Đutno špilja
16557
post-template-default,single,single-post,postid-16557,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Đutno špilja

HR2000030

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u blizini rijeke Kupe te naselja Zdihovo i Liplje, administrativno je u području općine Bosiljevo

Duljina istraženih kanala špilje je preko 350 m. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi.

Špilja je tipski lokalitet za vrstu Machaerites croaticus, navedenu u Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske. Zastupljene su i druge podzemne vrste: Neobisium sp., Typhlotrechus sp., Bathyscimorphus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
 

HR2000030

Đutno špilja Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
 

8310

špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content