csaba
-1
archive,paged,author,author-csaba,author-1,paged-20,author-paged-20,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Author: csaba

Jama je dubine tridesetak metara, a dnom glavnog jamskog kanala protječe vodeni tok. Administrativno je u sastavu općine Generalski Stol. Formirana je u vapnencima i dolomitima gornje jure (J3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu....

Vodotok je stanište za očuvanje vrste potočni rak (Austropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske....

Ribnjaci Draganići jedni su od najznačajnijih u Hrvatskoj prema bogatstvu i raznolikosti ptica, posebno močvarica. Zastupljeno je oko 200 vrsta, od kojih je većina zaštićena zakonom, a njih pedesetak je ugroženo na nacionalnoj ili međunarodnoj razini....

Područje Slunjčica zaštićeno je u kategoriji značajni krajobraz. Najveći dio voda na izvor Slunjčice dospijeva iz potoka Lička Jesenica koji ponire u dalekom zaleđu....

Duljina špilje je 362 m do sifona, dok je njezina dubina 26 m. Formirana je u jurskim vapnencima i dolomitima (kimeridž, titon – J22-3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu....

Špilja je od samog ulaza podijeljena na dvije dvorane. Formirana je u vapnencima i dolomitima srednje jure (J2), zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu. Zabilježena je i kao arheološki lokalitet....

U širem području je doline potoka Trebinja, okružen brdima. Cret je lociran u najnižem dijelu terena toga područja prekrivenog vlažnim livadama u kojima dominira Molinia vegetacija (često viša od prosječne visine čovjeka), visoki šaš, šume crne johe itd.....

Bjelolasica je najviši dio područja Gorskog Kotara (vrh 1534 m), a dio je masiva Male Kapele, 7 km duge i vrlo strme uzvisine pokrivene prostranim i gustim šumama koje su mjestimice ograničene vapnenačkim stijenama i gorskim livadama....

Područje značajnog krajobarza Klek izgrađeno je od stijena nastalih tijekom geoloških razdoblja jure i krede. U juri su vladali tropski uvjeti, plitkim morima je razina postupno rasla. Najveći dio Kleka izgrađuju stijene nastale u doba mlađe jure starosti oko 150 milijuna...

Petrova gora jedno je od najljepših i najbolje očuvanih gorskih šumskih krajobraza Republike Hrvatske. Zbog iznimne krajobrazne vrijednosti područje "Petrova gora“ i „Biljeg" u središnjem dijelu Petrove gore je zaštićeno 1969. godine u kategoriji značajnog krajobraza....

Skip to content