O nama

Opći akti JU
Pristup informacijama
Natječaji i Javna nabava
Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Uključite se Ekološka mreža KŽ O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


Opći akti Javne ustanove

 

2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINU ZA JU
>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINU
(09.07.2020., pdf, 8.45 MB)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G.
>> BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINU
(09.07.2020., pdf, 1.17 MB)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G.
>> IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G.
(09.07.2020, pdf, 0.87 MB)

POTRVDA O PREUZETOM FIN. IZVJEŠTAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G.
>> POTRVDA O PREUZETOM FIN. IZVJEŠTAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G. I REFERENTNA STRANICA
(09.07.2020, pdf, 0.72 MB)

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2020. GODINU
>> GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
(pdf, 1.87 MB)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU ZA JU
>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
(07.02.2020., pdf, 19.9 MB)

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
>> BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
(07.02.2020., pdf, 3.01 MB)

POTVRDA O PREUZETOM FINACIJSKOM IZVJEŠTAJU ZA 2019. GODINU
>> POTVRDA O PREUZETOM FINACIJSKOM IZVJEŠTAJU ZA 2019. GODINU
(07.02.2020., pdf, 0.82 MB)

 

2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2019. GODINU
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2019. GODINU
(pdf, 0.62 MB)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINU ZA JU
>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINU
(12.07.2019., pdf, 0.98 MB)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. G.
>> BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINU
(12.07.2019., pdf, 2.88 MB)

POTRVDA O PREUZETOM FIN. IZVJEŠTAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. G.
>> POTRVDA O PREUZETOM FIN. IZVJEŠTAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. G.
(12.07.2019., pdf, 0.66 MB)

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2019. GODINU
>> GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2019. GODINU
(pdf, 15.8 MB)

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
>> PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
(18.01.2019., pdf, 0.57 MB)

 

2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU ZA JU
>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
(05.02.2019., pdf, 21.7 MB)

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
>> BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
(05.02.2019., pdf, 2.39 MB)

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2018. GODINU
>> GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2018. GODINU
(prosinac 2017., pdf, 35.7 MB)

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
>> PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
(22.12.2017., pdf, 2.16 MB)

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. GODINU
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2018. GODINU
(22.12.2017., pdf, 4.03 MB)


2017.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA JAVNE USTANOVE NATURA VIVA ZA 2017. GODINU
>> IZVJEŠĆE (pdf, 60.1 MB)

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE NATURA VIVA
ZA 2017. GODINU

>> IZVJEŠĆE (pdf, 40.2 MB)

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
>> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
(01. rujna 2017., pdf, 8.0 MB)

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.-30.06.2017. GODINE
>> Izvješće (pdf, 26.4 MB)

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2017. GODINU
>> 3. IZMJENE I DOPUNE - GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2017. GODINU
(8. prosinca 2017., pdf, 19.6 MB)

>> 2. IZMJENE I DOPUNE - GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2017. GODINU
(25. rujna 2017., pdf, 39.7 MB)

>> 1. IZMJENE I DOPUNE - GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2017. GODINU
(30. ožujka 2017., pdf, 3.2 MB)

>> GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE ZA 2017. GODINU
(prosinac 2016., pdf, 3.58 MB)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
>> 3. IZMJENE I DOPUNE - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
(8. prosinca 2017., pdf, 14.1 MB)

>> 2. IZMJENE I DOPUNE - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
(25. rujna 2017., pdf, 25.6 MB)

>> 1. IZMJENE I DOPUNE - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
(30. ožujka 2017., pdf, 20.6 MB)

>> FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
(28.12.2016., pdf, 3.50 MB)

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
>> 3. IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(21.12.2017., pdf, 2.07 MB)

>> 2. IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(10.10.2017., pdf, 3.39 MB)

>> 1. IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(12.04.2017., pdf, 2.10 MB)

>> PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(29.12.2016., pdf, 1.96 MB)

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU
(10.10.2017., pdf, 6.41 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU
(29.03.2017., pdf, 2.82 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU
(12.06.2017., pdf, 4.61 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU
(18.01.2017., pdf, 0.27 MB)

 

 

2016.

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. g. i Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. g.
>> IZVJEŠĆE
(pdf, 50 MB)

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE NATURA VIVA
ZA 2016. GODINU

>> Izvješće (pdf, 51.2 MB)

PRAVILNIK O RADU
>> PRAVILNIK O RADU (pdf, 0.46 MB)

PRAVILNIK O PLAĆAMA
>> PRAVILNIK O PLAĆAMA (pdf, 2.14 MB)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA JU NATURA VIVA - PROČIŠĆENI TEKST
>> PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA JU (pdf, 3.18 MB)

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. GODINE
>> Izvješće (pdf, 25.7 MB)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. g.
>> FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - 3. IZMJENE I DOPUNE
(21.11.2016., pdf, 11.5 MB)
>> FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - 2. IZMJENE I DOPUNE
(21.09.2016.pdf, 0.75 MB)
>> FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - 1. IZMJENE I DOPUNE
(14.06.2016., pdf, 1.29 MB)
>> FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
(02.12.2015., pdf, 2.12 MB)

REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU (ažuriran, 20.12.2016., pdf, 0.34 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU (ažuriran, 18.10.2016., pdf, 0.34 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU (ažuriran, 22.07.2016., pdf, 0.33 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU (ažuriran, 02.05.2016., pdf, 2.49 MB)
>> REGISTAR UGOVORA ZA 2016. GODINU (07.01.2016.pdf, 1.53 MB)


2015.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2015. GODINU
>> Izvješće (pdf, 34.9 MB)

II. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.07.2015.-31.12.2015. GODINE
>> Izvješće (pdf, 16.1 MB)

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. - 30.06.2015.GODINU
>> Izvješće (pdf, 13.9 MB)

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ZA UREĐENJE PREZENTACIJSKOG PROSTORA I PREUREĐENJE RASVJETE ŠPILJE VRLOVKE
>> PLAN UPRAVLJANJA (pdf, 3.6 MB)


2014.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2014. GODINU I IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU
>> Izvješće (pdf, 11.7 MB)

 


 

Karlovac, 24. travnja 2014. godine

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine», br. 76/93., 29/97, 47/99.-ispr. i 35/08), članka 240 Zakona o zaštiti prirode NN 80/2013 i članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ("Glasnik Karlovačke županije br. 7/14, Upravno vijeće na 10. sjednici održanoj dana 24.04.2014. godine, donijelo je


STATUT

Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Karlovačke županije

 

>> Statut Javne ustanove NATURA VIVA (pdf, 1.28 MB)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica