poznato da se hrane miševima i voluharicama.
Sve ptice grabljivice pa tako i škanjac mišar zaštićene su Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) te su propisane kazne za njihovo ubijanje ili protuzakonito držanje.

 

 

OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, Gradskom knjižnicim Ivan Goran Kovačić, 13:00 sati, 22. travnja 2016.)

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja diljem svijeta s ciljem  jačanja svijesti ljudi prema prirodi i  okolišu. Ideja obilježavanja Dana planeta Zemlje prvi je put predstavljena 1969. godine. Službeno se obilježava od 1992. kada je  na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja. Opća skupština UN-a je 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje 2009. godine, a u Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine.
Obilježavanjem  ovog datuma upozorava se  na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ekosustavima i urbanim zonama, koje su nastale  razvojem  industrije, povećanom potrošnjom  energije, globalnim zagrijavanjem te klimatskim  promjenama.
Svi mi moramo postati svjesni svoje odgovornosti prema planetu na kojem živimo i tako smanjiti negativan utjecaj na životnu sredinu.
Diljem svijeta organiziraju se brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje razine ekološke svijesti, educiranje i motiviranje građana da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planeta Zemlje.
Povodom Dana planeta Zemlje važno je još jednom naglasiti  da je pored industrijskog i tehnološkog razvoja, čovjek svojim djelovanjem doveo do značajnog  zagađenja životne sredine.
Veliki broj biljnih i životinjskih vrsta diljem svijeta je pred izumiranjem, što ozbiljno dovodi do narušavanja čitavog ekosustava i biološke raznolikosti.

Javna ustanova NATURA VIVA ove će godine Dan planeta Zemlje obilježiti radionicama za djecu, koje će se održati u okviru programa „Noć Knjige“,  a u suradnji s Gradskom knjižnicim Ivan Goran Kovačić, Karlovac. Radionice pod nazivom „Planet Zemlja - mozaik života“  će se održati na odjelu za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici s početkom u 13:00 sati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, a one koji nisu u mogućnosti da razmisle o prirodi i okolišu te kako očuvati našu planetu jer priroda nam je puno toga dala, ali ako je ne čuvamo može nam puno toga i uzeti.

 

 

USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000
(Zagreb,12. travnja 2016.)

U organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode organizirano je predstavljanje projekta „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Na prezentaciji su naglašene obaveze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama koje se odnose na ciljeve očuvanja i mjere očuvanja kao mehanizme za postizanje ciljeva očuvanja. Nadalje, predloženo je da svaki plan upravljanja za Natura područja mora sadržavati analizu stanja, ciljeve očuvanja i mehanizme za postizanje tih ciljeva. U okviru projekta očekuju se neke aktivnosti i od javnih ustanova koja upravljaju Natura područjima kao što su aktivno uključivanje, podjela odgovornosti pri izradi i provedbi plana upravljanja ekološkom mrežom, značajan angažman javnih ustanova kao ključnih partnera u provedbi projekata. Do sada su definirani neki od elemenata Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u obliku nacrta. To su izrada plana upravljanja ekološkom mrežom sa smjernicama za sadržaj i izradu, izrada planova gospodarenja, izrada priručnika za mjere očuvanja za riječne ekosustave, te edukacija svih sektora. Za izradu plana upravljanja za ekološku mrežu određena su grupiranja u obliku nositelja plana upravljanja, broj planova upravljanja i slično.

 

Priprema projekta: „Zapisano u vodi: novi modeli učenja kroz rad s ciljem promocije znanstvenih karijera u Europi“
(Karlovac, 8. travnja 2016.)

U okviru Erasmus + programa, mjera KA2 – Suradnja u inovacijama i razmjeni dobrih praksi, Strateško partnerstvo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Javna ustanova NATURA VIVA je zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Italije i Poljske pripremila Projekt: Zapisano u vodi: novi modeli učenja kroz rad s ciljem promocije znanstvenih karijera u Europi (eng. Written in Water: new models of work-based learning for promoting European scinetific careers). Cilj ovog projekta je promocija učenja kroz rad u svim njegovim oblicima, s posebnim naglaskom na osposobljavanjem kroz stručnu praksu. Posebni ciljevi projekta su razvoj inovativnih modela učenja kroz rad s ciljem povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja; promocija suradnje među školama i međunarodnim organizacijama koje djeluju na području znanosti o zaštiti okoliša; povećati relevantne didaktičke i metodičke vještine učitelja i mentora; poticati razvoj svijesti o okolišu i „zelenih“ vještina te podizati interes mladih ljudi za karijeru u znanosti kroz iskustveno učenje.
Razlozi međunarodne suradnje putem spomenutog projekta su stvaranje mogućnosti usporedbe različitih nacionalnih metodologija učenja i poučavanja s ciljem profesionalnog, kulturnog i civilnog razvoja projektnog područja; ukazivanje na značajnu raznolikost europskih vodenih ekosustava, krajobraza i socijalnog okruženja; razvoj učinkovite suradnje između europskih obrazovnih i znanstvenih institucija; razvoj percepcije o problemima okoliša kao zajedničkog problema unutar Europe, u skladu s politikom Europske unije.
Projekt će doprinijeti razvoju ključnih kompetencija učenika u znanosti, uključujući razumijevanje znanstvenih metoda, stjecanje laboratorijskih vještina i usvajanje specifične stručne terminologije, pružiti će učenicima priliku da poboljšaju važne transverzalne kompetencije važne na tržištu rada i u životu odraslih općenito kao što su komunikacija na stranim jezicima, timski rad, socijalna odgovornost i kritičko mišljenje.
Spomenuti projekt je usmjeren na podršku profesionalnom razvoju učitelja i mentora i unaprjeđenje njihovih relevantnih didaktičkih i metodičkih vještina putem međunarodne suradnje koja će im pomoći da osmisle zajedničku strategiju razvoja učinkovitih metoda učenja kroz rad u području znanosti i promoviraju suradnju između tvrtki i obrazovnih institucija diljem Europe.
Konačni rezultat projekta je razrada konkretnih smjernica razvoja europskih programa za učenje kroz rad i didaktičkih metoda za poučavanje učenika u području zaštite okoliša. 
Partneri u provedbi ovog projekta su institut Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque Srl, Varano Borghi, Italija; srednja škola Liceo Scientifico Statale Annibale Calini, Brescia, Italija; organizacija Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice, Poljska; srednja škola Zespol Szkol Drzewnych i Lesnych, Zywiec, Poljska; Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Karlovac, Hrvatska; Gimnazija Karlovac, Karlovac, Hrvatska; park Comunita Montana di Valle Camonica – Parco dell' Adamello, Breno, Italija.
O rezultatima natječaja te svemu što će uslijediti pravodobno ćemo informirati javnost.

 

 

PROJEKT: „AKTIVNO LOKALNO STANOVNIŠTVO - KLJUČ ZA OČUVANJE PRIRODE“
(Karlovac, 7. travnja 2016.)

Javna ustanova NATURA VIVA je  temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga Program suradnje Interreg V-A Slovenija- Hrvatska te nakon niza  odslušanih radionica, priprema i održanih sastanaka sa partnerima iz Slovenije i Hrvatske pripremila projekt pod nazivom  „Aktivno lokalno stanovništvo- ključ za očuvanje prirode“. Tim povodom je 10. ožujka 2016. godine potpisan Partnerski sporazum sa partnerima iz Slovenije: Javnim zavodom Razvojno informacijski centar Bela Krajna, Občina Črnomelj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave i partnerima iz Hrvatske: Lokalnom akcijskom grupom Frankopan i Lokalnom akcijskom grupom Vallis Colapis. Naime, radi se o projektu koji će nositelj Javni zavod Razvojno informacijski centar Bela Krajna prijaviti na natječaj Interreg V-A Slovenija- Hrvatska 2014.-2020., koji financira Europska unija. Cilj projekta je zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava, a glavni prioritet projekta je očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Projektne aktivnosti u okviru dijela projekta Javne ustanove NATURA VIVA odnose se na  zaštićeno područje ZK Slunjčica. Nadamo se pozitivnom ishodu natječaja u narednim mjesecima, te ćemo o svemu  informirati javnost i čitatelje naše web stranice.

 

 

Ožujak 2016.

U TIJEKU JE MONITORING KOCKAVICE
(Karlovac, 23. ožujka 2016.)


Kockavica (Fritillaria meleagris)  je zeljasta trajnica, spada u porodicu ljiljana. Biljka se razvija iz lukovice, a razmnožava se sjemenom i vegetativno putem lukovica, stabljika joj je gola te nosi načešće 4 do 6 naizmjenično poredanih šiljastih listova, a cvjetovi se razvijaju na vrhu stabljike uglavnom pojedinačno, a zbog težine vise.
Listovi cvijeća su purpurnosmeđe boje sa svjetlijim, purpurnim, ružičastim ili bijelim mrljama.
Ova biljka nastanjuje vlažne livade, riječne doline i vlažne šikare i šume.
Pojavljuje se na prostoru srednje, sjevernoistočne i istočne Hrvatske, a postoji i izolirano nalazište na Velebitu.
Kockavica može doživjeti starost od 30 i više godina, osjetljiva je vrsta i uvrštena je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske te  strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Ugrožena je uglavnom zbog gubitka vlažnih staništa na kojima raste, a koje nastaje negativnim utjecajem čovjeka, urbanizacijom te promjenom vodnog režima.
Cilj monitoringa je prikupljanje podataka o veličini populacija kockavice prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina.
Ova biljka cvate tijekom ožujka i travnja pa je to i najbolje vrijema za monitoring. Djelatnice stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA već su obišle staništa kockavice u Draganiću i izvršile monitorong koji uključuje obilazak lokacija, prebrojavanje jedinki i određivanje populacija prema standardnim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore. Sakupljeni podaci šalju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.
Monitoring provodi Javna ustanova u suradnji s školama što je pozitivan primjer suradnje stručnjaka i amatera sa svrhom zaštite ugroženih vrsta.
Ovim putem želimo pozvati sve ljubitelje prirode, ako naiđu u prirodi na ovi prekrasnu biljku da se UKLJUČE U AKCIJU PREBROJAVANJA KOCKAVIE i jave djelatnicima Javne ustanove lokacije, kako bi se izvršio monitoring. Možete nam se javiti putem e-maila: karlovac.nature@ka.t-com.hr ili na broj telefona: 047/ 601- 479.
Pratite nas i na našoj facebook stranici: https://hr-hr.facebook.com/Javna-ustanova-Natura-viva-216326485178601/

 

 

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN VODA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)


Dana 22. ožujka 2016. godine Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac organizrala je obilježavanje SVJETSKOG DANA VODA. Obilježavanje je održano u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice, a  svi  posjetitelji imali su prilike poslušati  dva vrlo zanimljiva predavanja koja su održali dr. sc. Aljoša Duplić sa Veleučilišta u Karlovcu i Marina Trpčić djelatnica Javne ustanove NATURA VIVA.
Predavanje pod nazivom „„Skriveno blago hrvatskih rijeka“ održao je dr. sc. Aljoša Duplić, koji je kako to i naziv predavanja govori objasnio  kakva se sve prirodna blaga skrivaju u hrvatskim rijekama i zašto se o njima tako malo govori u javnost, a bilo je riječi i o „potrazi za zlatom u rijeci Dravi“.
Sedreni slapovi mnogo su više od atraktivnih prizora za turiste, kupališta i adrenalinskih točaka prilikom spuštanja čamcima niz rijeku. Oni su prava riznica podataka, male i velike knjižnice krških rijeka koje čuvaju vrijedne zapise o vodi, stijeni i životu. Čovjek je iz te knjižnice posudio tek nekoliko knjiga i počeo učiti o prošlosti i o sebi. Kakav je odraz ugledao na nekoj od stranica i postaje li svjestan svoje odgovornosti za očuvanje prirode saznali smo predavanju pod nazivom „O čovjeku i prirodi – zapisano u sedri!“  Marine Trpčić iz Javne ustanove Natura viva.

 

 

REDOVNI TERENSKI OBILASCI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)


Park šumu Ozalj

U okviru redovnog rada djelatnice stručne službe Javne ustanove ovog tjedna obišle su dva zaštićena lokaliteta Park šumu Ozalj – okolica Starog grada i posebni floristički rezervat Cret – Banski Moravci.
Naime u gradu Ozlju je održan sastanak s gradonačelnicom gđom. Gordanom Lipšinić na temu obnove poučne staze u zaštićenom lokalitetu Park šuma Ozalj. Tim povodom razmatrane su mogućnosti ovog lokaliteta. Dogovorene su smjernice upravljanja kojima će se unaprijediti zaštićeno područje i osigurati posjetiteljima siguran i zanimljiv boravak u park šumi Ozalj. Pored uređenja nastavka pouče staze, planiraju se pripremiti i interpretativni sadržaji poput poučnih ploča sa zanimljivostima o flori i povijesti ovog područja.
Obišli  smo i Cret u Banskim Moravcma gdje je održan sastanak u osnovnoj školi Skakavac te su također dogovorene daljnje aktivnosti koje će se provoditi kako bi se očuvalo i unaprijedilo ovo područje. Budući da Javna ustanova u uskoj suradnji s OŠ Skakavac nastoji očuvati cret Banski Moravci, dogovoreni su termini aktivnosti planiranih u 2016. godini. OŠ Skakavac već godinama aktivno brine o cretu uklanjajuću drvenastu vegetaciju i vršeći monitoring cretnih vrsta poput maha tresetara (Spahgnum sp.) i paprati pujanik (Osmunda regalis). Jedna od aktivnosti u planu je i osmišljavanje i postavljanje platoa oko creta kako bi se područje moglo posjećivati bez mogućnosti da se ošteti stanište.


Cret – Banski Moravci

 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA
(Karlovac, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, 22. ožujka 2016., u 18:00 sati)

U suradnji sa Gradskom knjižnicom“ Ivan Goran Kovačić“ Javna ustanova NATURA VIVA organizira obilježavanje SVJETSKOG DANA VODA. Tim povodom u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice biti će održana dva zanimljiva predavanja.

>> PLAKAT - OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA (pdf, 638 KB)

 

Veljača 2016.

Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na radionici Program suradnje Interreg V-A Slovenija- Hrvatska
(Zagreb, 22. veljače 2016.)

Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku i Zajedničko tajništvo Slovenija- Hrvatska organizirali su u ponedjeljak 22.02.2016. godine  u Remisiens Premium Hotelu Ambasador u Opatiji radionicu namijenjenu potencijalnim prijaviteljima u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, na kojoj su sudjelovale ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić i viša stručna suradnica Javne ustanove Martina Petrak. Na radionici je predstavljen javni poziv za predaju projektnih prijedloga, prihvatljivost troškova te elektronički sustav praćenja (eMS) i obrasca za prijavu. Obzirom da je Javna ustanova trenutno sudjeluje u pregovorima sa potencijalnim partnerima za nekoliko projekata Interreg suradnje, ova radionica je dala odgovore na mnoga pitanja koja su se javila tijekom dogovora o suradnji.  Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na Prezentaciji nacrta Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenh područja u Hrvatskoj
(Zagreb, 18. veljače 2016.)

Dana 18. veljače 2016. godine u prostorijama Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je prezentacija nacrta Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja u Hrvatskoj na kojoj su sudjelovale ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić i viša stručna suradnica Javne ustanove Leopoldina Dakić. Prezentacija je održana kao završna faza projekta Planiranje izgradnje kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi, provedenog u suradnji s ProPark Fundacijom iz Rumunjske i Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a financiranog od strane njemačke Federalne agencije za zaštitu prirode (BfN).
Ovom prilikom svim sudionicima predstavljen je završni nacrt Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja u Hrvatskoj, način na koji je nastao te je detaljno opisan međunarodni kontekst razvoja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima i mogućnosti koje se na ovom području otvaraju Hrvatskoj.Povodom Valentinova održano predavanje i prezentacija „In love with nature“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 11. veljače 2016.)

U suradnji sa EDIC Karlovac, a povodom Valentinova Javna ustanova NATURA VIVA održala je dana 11.02.2016. godine u prostorijama Knjižnice za mlade Karlovac predavanje i prezentaciju filmova zaštićenih područja Karlovačke županije pod nazivom "In love with nature". Predavanje je odžala dr. sc. Leopoldina Dakić, viša stručna suradnica Javne ustanove NATURA VIVA. Također su prikazana dva filma i to o Značajnom krajobrazu Klek i Značajnom krajobrazu Slunjčica, koji su nastali u okviru projekata koje je provela Javna ustanova.
Događanju su nazočili učenici Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac i Gimnazije Karlovac. Kako je proteklih mjesec dana trajao natječaj za najbolju fotografiju na temu „In love with nature“ koji je provodio EDIC Karlovac, ovom prilikom svi prisutni glasovanjem su odabrali onu najbolju. Dobitnica nagrade jednodnevnog izleta u ZK Klek za dvije osobe pod stručnim vodstvom je Tea Lukinić.

 

 

 

Održana Radionica „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno okolišne mjere?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 8. veljače 2016.)

U okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; OKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska dana 08.02.2016. godine u prostorijama Knjižnice za mlade u Karlovcu održali su radionicu „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno- okolišne mjere?“. Cilj ove radionice bio je upoznati potencijalne korisnike sa poljoprivredno- okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Predavači na radionici bili su: dr. sc. Darko Znaor i Sonja Karoglan Todorović, mag. ing., koji su na zanimljiv način sudionicima predstavili sadržaj i način na koji mogu koristiti poljoprivredno- okolišne mjere.

 

 

OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN MOČVARA I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016.)

Dana 02.02.2016. godine u Gradskoj  knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u suradnji sa  Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac i Osnovnom školom Skakavac održano je predavanje i prezentacija povodom Svjetskog dana močvara i vlažnih pod motom: „Vlažna staništa za našu budućnost: živjeti održivo. Uvodno predavanje održala je viša stručna suradnica  Javne ustanove NATURA VIVA dr.sc. Leopoldina Dakić, prof. biologije, a prezentaciju o višegodišnjem praćenju i provođenju aktivnosti očuvanja na cretu Banski Moravci zaštićenom u kategoriji posebnog botaničkog rezervata učenici Osnovne škole Skakavac pod mentorstvom profesorice Blaženke Mravunac.
Cretovi su staništa različitih vrsta mahovina, gljiva i biljaka mesožderki. Pogoduje im umjereno hladna i vlažna klima pa su prije desetak tisuća godina, nakon posljednjeg ledenog doba, u Europi prekrivali golema prostranstva, a danas su najveće cretne površine u sjevernoj, srednjoj i zapadnoj Europi. Zbog današnjih nepovoljnijih klimatskih uvjeta, a katkada i nepovoljnog ljudskog djelovanja (mijenjanje vodnog režima), cretovi u Hrvatskoj vegetacijskom sukcesijom prelaze u vlažne travnjake ili zarastaju u šumu pa predstavljaju najugroženije i površinom najmanje prirodno stanište. Da bi ovaj, za bioraznolikost Hrvatske izuzetno vrijedan tip staništa opstao, nužno je provoditi aktivan oblik zaštite.
Cret u Banskim Moravcima zaštićen je kao posebni botanički rezervat 1966. g., a danas se nalazi u uznapredovalom stadiju sukcesije. Vegetaciju čini još samo mah tresetar (Sphagnum palustre), dok su kritično ugrožene cretne vrste cretna breza (Betula pubescens) i okruglolosna rosika (Drosera rotundifolia) na ovom lokalitetu nestale. Površina creta se zbog zaraštavanja crnom johom smanjila na svega nekoliko kvadratnih metara.
Osnovna škola „Skakavac“ stalni je partner Javne ustanove u aktivnostima monitoringa stanja populacija rijetkih i ugroženih cretnih vrsta te su učenici u nekoliko navrata pod mentorstvom prof. Blaženke Mravunac provodili akcije čišćenja obrasle vegetacije.  
Cilj ove manifestacije bio je  educiranje javnosti o vlažnim staništima kao važnim komponentama biološke raznolikosti s posebnim naglaskom na ugroženim cretnim staništima koja je potrebno revitalizirati te značajnije promovirati na lokalnoj i nacionalnoj razini.
RADIONICA: „KAKO OSTVARITI POTPORE ZA POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNE MJERE?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, 08. veljače 2016. godine, 10:00 sati)

U okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji sa konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; OKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska te Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije organiziraju radionicu „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno- okolišne mjere?“. Radionica će se održati 08. veljače 2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac. Cilj ove radionice je upoznati potencijalne korisnike sa poljoprivredno- okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na radionici i svoj dolazak potvrde na e-mail adresu: martina.pavlovic@naturaviva.hr do petka 05. veljače.2016. godine.

 

 

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MOČVARNIH I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016., 17:30 sati)

U suradnji sa Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić Javna ustanova NATURA VIVA organizira obilježavanje SVJETSKOG DANA MOČVARNIH I VLAŽNIH STANIŠTA pod motom „VLAŽNA STANIŠTA ZA NAŠU BUDUĆNOST: ŽIVJETI ODRŽIVO“

 

 

Siječaj 2016.

Povodom Noći muzeja - Radionica o osnovama entomologije
(Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 29. siječnja 2016. od 17:00 do 20:00 sati)

Javna ustanova  NATURA VIVA će u suradnji sa Gradskim muzejom Karlovac sudjelovati u programu za noć Muzeja 2016. i to sa radionicom  o osnovama entomologije „Što su kukci?“ na kojoj će se moći saznati što se krije iza leptirovog krila, zašto cvrci skaču toliko visoko, što paličnjake tjera da se njkišu na granama iako nema vjetra i još mnogo toga. Radionica će se održati 29.01.2016. godine sa početkom u 17.00 sati

 

 

Zimska idila u Karlovačkim parkovima
(Karlovac, 7. siječnja 2016.)

Proteklih nekoliko dana u karlovačkim parkovima vlada prava zimska idila, sve je prekriveno snježnim pokrivačem pa tako i u Spomencima  parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj i Marmontova aleja, koji su zaštićeni dijelovi prirode i kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA. Djelatnice Javne ustanove obišle su oba zaštićena lokaliteta te konstatirale da je stanje u njima uglavnom zadovoljavajuće. No, u pojedinim dijelovima Vrbanićevog perivoja primijećeni su znatniji lomovi grana na strarijim stablima. Unatoč tome što su stabla u perivoju redovito i pravilno održavana, moguće je da pod opterećenjem snijega i leda dođe do pucanja grana čak i na posve zdravim stablima, na što ne možemo utjecati niti se takve situacije mogu predvidjeti ili spriječiti. Stoga ovim putem želimo upozoriti građane da s oprezom šeću parkovima kako ne bi došlo do neželjenih situacija i eventualnih tjelesnih povreda uslijed padanja snijega, leda i grana sa stabala.

 

 

Prosinac 2015.

Održano predavanje na temu „Šišmiši u Vrbanićevom perivoju“
(Karlovac, 7. prosinca 2015.)

Dana 7.prosinca 2015. godine u organizaciji Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, Ljudevita Šestića 1, održano je predavanje na temu „Šišmiši u Vrbanićevom perivoju“. Predavanje je  održala  gđa. Norma Fressel, dipl. ing. bio., voditeljca istraživanja šišmiša u Vrbanićevom perivoju. Ovo predavanje je nastavak, odnosno završna faza projekta „Živjeti s parkom“ u 2015. godini.  Istraživanje je provedeno  kako bi se dobili podaci o broju i vrstama šišmiša koji žive u Vrbanićevom perivoju. Na predavanju smo doznali kako je u Spomeniku parkovne arhitekture „Vrbanićev perivoj“ utvrđeno šest vrsta šišmiša, koji su snimljeni ultrazvučnim detektorom. Također smo saznali kako se hrane i gdje i kako hiberniraju, kako se razmnožavaju i što je jako zanimljivo da se nemogu zapetljati u kosu. Ovo zanimljivo predavanje bilo je prilagođeno školskom uzrastu djece i javnosti.Javna ustanova pokrenula postupak podnošenja kaznene prijave u slučaju pronalaska ranjenog labud kod naselja Orlovac
(Orlovac, 4. prosinca 2015.)

Dana 4. prosinca 2015. godine koordinacijom svih nadležnih službi pronađen je ranjeni labud na području grada Karlovca u naselju Orlovac uz rub šume te je  zbrinut u Veterinarskoj stanici Karlovac d.o.o. Pomoć mu je pružio dr. Mladen Bulat, koji je ranjenom labudu sanirao ozlijedu noge iz koje je izvađena sačma vatrenog oružja.
Ozljeđivanje zaštićene vrste je Zakonom zabranjeno, a posebno je neshvatljivo da je ptica stradala na ovaj način, prostrijeljena je sačmom, dakle u nju se namjerno pucalo iz puške, što je prekršaj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i drugih propisa. Stoga će Javna ustanova NATURA VIVA podnijeti prijavu najbližoj policijskoj postaji radi poduzimanja mjera u svrhu kaznenog progona nepoznatog počinitelja.

Crvenokljuni labud je ptica iz porodice pataka (Anatidae), a razlikuje se od drugih vrsta labudova po narančastocrvenom kljunu s crnom kvržicom. Lice mu je crno, a vrat dug i zakrivljen. Dužina tijela mu je 1,5 metara, a dužina krila u rasponu im je i veća od 2 metra. Mužjaci teže do 12 kg, a ženke nešto manje 8-9 kg.
Nalazimo ih na većim vodenim površinama, rijekama, jezerima, potocima i  kanalima. Prirodno žive na području sjeverne i središnje Europe i Azije. Hrane se podvodnom vegetacijom- travama, algama i drugim izraslinama. Omiljene su ptice na jezerima pa ih ljudi često hrane komadićima kruha ili žitaricama.
Naš ranjeni labud je nakon pružene pomoći i sanacije ozlijede vraćen na rijeku Koranu u svoje prirodno stanište.Postavljanje poučnih ploča u Značajnom krajobrazu Klek
(Klek, 3. prosinca 2015.)

Javna ustanova NATURA VIVA koja upravlja zaštićenim područjem prirode Značajni krajobraz Klek u okviru Plana upravljanja značajnim krajobrazom Klek i završne faze projekta Javne ustanove pod nazivom„PLANINA-ŠPILJA-GRAD“, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost duž postojeće geološko –poučne staze Klek postavila je 4 poučne ploče slijedećeg sadržaja:

 1. Ptice riječnih i mozaičnih staništa
 2. Ptice pjevice šumskih i prijelaznih staništa
 3. Ptice grabljivice
 4. Ptice stijena i otvorenih staništa

Predmetne aktivnosti podrazumijevale su,određivanja pozicija, postavljanja ploča te obnova postojećih ploča.
Suradnici u ovoj fazi projekta bili su:
Dalibor Jakovc, Veleučilište u Karlovcu- praktikant u Javnoj ustanovi,
Josip Šut- vanjski stručni suradnik Javne ustanove,
Ratko Kosanović i Ivan Žugaj- djelatnici  Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Ogulin, Šumarije Ogulin, čuvara šuma G. J. Klek.
Samo postavljanje i logistiku odradili su djelatnici Hrvatskih šuma, UŠP Karlovac, Šumarije Krašić, uz koordinaciju predstavnika UŠP Karlovac Olivera Vlainića.
U sklopu istog obnovljeno je, odnosno premazano i učvršćeno deset poučnih ploča postavljenih 2013. godine u okviru stručnih aktivnosi Javne ustanove.Predavanje i promocija publikacije na temu „Šišmiši u Vrbanićevom perivoju“
(Karlovac, u 18.00 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, 7. prosinca 2015.)


U organizaciji Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, dana 07.12.2015. godine sa početkom u 18.00 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, Ljudevita Šestića 1, održati će se predavanje na temu „Šišmiši u Vrbanićevom perivoju“. Predavanje će održati gđa. Norma Fressel, dipl. ing. bio., voditeljca istraživanja šišmiša u Vrbanićevom perivoju, a isto je prilagođeno školskom uzrastu djece i cjelokupnoj javnosti. Pozivamo se zainteresirane da nam se pridruže i poslušaju zanimljivosti o tajnovitim stanovnicima Vrbanićevog perivoja. Ovo predavanje je nastavak, odnosno završna faza projekta „Živjeti s parkom“ u 2015. godini.  Spomenuti projekt Javna ustanova inače provodi svake godine sa uvijek različitim temama i radionicama.

Pridružite nam se i uživajte u zanimljivoj prezentaciji.

Plakat "Šišmiši – tajanstveni stanovnici Vrbanićevog perivoja“ ( pdf, 559 KB)

Katalog „Šišmiši – tajanstveni stanovnici Vrbanićevog perivoja“ ( pdf, 14.5 MB)

 

 

 

Studeni 2015.

Djelatnice Javne ustanove NATURA VIVA sudjelovale na svečanosti zatvaranja projekta kojeg su provele Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Austrijska agencija za okoliš, financiranog od Europske unije u okviru IPA programa
(Zareb, 24. studenog 2015.)


g. Thomas  Ellmauer

Dana 24. studenog 2015. godine u Predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj održana je svečanost zatvaranja twinning Light projekta „Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA. Projekt su zajednički proveli Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt). Voditelj projekta za Hrvatsku je bio g. Neven Trenc, a za Austriju g. Thomas  Ellmauer. Projekt je pružio podršku hrvatskim ustanovama u provedbi stručnog rada vezano za ocjenu privatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) kako bi se osigurala učinkovitija provedba postojećeg pravnog okvira u skladu s najboljim EU praksama. Provedba projekta počela je u lipnju 2015. godine. Projekt je financirala Europska unija u okviru IPA programa u iznosu od 177.000,00 eura i sufinancirala Republika Hrvatska u iznosu od 18.889,00 eura.
Program obuke sastojao se od pet regionalnih radionica, zajedničkog rada te obuke trenera. Kako je i planirano projektom provedbeni kapaciteti svih korisnika projekta su unaprjeđeni i korisnici projekta su upoznati sa najboljim praksama u području OPEM-a.Na radionicama u okviru ovog projekta sudjelovale su i djelatnice Javne ustanove NATURA VIVA, Darka Spudić i Martina Petrak te stekle znanja i iskustva kako unaprijediti zaštitu prirode u dijelu koji se odnosi na ocenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu (OPEM). Na svečanosti zatvaranja projekta svim sudionicima obratili su se redom govornici: gđa. Martina Klenner- Auvillainf, zamjenica veleposlanika Republike Austrije, g. Jungen Schneider, visoki predstavnik Austrijske agencije za okoliš, g. Matija Franković iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, g. Nenad Strizrep, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, g. Thomas Ellmauer, voditelj projekta za Austriju iz Austrijske agencije za okoliš te su kroz svoja izlaganja još jednom prezentirali svrhu, aktivnosti, rezultate te dobrobit provedenog projekta za obje države.
Cilj ovo projekta je bio unaprijediti zaštitu okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta, te podržati Hrvatske ustanove u  provedbi  stručnog rada vezano za OPEM kako bi se osigurala  učinkovitija provedba pravne stečevine EU u području Direktive o pticama i Direktive o staništima.


g. Neven Trenc

 

 

Šumski kuhar na Kleku
(Klek, 7. studenog 2015.)

U subotu 07.11.2015. stručna suradnica  Javne ustanove NATURA VIVA  Martina Petrak provela je zajedno sa ekipom dokumentarnog serijala  "Lovac na bilje"  u Značajnom krajobrazu Klek. Naime radi se o avanturističko- putopisnoj seriji koja u dokumentarnoj formi prikazuje ljepote i posebnosti Hrvatske uz naglasak na boravku i snalaženju u prirodi te samoniklom bilju, što doprinoisi edukativnom karakteru emisije. Šumski kuhar Anton Rudan sa suradnicima odabrao je Klek kao područje bogato ljekovitim i jestivim biljem za jednu svoju emisiju. Budući da se radi o zaštićenom području ova Javna ustanova dala je odobrenje za snimanje serijala „Lovac na bilje“ na području ZK Kleka, te suglasnost za korištenje bespilotne letjelice u ZK Klek. Emitiranje serijala počinje 21.11.2015. na 2. programu HRT-a.

 

 

Bijela roda (Ciconia ciconia) u gradu
(Karlovac, studeni 2015.)

Proteklih nekoliko dana ova Javna ustanova dobiva učestale telefonske dojave od građana i djelatnika DUZS- centar 112 Karlovac, da u užem dijelu grada Karlovca svakodnevno uočavaju bijelu rodu (Ciconia ciconia) kako boravi u blizini Ekonomske škole, O.Š. Dragojla Jarnević, Vunsko polje, odnosno u blizini javnih prometnica, te opravdano izražavaju zabrinutost da ista ne strada.
Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja tijekom kolovoza odlazi zimovati u toplije krajeve, a vraća se tijekom ožujka iduće godine te gnijezdi na ranije napravljenim gnijezdima na stupovima distribucijske električne mreže, kao i na krovovima kuća, dimnjacima i gospodarskim objektima.
Gotovo svake godine jedan broj jedinki bijelih roda ostane iz razloga što su legla bila kasnija, pa se iste ne osjećaju spremne za migraciju u zimovališta. Bijele rode s područja Hrvatske pripadaju istočnoeuropskoj populaciji i lete preko Bugarske, Rumunjske, Bospora, Turske, Izraela, duž Nila i istočnim dijelom Afrike do Sudana. Zatim preko Etiopije, Kenije, Tanzanije, Zambije, Zimbabvea i Mozambika do Južnoafričke Republike.
Stav struke je da se roda ako je dobrog zdravstvenog stanja ne uznemirava, dok ne ojača i odleti. U tom slučaju tijekom zime istu treba prihranjivati, a o tome vode brigu djelatnici Javne ustanove u suradnji s veterinarima grada Karlovca.
Javna ustanova NATURA VIVA u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već šestu godinu za redom provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ davanjem sredstava pomoći vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na kojima se ista nalaze.
Nakon prikupljene pravovaljane dokumentacije (vlasnički i posjedovni list, Zahtjeva za korištenje sredstava pomoći za rodino gnijezdo, Izjave o točnosti upisanih podataka, Zapisnika povjerenstva), korisnicima se isplaćuje 700,00 kuna po gnijezdu.
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) te Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013) svaka osoba mora prijaviti slučajno uhvaćene i/ili usmrćene strogo zaštićene životinje u roku 24 sata, a u slučaju neozlijeđene životinje koja nije u svom prirodnom staništu potrebno je obavijestiti Javnu ustanovu NATURA VIVA.
U dosadašnjem iskustvu stanovnici Karlovačke županije pokazali su izraziti senzibilitet za zaštićene vrste što je ujedno i zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji Javne ustanove NATURA VIVA s udrugom za zaštitu okoliša i prirode EKO PAN koja provodi projekte „Praćenje stanja bijele rode u Karlovačkoj županiji“ i „Zeleni telefon“.SADNJA CRNOG BORA U VRBANIĆEVOM PERIVOJU
(Karlovac, studeni 2015.)

U okviru ovogodišnjeg projekta „Živjeti s parkom“, a u svrhu hortikulturne obnove u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu, u crnogoričnom gaju gradska tvrtka Zelenilo d.o.o. Karlovac  zasadila je pet sadnica crnog bora (Pinus nigra) na pozicijama ranije uklonjenih suhih stabala. Nadamo se da će ova jesenska sadnja osigurati dugotrajniji opstanak sadnica  u ovom dijelu perivoja. Ukoliko ni ovaj puta sadnice ne prežive razmatrat će se odabir drugih vrsta.

 

 

POTVRĐIVANJE POTOČNOG RAKA U POTOKU RATKOVAC
(Rakovica, studeni 2015.)

Djelatnice Javne ustanove NATURA VIVA su u okviru terenskog obilaska šireg područja grada Ogulina i općine Plaški zajedno s djelatnicima Hrvatskih voda, VGI „Kupa“ pronašle potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Ratkovac.
Obilazak terena bio je potreban u svrhu prikupljanja podataka i stanja potrebnih za izradu nacrta programa radova održavanja.
Naime, potočni rak ili rak kamenjar je vrsta porodice Astacidae, naraste do ukupne dužine tijela 11 cm (maksimalno 15 cm), tijelo mu je obično tamno smeđe do maslinasto zelene boje, a karakteristika mu je što na gornjoj strani karapaksa iza očiju ima samo jedan par postorbitalnih grebena.
Potočni rakovi naseljavaju izvorišne i gornje dijelove potoka s kamenim dnom na višim nadmorskim visinama. Skloništa traže pod kamenjem i obalama vodotoka gdje je razvijena vegetacija.
Rak kamenjar je autohtona europska vrsta, a u Hrvatskoj je rasprostranjena u rijekama Savskog sliva, ali pronađena je i u potocima jadranskog sliva (pritoke Zrmanje i Krke).
Ova vrsta uvrštena je na Dodatak III konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) te na Dodatak II i Dodatak V Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore.
U Hrvatskoj je zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013).

 

 

Listopad 2015.

DJALATNICI JAVNE USTANOVE SUDJELOVALI NA RADIONICI U NP PLITVICE
(NP Plitvička jezera, 30. listopada 2015.)

U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode  i potporu Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP) Hrvatska agenija za okoliš i prirodu organizitrala je u petak, 30. listopada 2015. godine u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ radionicu pod nazivom „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vidre u alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“.  Na radionici su sudjelovali i djeltnici Javne ustanove NATURA VIVA.
Svim sudionicima je predstavljena biologija i ekologija vidre, metode monitoringa vidre a proveden je i terenski rad gdje je prezentirana metodologija monitoringa.
Sudionici radionice stekli su potrebna znanja i iskustva te se mogu samostalno uključiti u provedbu monitoringa vidre na područjima u nadležnosti  Javne ustanove.
Predavač na radionici bio je dr. sc.Mišel Jelić sa Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji je ujedno i autor nacionalnog programa monitoringa. Stručna podrška bila je Patricija Gambiroža, prof. biologije koja je i u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu zadužena za istu problematiku.

 

U šumama Draganićkog luga u Karlovačkoj županiji pronađen je privlačan, neobičan, crven i smrdljiv stvor, koji svakome zapne za oko
(Karlovac, listopada 2015.)


Foto: Marina Uđbinac Stupljanec/arhiva Ustanove

Zanimljivost…

U šumama Draganićkog luga u Karlovačkoj županiji
pronađen je privlačan, neobičan, crven i smrdljiv stvor, koji svakome zapne za oko.

Nije stvor,  gljiva je, Clathrus ruber ili velika polipovka. Izgledom podsjeća na morsku zvjezdaču ili hobotnicu i nejestiva je. Potječe iz Australije, a u Europu je prenesena za vrijeme I. Svjetskoga rata. Rijetka je u Hrvatskoj i zaštićena Pravilnikom o zaštiti gljiva NN 34/02.

Ova se gljiva razvija iz sivo bijele kuglaste ovojnice slične “ jajetu“, iz koje izrasta 5-7 dijelova slični krakovima jarko crvene boje. Razvija se sporama kao i sve druge gljive, ali ne vjetrom već vrlo specijaliziranim i neobičnim načinom. U raznošenju spora nesvjesno sudjeluju muhe i drugi kukci. Gljiva u svom zrelom stadiju ne živi dugo, tek nekoliko dana. Svojim intenzivnim mirisom koji podsjeća na trulo meso, stoga privlači kukce koji slijeću na gljivu i hraneći se tkivom i sporama sudjeluju nesvjesno, i u rasprostranjivanju spora.
Zbog svog kratkog životnog vijeka na ovu se gljivu jako rijetko može naići u nizinskim naplavnim listopadnim šumama Karlovačke županije.  

 

 

TISKOVNA KONFERENCIJA NA TEMU "INVAZIVNE STRANE VRSTE"
(Karlovac, 02. listopada 2015.)

U petak 02. listopada 2015. godine s početkom u 9.30 sati u prostorijama Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije održana je tiskovna konferencija na temu „Zakonski okviri vezani  uz invazivne strane vrste, važnost kontinuirane edukacije i uključivanja javnosti te  načinima postupanja s invazivnim stranim vrstama“, koju je sazvalo Društvo za promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu“-ZUK, Zamršje, Karlovac.

Povod ove tiskovne konferencije bio je pronalazak dvije invazivne strane vrste koje do sada nisu evidentirane u rijeci Kupi i to na području Grada Karlovca te Općine Pokupsko u okviru aktivnosti projekta “KUPA NATURA - živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća”financiranog u okviru programa: IPA 2011 "Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000".
Nositelj projekta je društvo Zvono uz Kupu a jedan od partnera je i Javna ustanova NATURA VIVA, koja u okviru navedenog projekta provodi edukaciju udruga o mehanizmu NATURA 2000.
Na konferenciji je prezentirana problematika invazivnih vrsta u rijeci Kupi i pronalazak dviju vrsta školjkaša: krupno rebrasta kotarica i istočno- azijska bezupka te je dan  prikaz o  metodologiji i preventivi te kontroli i smaljenju utjecaja tih vrsta na domaće vrste. O svemu navedenom govorili su stručnjaci iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu, Petra Kutleša, mag. oecol., Sonja Desnica, dipl. ing. biol., dr. sc. Sandra Hudina.
Dejan Ranitović, ing., iz RK "ŽABAC" Karlovac dao je prikaz aktivnosti koje je ronilački klub proveo u okviru projekta.
Voditeljica projekta Antonija Vučić naglasila je važnost suradnje sa strukom i partnerima te vaznost edukacije u ovoj temi koja predstavlja izazov u zaštiti prirode.

 

 

 

Rujan 2015.

PROJEKT UREĐENJA POSJETITELJSKE INFRASTRUKTURE ŠPILJE VRLOVKA
(Karlovac, 11. rujna 2015.)

Javna ustanova NATURA VIVA u suradnji s Općinom Kamanje i Karlovačkom županijom provodi projekt uređenja posjetiteljske infrastrukture špilje Vrlovka kojeg financira Minsitarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 u vrijednosti od 1,75 milijuna kuna.
Predmetni zahvat obuhvaća dva dijela – uređenje posjetiteljske infrastrukture za potrebe prezentacije špilje Vrlovke, te preuređenje rasvjete u špilji.
Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovke uključuje uređenje nadzemnog, prilaznog prostora špilji, tj. prilazne kolno-pješačke komunikacije i platoa za prezentaciju, prijelaza preko željezničke pruge i staze uz željezničku prugu prema špilji Vrlovki, te zamjenu vrata i rekonstrukciju ograde na ulazu u špilju.

Osim uređenja nadzemnog dijela, planirani zahvat uključuje i redizajn rasvjete u špilji koji podrazumijeva zamjenu neadekvatne i dotrajale rasvjete, odnosno dizajn scenske rasvjete i raspored protupanične rasvjete prema novom projektu (postavljanje novih reflektora s najnaprednijom LED tehnologijom). U scensku rasvjetu ubrajaju se svi reflektori sa širokosnopnom i uskosnopnom optikom koji služe za rasvjetljavanje detalja objekta. Pod protupaničnom rasvjetom podrazumijevamo neovisni sustav rasvjete sa zasebnim napajanjem (baterije), a njena funkcija je rasvjeta staze zbog evakuacije posjetitelja. Uz zamjenu rasvjetnih tijela predviđena je i zamjena dotrajalih elektroinstalacija te je novo rješenje napravljeno u skladu s novim dizajnom i rasporedom rasvjete.
Špilja Vrlovka se po svojoj konfiguraciji ističe relativno malim i niskim dvoranama te vrlo uskim hodnicima između dvorana. Zbog tih značajki dizajn rasvjete uključuje najčešće podne reflektore te pokoji reflektor montiran na zid ili strop, i to na već postojeće nosače. Reflektori su vrlo malih dimenzija, različitih snaga prilagođenih dimenzijama prostora i udaljenosti od detalja špilje. Na svim dijelovima staze izbjegnuto je bliještanje, a nužna rasvjeta staze osigurana je odbljeskom od stijena ili radnom rasvjetom u uskim hodnicima. Protupanična rasvjeta se pali neovisno o scenskoj rasvjeti i raspoređena je svakih 7-10 m kako bi bila vidljiva s najbližih zavoja pješačke staze. Protupanična rasvjeta ima dva načina rada - ona je uključena za vrijeme trajanja posjeta istovremeno kad i scenska rasvjeta da bi se njome osvijetlili prolazi iz dvorane u dvoranu. Kod nestanka električne energije ona se prebacuje u protupanični način rada.
Rješenje redizajna rasvjete je izrađeno na temelju podataka prikupljenih na terenskim posjetima, te na temelju dosadašnjih elaborata preuređenja.
Osnovna svrha projekta je, da se kroz redizajn postojeće, odnosno izgradnju nove infrastrukture, poboljšaju postojeći stanišni uvjeti špilje, kao i kvaliteta usluga za posjetitelje špilje Vrlovke. Posjetitelje će se bolje upoznati s prirodnom baštinom špilje, što će omogućiti podizanje svijesti i znanja o njenoj važnosti kao NATURA 2000 područja.
Povodom Dana Općine Kamanje 11.09.2015. godine, ministar Mihael Zmajlović, načelnik Općine Damir Mateljan i ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA Darka Spudić obišli su lokaciju radova na prostoru ispred špilje Vrlovke.

 

 

 

Srpanj 2015.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA RENDŽERA
(Karlovac, 31. srpnja 2015. godine)

Javna ustanova NATURA VIVA pridružuje se čestitkama Obilježavanja Svjetskog dana rendžera kako Udruzi Hrvatski rendžer, tako i svjetskoj krovnoj organizaciji rendžera, International Ranger Federation - IRF.
Na današnji dan slavi se rad nadzornika - čuvara prirode (rendžera), koji svojim radom i aktivnostima  štite svjetska prirodna i kulturna bogatstva obavljajući neposredni nadzor zaštićenih područja prirode i poslove čuvanja i promicanja istih, na način da vrše ekološku poduku posjetitelja i lokalnog stanovništva, praćenje stanja u prirodi, planiraju organiziranje i izvođenje poučnih šetnji, a po potrebi kažnjavaju prekršitelje Zakona o zaštiti prirode. Također, predstavljaju lijepo lice zaštićenog područja prirode kojim upravlja Javna ustanova čiji zaposlenici prepoznatljivi na terenu predstavljaju autoritet javne vlasti, čuvaju prirodu sada, a i za buduće generacije.
Javna ustanova NATURA VIVA za sada ima jednog Čuvara prirode koji nastoji što kvalitetnije obavljati svoju zadaću kako u zaštićenim područjima prirode, tako i u područjima ekološke mreže. U dogledno vrijeme Javna ustanova planira zaposliti barem još jednog Čuvara prirode kako bi što efikasnije, djelotvornije, kvalitetnije mogla obavljati svoju poslove nadzora, a na zadovoljstvo svih posjetitelja i stanovništva.

 

POČETAK RADOVA OBNOVE ŠPILJE VRLOVKE U KAMANJU
(Karlovac, 28. srpnja 2015. godine)

Javna ustanova NATURA VIVA je u suradnji s Općinom Kamanje prijavila projekt „Obnova špilje Vrlovke“ kao dio projekta Ministarstva zaštite okoliša i prirode „Projekt ulaganja u zaštitu prirode“ („Natura Protection Investmen Project“), dok su sredstva osigurana zajmom Svjetske banke.
Projektom će se obuhvatiti:

 • obnova pristupnog puta do špilje,
 • prijelaz preko pruge koji će biti osiguran i označen,
 • sigurnosna ogradom do špilje,
 • prilazne stepenice,
 • obnovljeni plato ispred špilje,
 • vrata špilje,
 • izmjena rasvjete u špilji,
 • interpretacijski centar na površini prije prijelaza preko pruge. Interpretacijski centar će sadržavati mali objekt s popratnim sadržajima za prihvat posjetitelja i kratku prezentaciju zaštićenog lokaliteta o njegovim vrijednostima, budući da pri posjeti špilji nije dozvoljeno duže zadržavanje u samom objektu.

 

Kliknite na slike za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

 

 

Lipanj 2015.

ŽIVJETI S PARKOM 2015.
(Karlovac, 9. lipnja 2015. godine)


Projekt „Živjeti s parkom“ Javna ustanova je realizirala osmu godinu za redom, ovoga puta 9. lipnja 2015. godine na Diplomatsko-gospodarski dan, uz niz radionica i događanja u Vrbanićevom perivoju, spomeniku parkovne arhitekture.Radionice u okviru projekta „Živjeti s parkom“ održane su u suradnji s Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ i šest udruga čiji su članovi educirali i zabavljali učenike osnovnih škola, djecu iz vrtića i posjetitelje perivoja. Potporu projektu pružili su: Karlovačka županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU integracije (u okviru projekta EDIC) te Grad Karlovac.
U programu koji je trajao u Vrbanićevom perivoju od 10:00 do 15:00 sati sudjelovalo je ukupno 200 učenika iz dvije osnovne škole, OŠ Dragojla Jarnević  i OŠ Braća Seljan, kao i 50 djece iz karlovačkih vrtića. Radionice su vodili djelatnici Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i članovi udruga SD Karlovac, PETRIS, PAN, HISTORIKA i Udruga slijepih Karlovačke županije. Udruga SUSO osigurala je vodiča koji je zabavio posjetitelje pričom o perivoju, uz poučne šetnje.Ovogodišnji projekt „Živjeti s parkom“ simbolično je održan u znaku šišmiša pa su organizirane dvije radionice na temu zaštite te vrijedne životinjske vrste koja obitava u Vrbanićevom perivoju i niz drugih radionica vezanih za istraživanja šišmiša, o kršu i špiljama u kojima šišmiši obitavaju. U okviru Diplomatsko-gospodarskog dana i suradnje s razvojnom agencijom KARLA, postavljena je izložba 140 fotografija s prizorima dosadašnjih 7 godina projekta „Živjeti s parkom“. Uz još nekoliko radionica i poučne šetnje parkom, događanje se nastavilo u popodnevim satima u Knjižnici za mlade, u Banjavčićevoj ulici. U Knjižnici za mlade, u suradnji s Gradskom knjižnicom IGK, nastavljene su projektne aktivnosti u znaku šišmiša te je ondje po prvi put promovirana nova publikacija čiji je nakladnik Javna ustanova, „Šišmiši – tajanstveni stanovnici Vrbanićevog perivoja“ ( pdf, 14.5 MB). Autorica Norma Fressel, promovirala je publikaciju i održala predavanje o šišmišima.

Još jedno predavanje, dogovoreno u okviru suradnje s Upravnim odjelom za EU integracije Karlovačke županije, održale su mlade gošće iz Španjolske. Aida Sáchez Alba govorila je o problemima zaštite prirode u španjolskoj regiji Valencie.

>> Više o radionicama u okviru projekta „Živjeti s parkom“ 2015…

 

 

Svibanj 2015.

RASTOČKI SLAPOVI I ODRONI SEDRE
(Karlovac, 28. svibnja 2015. godine)

Zbog obilnih kiša i visokog vodostaja rijeka u proteklih godinu dana događaju se promjene u režimu protoka voda kojih nije pošteđeno ni naselje Rastoke. U takvim ekstremnim uvjetima ponekad se događaju i odroni sedre na slapovima. Novi odron dogodio se za vrijeme visokih voda u svibnju 2015. na slapu Hrvoje (Slika 1. Slap prije odrona, Slika 2. Slap nakon odrona).
Odroni sedre većih razmjera zabilježeni su u Rastokama još davne 1914. godine. Tada je odron utjecao na izgled slapova Hrvoje i Vilina kosa, a i na vodostaj rijeke Korane. Kao i sada, uzrok urušavanju bile su snažne bujice Korane koje su stoljećima podlokavale slapove te su masivni blokovi sedre već neko vrijeme prije toga slobodno visjeli nad koritom Korane. Odronjavanju je pripomoglo i djelovanje leda u stijenama.
U oba slučaja riječ je o prirodnoj pojavi, promjeni koja se dogodila za vrijeme visokih voda, neovisno o utjecaju čovjeka. Slične situacije moguće su i u sasvim suprotnom slučaju, kada nedostatni protok vode uzrokuje ugibanje sedrotvornih organizama, a to također može dovesti do urušavanja barijera. Prijetnju predstavlja i eutrofikacija vode, nakupljanje organskog detritusa i obrastanje barijera drvenastim biljkama.


Slika 1. Slap prije odrona


Slika 2. Slap nakon odrona

Obzirom da se sedrene barijere nalaze na popisu rijetkih i ugroženih staništa europske ekološke mreže NATURA 2000, kao takve su fenomen koji treba očuvati u prirodnom stanju, stoga se mjere zaštite odnose uglavnom na održavanje voda čistima odnosno na održavanje dovoljnog i stalnog protoka čiste vode, uz što su preporučene minimalne intervencije čovjeka na sedrenim slapovima koje podrazumijevaju uklanjanje stablašica kada one korijenjem erodiraju sedru i mogu uzrokovati odrone. Iznimno u slučajevima kada su ugroženi ljudski životi i/ili objekti o kojima ovisi režim protoka ili drugi objekti od posebnog značaja, poduzeti će se ozbiljnije intervencije.
Kako bi razumjeli o čemu se radi, važno je znati što je sedra i što ona predstavlja sa stanovišta zaštite prirode. Sedra je geološko-biološki fenomen. To je stijena koja se stvara taloženjem minerala kalcita iz vode (po kemijskom sastavu kalcijevog karbonata), uz pomoć bakterija, algi i drugih sedrotvornih organizama. Zbog uloge bakterija i algi u njenom stvaranju sedra se naziva i „živi kamen“. U narodu je zovu još tufa, biger i vapneni mačak.
Budući da potječu kroz vapnenački teren, krške rijeke zapravo predstavljaju otopinu kalcijevog karbonata. U povoljnim fizikalno kemijskim uvjetima, na mjestima gdje se voda u tankom sloju prelijeva preko nekih fizičkih barijera, dolazi do taloženja karbonata iz vode, uz pomoć sedrotvoraca, živih organizama među kojima su prije svega bakterije, alge i mahovine. U sedrotvornim se organizmima tijekom njihova života akumulira vapnenac, a nakon odumiranja, odnosno uginuća i raspadanja sedrotvoraca taj se vapnenac taloži kao sedra i s vremenom se oblikuju veće ili manje barijere. Za rast barijera važni su i organizmi poput lišajeva koji obrastaju zajednice mahovina, a unutar nekih od zajednica nalazimo i paprat gospin vlasak. U stvaranju sedrenih barijera sudjeluje i preko 200 životinjskih vrsta, pretežno mekušaca i tulara. Stoga, ukoliko dođe do poremećaja fizikalno-kemijskih i bioloških čimbenika koji sudjeluju u procesu osedravanja, zaustavljen je rast i razvoj sedrenih barijera pa je jasno da je njihova zaštita od iznimne važnosti za očuvanje ekosustava krških rijeka.
Osim što su sedrene barijere zaštićene kao stanišni tipovi europskom Direktivom o staništima u okviru mreže NATURA 2000, one su zaštićene i posebnim pravilnikom prema hrvatskom zakonodavstvu.
Zbog svog atraktivnog izgleda, na mnogim mjestima sedrene barijere prepoznate su kao svjetska turistička posebnost, a neke od njih uvrštene su na listu svjetske prirodne baštine UNECO-a. Osim onih najposjećenijih u nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Krka, mnoštvom sedrenih slapova odlikuju se i krške rijeke naše županije: Korana, Mrežnica, Tounjčica, Slunjčica, Dobra, kao i brojne manje rijeke i potoci.
Budući da je uvjetovana zakonskim propisima, zaštita sedrenih barijera predviđena je i Planom upravljanja Značajnim krajobrazom Slunjčica. Konkretne aktivnosti predviđene su unutar akcijskih planova s utvrđenim glavnim ciljevima. Glavni je cilj jednog od akcijskih planova održavanje zaštićenih izvornih vrijednosti u ZK Slunjčica (među kojima su i sedreni slapovi), a jedna je od konkretnih aktivnosti čišćenje i održavanje korita rijeka Slunjčice i Korane. Plan upravljanja sadrži i akcijski plan „Zaštita  vodenih ekosustava“ čiji je glavni cilj održavati povoljno stanje vodenih ekosustava u smislu zaštite biološke raznolikosti i kvalitete vodenog staništa te reguliranje svih djelatnosti i zahvata koji bi mogli imati negativan utjecaj na kvalitetu vode i vodene ekosustave. Unutar toga plana predviđeno je održavanje korita rijeke Slunjčice u Rastokama na temelju izrade projektne dokumentacije i nove izmjere vodnih površina, kartiranje karakterističnih biljnih zajednica i staništa, određivanje indikatorskih vrsta i uspostavljanje kontinuirane suradnje s nadležnim institucijama pri izradi vodno-gospodarskih osnova i druge aktivnosti sa svrhom zaštite sedrenih barijera. Unutar akcijskog plana „Zaštita podzemlja“ predviđene su aktivnosti kartiranje nadzemnih krških elemenata, geoekološko vrednovanje površinskih krških pojava te zaštita i promocija krških ekosustava što također sve podrazumijeva aktivnosti zaštite sedrenih slapova na Slunjčici.
Jedan od postupaka koji treba rezultirati studijom o slapovima Slunjčice unutar aktivnosti geoekološkog vrednovanja površinskih krških pojava je hidrogeološko – geomehanička ekspertiza koja će između ostaloga utvrditi da li i u kojoj mjeri postoje potencijalne opasnosti od odrona sedre koji mogu ugroziti ljude ili imovinu ili pak značajnije izmijeniti biološke i krajobrazne vrijednosti. S druge strane, na temelju istraživanja kvalitete voda i vodenih ekosustava utvrditi će se i donijeti konkretne mjere zaštite za sedrene barijere.

Rastočki slapovi

>> POUČNA TABLA - Slap Hrvoje
( PDF, 3.07 MB)

>> POUČNA TABLA - Slap Veliki buk
( PDF, 2.71 MB)

>> POUČNA TABLA - Slap Vilina kosa
( PDF, 3.08 MB)

 

 

 

VAŽNA OBAVIJEST!!!
Odgađaju se događanja "Živjeti s parkom" s 22.05. na utorak,
09.06. s istim dnevnim rasporedom.

PREDAVANJA I PROMOCIJA PUBLIKACIJA O ŠIŠMIŠIMA, POUČNE ŠETNJE I EDUKATIVNE RADIONICE IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE - PROJEKT "ŽIVJETI S PARKOM" 2015
(Karlovac, Vrbanićev perivoj, 22. svibnja 2015. od 10:00 do 13:00 sati
Karlovac, Knjižnica za mlade, Banjavčićeva 8., 22. svibnja 2015. u 18:00 sati)

>> PLAKAT - Predavanje i promocija publikacija, Knjižnica za mlade
( PDF, 1.1 MB)

>> PLAKAT - Poučne šetnje i edukativne radionice, Vrbanićev perivoj
( PDF, 0.9 MB)

>> SHEMA- RASPORED RADIONICA, Vrbanićev perivoj
( PDF, 3.3 MB)

 

 

Ožujak 2015.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA
(Karlovac, EDIC centar - Knjižnica za mlade, Banjavčićeva 8, s početkom u 11 sati u ponedjeljak 23. ožujka 2015. godine)

Zbog sve veće važnosti očuvanja vode u svijetu, kroz cijelu je godinu potrebno savjesno o njoj brinuti. Jedan je dan samo opomena i podsjetnik za sve ostale dane.

 

 

 

Naš plavi planet čini 97,5 posto morske vode koju čovjek ne može koristiti, a dostupan je samo jedan posto od ukupne slatke vode, dok je ostatak zaključan u snijegu i ledu na polovima.
Godine 1993. Ujedinjeni narodi proglasili su 22. ožujka Svjetskim danom voda, s time da se svake godine obilježava uz drugi slogan.
Slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je "Voda i održivi razvoj".
Razdoblje od 2005. do 2015. godine proglašeno je desetljećem voda pod motom Voda za život.
Već 23. godinu za redom u Hrvatskoj obilježavamo Svjetski dan voda.

Vlasnik plakata: Hrvatske vode

Javna ustanova NATURA VIVA će Svjetski dan voda obilježiti  23. ožujka 2015. godine. U suradnji s Upravnim odjelom za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju Karlovačke županije obilježit će Dan Voda u ponedjeljak 23. ožujka u okviru kojeg će održati  radionice „Život na dnu rijeke“ i „Voda u kršu“ s učenicima Osnovne škole Dubovac i  Šumarsko i drvodjelske škole Karlovac uključenim u GLOBE program (svjetski program za zaštitu, edukaciju i promatranje okoliša pod pokroviteljstvom NASA-a) i koji niz godina rade meteorološka, fenološka, biometrijska, pedološka i hidrološka mjerenja. Radionice će se odvijati u prostorijama EDIC centra - Knjižnica za mlade s (Banjavčićeva 8, Karlovac), s početkom u 11 sati, a ako bude lijepo vrijeme terenski dio bi se odvijao na rijeci Korani u Karlovcu.

Također, u okviru redovnih stručnih aktivnosti Javna ustanova NATURA VIVA u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Hrvatskim vodama provodi program radova održavanja voda u području zaštite od štetnog djelovanja voda još od 2012. godine. To je primjer dobre sektorske suradnje gdje se održavanje vodotoka obavlja kroz primjenu uvjeta i mjera zaštite prirode. Svake godine djelatnici Javne ustanove i Hrvatskih voda izvrše terenski obilazak predmetnih lokacija i utvrde uvjete i mjere zaštite prirode za Program radova održavanja u području zaštite štetnog djelovanja voda.

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica