Zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja

Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Aktivnosti i projekti

Zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja

Strogo zaštićene vrste divljih životinja nađenih u prirodi koje su pronađene ozlijeđene, ranjene ili bolesne zbrinjavaju se u oporavilištima za divlje životinje kako bi se ponovo vratile u prirodu.

Oporavilišta za divlje životinje

1. AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja iz Zagreba skrbi o pticama, malim sisavcima, gmazovima i o zaplijenjenim i oduzetim životinjama
Siget 6, HR-10000 Zagreb / Jablanska 17a, Kraj Gornji, HR-10290 Zaprešić
Tel/fax: +385-1-339 27 95
e-pošta: veterinari@zoo.hr 
Internet stranica: http://www.awap.hr/
Kontakt osobe: 
Ingeborg Bata, GSM: +385-91-2302215
Zoran Horvat, GSM: +385-98-281648

2.  Grifon - Centar za zaštitu ptica grabljivica iz Senja  skrbi o pticama grabljivicama, osobito bjeloglavim supovima
Obala F. Tuđmana 2, HR-53270 Senj
e- pošta: supovi@supovi.hr ili goran@supovi.hr
Internet stranica: http://www.supovi.hr/
Kontakt osoba: dr.sc. Goran Sušić, GMS: +385-91-3357123

3.  Morski obrazovni centar (MOC) iz Pule skrbi o morskim kornjačama
Negrijeva 10, HR-52100 Pula
Tel: +385-52-38 14 02
Internet stranica: http://www.aquarium.hr/morski-obrazovni-centar-pula/
Kontakt osoba: dr.sc. Milena Mičić, GSM: +385-91-5682986

4.  Udruga Sokolarski centar iz Šibenika skrbi o pticama grabljivicama
Dubrava - Škugori 47a, HR-22000 Šibenik
Tel/fax: +385-22-21 92 24
e-pošta: sokolarskicentar@gmail.com
Internet stranica: http://www.sokolarskicentar.com/
Kontakt osoba: Emilio Menđušić, GSM +385-91-5067610

5. Udruga za zaštitu životinja Ruščica iz Ruščice skrbi o pticama, sisavcima i o zaplijenjenim i oduzetim životinjama
Ruščičkih žrtava 51, HR-35208 Ruščica
Tel: +385-35-45 70 05
Kontakt osoba: Mirko Milec, GSM: +385-98-802678

 


 

Javna ustanova NATURA VIVA aktivno sudjeluje u zbrinjavanju ozlijeđenih, bolesnih i uginuli zaštićenih vrsta ptica i drugih životinja, prijavljivanih najčešće od strane građana i udruga putem DUZS – Županijski centar 112 Karlovac ili direktno obraćajući se djelatnicima Javne ustanove koji su uputama ili operativnom aktivnošću (angažiranje veterinarske ili higijeničarske službe, HGSS-a) koordinirali rješavanje svakog pojedinog slučaja. Najčešće se radilo o labudovima, sovama, rodama, škanjcima, jastrebovima, orlu štekavcu.

Nedavno provedene aktivnosti su:

 1. Česte su dojave o labudovima (Cygnus olor) koji slete u dvorišta kuća, na mostove rijeka. Dana 09.01.2014. g. su labudovi sletjeli na most na rijeci Kupi uslijed čega je jedan pregažen, a drugi odletio u nepoznato.

 2. Dana 28.02.2014. g. stigla je dojava građana koji je pronašao promrzlog jastreba kokošara (Accipiter gentilis) koji je odveden veterinaru, te je isti nakon pružene veterinarske pomoći pušten u prirodu.
 3. Zbrinjavanje sova mala ušara (Asio otus), 28.04.2014. g. - dvije jedinke koje je preuzeo g. Zoran Horvat ispred AWAP-a, Udruge za zaštitu divljih životinja i Centra za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja. Nakon pružene veterinarske njege u Centru, iste su puštene u prirodu. Jedna sova ušara nalazila se kod veterinara, a druga kod predsjednika Udruge za uzgoj i zaštitu ptica Slavuj u Karlovcu.

 4. Dana 08.05.2014. g. stanarka stambene zgrade u Karlovcu pronašla je sovu malu ušaru (Asio otus) u parku koja je odvedena veterinaru na pregled i promatranje, te je kasnije puštena u prirodu kada je ojačala, te joj je pružena veterinarska skrb, u vidu vitaminskih injekcija i slično.

 5. Zbrinjavanje škanjca (Buteo buteo) pronađenog u Gričkoj šumi 01.06.2014. g. kojeg je pronašao nalaznik i odveo veterinaru, te nakon što je istom pružena pomoć pušten je u prirodu.

 6. Dana 04.07.2014. g. stigla je dojava od mještana iz Velike Pake u Općini Žakanje o mladoj bijeloj rodi (Ciconia ciconia) koja je ispala iz gnijezda sa zapletenim najlonom oko noge. Zajedničkom aktivnosti doktora veterine Borne Hajčića koji je sanirao ranu na nozi, električara Guština i djelatnika Javne ustanove mlada roda je vraćena u gnijezdo.
 7. Dana 11.07.2014. g. na rijeci Mrežnici stigla je dojava o labudu (Cygnus olor) koji se zapleo u strunu te je kroz zajedničku akciju uspješno riješilo Komunalno redarstvo Grada Duga Rese i ribiči.

 8. Gotovo isti slučaj ponovio se 23. i 24.08.2014. g. kada se mlada jedinka labuda (Cygnus olor) s omotanom strunom i udicom u kljunu nije dala uhvatiti, a time i osloboditi udice, što je u dogledno vrijeme riješeno.

 9. Tijekom rujna 2014. godine stigla je dojava o rodi (Ciconia ciconia) koja šeće gradskom četvrti Grabrik u Karlovcu. Nakon konzultacija i obilaska veterinara javnost je obaviještena kako se radi o zdravoj jedinki koja se zadržala na području grada te nije potrebna nikakva intervencija. Kroz nekoliko dana roda je odletjela.
 10. Dana 25.10.2014. g. na rijeci Korani u Karlovcu labud (Cygnus olor) je zapleten u udicu i nakon dojave koordiniranim aktivnostima djelatnika Javne ustanove i HGSS-a, odveden je  veterinaru, međutim je tijekom noći uginuo.
 11. Dana 06. i 07. 01. 2015. godine u suradnji i koordinaciji s HGSS Karlovac, građanima, ribičima, veterinarima, DUZS- Županijski centar 112, Javna ustanova je sudjelovala aktivno u spašavanju mladog crvenokljunog labuda (Cygnus olor) koji je progutao udicu, te ju je veterinar izvadio i sanirao ranu. Idućeg jutra labud je pušten ponovno u prirodu.

 

 

Česta aktivnost je bila zbrinjavanje bijelih roda (Ciconia ciconia) bilo ozlijeđenih ili ranjenih pogotovo 2014. godine kada su bila kasna legla, loše vremenske prilike koje su znatno utjecale na lošu kondicijsku spremnost istih.

 

 


Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica Kontakt Karta Novosti i događanja Uključite se Zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja