csaba
-1
archive,author,author-csaba,author-1,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Author: csaba

Važan je lokalitet za zaštitu orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum), vrste navedene u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC....

Potok u području Brebornice važan je lokalitet za zaštitu potočnog raka (Austropotamobius torrentium), a u blizini vodotoka nalaze se livade koje su stanište orhideje jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)....

Rijeka Dretulja izvire u zapadnom rubu plaščanske doline, u podnožju Male Kapele, a ponire nakon 10 km s time da duž cijelog toka poprima niz manjih vodotoka....

Predstavlja područje dobro očuvanog kompleksa šume hrasta i jasena i šume johe. Najveća važnost pridaje se zaštiti aluvijalnih šuma, odnosno staništa tipa 91E0, ključnog za zajednice crne johe sa šašem....

Skip to content