Biljeg
16404
post-template-default,single,single-post,postid-16404,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Biljeg

Biljeg

Kategorija zaštite: značajni krajobraz

Godina proglašenja zaštite: 1969. godine

Županija: Karlovačka

Opis položaja: istočni dio Karlovačke županije, uz samu granicu sa Sisačko- moslavačkom županijom

Površina zaštićenog područja:  194.46 ha

Osnovne značajke:

Područje “Petrova gora“ i „Biljeg” zaštićeni su s ciljem očuvanja šumskog staništa (njegove cjelovitosti i prirodnog sastava šumskih zajednica), potočnih dolina te krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti u svrhu održivog razvoja te za potrebe posjećivanja i rekreacije. Zaštićeni su vršni dio Petrove gore i područje Biljega, koje čine šuma bukve, običnog graba, hrasta kitnjaka i pitomog kestena. Riječ je o području s jedinstvenim šumskim ekosustavima i staništima brojnih biljnih i životinjskih vrsta te brojnih vrsta gljiva.Skip to content