Brajakovo brdo
16509
post-template-default,single,single-post,postid-16509,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Brajakovo brdo

HR2001390

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Brebornica i Brajakovo brdo (PU 6044) (pdf, 4.10 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: zapadno od grada Karlovca, u blizini rijeke Dobre i neposredno uz frekventnu prometnicu Karlovac – Jurovski brod koja vodi do granice sa Slovenijom; u sastavu općine Netretić

Važan je lokalitet za zaštitu orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum), vrste navedene u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC. U području su zastupljene još tri značajne vrste orhideja s nacionalne Crvene liste: pčelina kokica (Ophrys apifera), kokica paučica (Ophrys sphegodes) i trozubi kaćun (Orchis tridentata). 

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001390 Brajakovo brdo Himantoglossum adriaticum Jadranska kozonoška

 Skip to content