Small Image
9894
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-9894,page-child,parent-pageid-1815,paged-14,page-paged-14,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ledenička je špilja velikih dimenzija ulaza, nekada je služila kao sklonište. Formirana je u plio-kvartarnim klastičnim sedimentima (Pl, Q). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi....

Lička Jesenica je jedna od najljepših pastrvskih voda u Hrvatskoj. Dno je stjenovito, s pješčanim sprudovima, a brzina tečenja različita, ovisno o dubini i širini korita....

Lug – Jasenak je krajobrazno vrlo atraktivno područje koje karakterizira prostrana gorska livada, okružena smrekovim šumama....

Luška je špilja s više ulaza. U najnižim dijelovima objekta nalazi se vodeni tok. Razvijena je u debelim slojevima vapnenaca i dolomita srednje jure (J2). Zastupljeno je smeđe tlo na...

Mrežnica i Tounjčica su krške rijeke koje pripadaju savskom slivu. Mrežnica je krška rijeka duljine 64 km. Odlikuje se sa čak 93 sedrena slapa, između kojih je mjestimice tok znatno...

Najveći grad u ovom području je Ogulin, no ono je administrativno podijeljeno na grad i više susjednih općina. To je tipično krško područje, s brojnim pripadajućim reljefnim oblicima....

Skip to content