Cret Banski Moravci
16436
post-template-default,single,single-post,postid-16436,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Cret Banski Moravci

Kategorija zaštite: posebni botanički rezervat

Godina proglašenja zaštite: 1967. godine

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u naselju Banski Moravci, u administrativnim granicama grada Karlovca

Površina zaštićenog područja: 2,00 ha

Osnovne značajke:

Cret u Banskim Moravcima pripada acidofilnim cretovima koji pripadaju među najrjeđa i najugroženija staništa u Hrvatskoj. Malih su površina, ali izuzetno važni u botaničkom i faunističkom smislu. Sadašnji klimatski uvjeti na području naše zemlje (pretopla i presuha klima) ne pogoduju očuvanju cretova pa oni intenzivno zarastaju uslijed vegetacijske sukcesije. U takvim slučajevima nije dovoljna pasivna zaštita  staništa, nego je nužno provoditi aktivnu zaštitu tj. uklanjati necretnu vegetaciju s cretne površine.

Zbog uznapredovale sukcesije koja je dovela do zaraštavanja dijela creta u šikaru i šumu te promjene stanišnih uvjeta (smanjene količine svjetlosti, većeg dotoka hranjivih tvari) od cretnih vrsta prisutna je samo mahovina mah tresetar.

Zanimljivosti:

Još od 2003. godine OŠ Skakavac u okviru ekološke skupine provodi aktivnosti čišćenja drvenaste vegetacije s površine creta. Poreda akcija čišćenja, OŠ Skakavac kao stalan partner Javnoj ustanovi provodi aktivnosti monitoringa cretnih vrsta.Skip to content