Natura2000
-1
archive,category,category-natura2000,category-70,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Natura2000

Važan je lokalitet za zaštitu orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum), vrste navedene u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC....

Potok u području Brebornice važan je lokalitet za zaštitu potočnog raka (Austropotamobius torrentium), a u blizini vodotoka nalaze se livade koje su stanište orhideje jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)....

Rijeka Dretulja izvire u zapadnom rubu plaščanske doline, u podnožju Male Kapele, a ponire nakon 10 km s time da duž cijelog toka poprima niz manjih vodotoka....

Predstavlja područje dobro očuvanog kompleksa šume hrasta i jasena i šume johe. Najveća važnost pridaje se zaštiti aluvijalnih šuma, odnosno staništa tipa 91E0, ključnog za zajednice crne johe sa šašem....

To je tipično krško polje, poplavljeno u hladnoj i kišnoj sezoni, obično od listopada do travnja, a u vlažnijim godinama čak do svibnja. Obzirom na hidrološke uvjete, voda u polju teče podzemno iz tri smjera: Polja Lug, Krakar polja i Stajničkog polja....

Duljina istraženih kanala špilje je preko 350 m. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi....

Korana je rijeka u središnjoj Hrvatskoj ukupne duljine 134 km i slijeva od 2 595 km² te pripada porječju rijeke Dunav (slijev Crnog mora). Tok rijeke počinje u sjeveroistočnim dijelovima Like i stvara Plitvička jezera....

Duljina svih istraženih kanala špilje iznosi 781 m, a dubine je 68 m, što znači da je jedna od najdubljih jama Korduna. Bitna značajka jame je podzemni tok koji mjestimice formira sifonska jezera. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1)....

Skip to content