UKLJUČITE SE
16107
page-template-default,page,page-id-16107,page-child,parent-pageid-16096,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

UKLJUČITE SE

UKLJUČITE SE

Akcija praćenja stanja (monitoringa) kockavice za osnovne i srednje škole

U okviru projekta Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnom ustanovom NATURA VIVA provodi monitoring kockavice uključujući osnovne i srednje škole.
Kako bi se olakšao terenski rad, a prikupljanje podataka o kockavici ujednačilo Javna ustanova NATURA VIVA  održava stručne radionice o inventarizaciji i praćenju stanja kockavice namijenjene profesorima biologije koji žele uključiti svoje škole u akciju prebrojavanja kockavice.
Akcija se svake godine održava tijekom ožujka i travnja.
Cilj cijelog projekta je uspostava praćenja stanja (monitoringa) ove ugrožene vrste prikupljanjem podataka o veličini njenih populacija prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina.

Ako se želite uključiti u prebrojavanje kockavice javite nam se!

 

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ započeo je inicijativom Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora u 2009. godini. Suradnjom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ostvareni su značajni učinci u očuvanju bijele rode, te je dobiven uvid u stanje brojnosti populacije bijele rode u pojedinim županijama gdje se projekt provodi.

 

Projekt je usmjeren na očuvanje zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje i zaštitu gnijezda na krovovima stambenih objekata i gospodarskih zgrada na cijelom području Republike Hrvatske.

Cilj projekta

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

  • praćenje stanja populacije bijele rode (broj parova, broj gnijezda, broj mladih u gnijezdu)
  • stvaranje baze podataka o broju gnijezda i populacije rode
  • izrada izvješća o stanju populacije bijele rode
  • izradu popisa vlasnika stambenih objekata i gospodarskih zgrada temeljem kojih će se izvršiti isplata naknade za očuvanje prostora i biološke raznolikosti

 

Pored podataka dobivenih o stanju populacije bijele rode, projekt je omogućio i financijski poticaj vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na kojima se nalaze gnijezda roda u svrhu participacije za sanaciju krovišta.
Javna ustanova NATURA VIVA provodi projekt na području Karlovačke županije gdje je na gospodarskim i stambenim objektima.

Bijela roda (Ciconia ciconia) čija je zaštita i očuvanje predmet ovog projekta pripada europskim gnjezdaricama koje hranu nalaze na poljoprivrednim područjima, travnjacima i pašnjacima u vlažanim područjima, u blizini močvara i rijeka. Ova vrsta ptica je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/19)) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09).

 

U Hrvatskoj gnijezdi 1300 parova bijele rode u kontinentalnom dijelu zemlje. Posljednji podaci pokazuju pad njihove brojnosti. Rode su ugrožene zbog:

  • promjene kvalitete njihovih staništa uslijed intenzivnih promjena u poljoprivredi gdje se primjenjuju pesticidi koji se akumuliraju u životinjama kojima se rode hrane
  • isušivanja vlažnih travnjaka,
  • sprečavanja poplava u poplavnim ravnicama velikih rijeka izgradnjom nasipa i odvodnih kanala
  • promjena u gradnji kuća na kojima podižu svoja gnijezda
  • ozljeda uslijed sudara s električnim žicama

 

Bijela roda gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu: višegodišnje gnijezdo veliko je 180x180x80 cm, a može težiti preko 1 tone. Zbog opterećenja krova na kojem se nalazi gnijezdo rode dolazi do:

  • urušavanja krovišta kuća, jer osim težine gnijezda koje zbog višegodišnjih naslaga blata i zemlje znatno oteža,
  • propusnosti crijepa nagriženog od izmeta roda, te do pucanja krovnih letvi

 

Udruga za zaštitu okoliša i prirode EKO PAN, pokrenula je tijekom 2010. i 2011. godine prikupljanje i sistematizaciju podataka o broju i položaju gnijezda bijele rode.  

Ukoliko imate podatke o bijeloj rodi javite nam se!

Skip to content