Natura2000
-1
archive,paged,category,category-natura2000,category-70,paged-4,category-paged-4,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Natura2000

Pokupski bazen je vlažno nizinsko područje s velikim kompleksom aluvijalnih hrastovih šuma i prostranim livadama. Šumski kompleks jedan je od najvećih u Hrvatskoj i cijeloj Europi....

Razgranate je morfologije, a ukupna istražena duljina kanala je 1019 metara. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo u metamorfnim i klastičnim stijenama....

Jama je dubine tridesetak metara, a dnom glavnog jamskog kanala protječe vodeni tok. Administrativno je u sastavu općine Generalski Stol. Formirana je u vapnencima i dolomitima gornje jure (J3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu....

Vodotok je stanište za očuvanje vrste potočni rak (Austropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske....

Ribnjaci Draganići jedni su od najznačajnijih u Hrvatskoj prema bogatstvu i raznolikosti ptica, posebno močvarica. Zastupljeno je oko 200 vrsta, od kojih je većina zaštićena zakonom, a njih pedesetak je ugroženo na nacionalnoj ili međunarodnoj razini....

Područje Slunjčica zaštićeno je u kategoriji značajni krajobraz. Najveći dio voda na izvor Slunjčice dospijeva iz potoka Lička Jesenica koji ponire u dalekom zaleđu....

Duljina špilje je 362 m do sifona, dok je njezina dubina 26 m. Formirana je u jurskim vapnencima i dolomitima (kimeridž, titon – J22-3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu....

Špilja je od samog ulaza podijeljena na dvije dvorane. Formirana je u vapnencima i dolomitima srednje jure (J2), zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu. Zabilježena je i kao arheološki lokalitet....

U širem području je doline potoka Trebinja, okružen brdima. Cret je lociran u najnižem dijelu terena toga područja prekrivenog vlažnim livadama u kojima dominira Molinia vegetacija (često viša od prosječne visine čovjeka), visoki šaš, šume crne johe itd.....

Skip to content