Jama pod Debelom glavom
16591
post-template-default,single,single-post,postid-16591,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Jama pod Debelom glavom

HR2001172

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u podnožju uzvisine Debela glava, administrativno u području grada Slunja

Duljina svih istraženih kanala špilje iznosi 781 m, a dubine je 68 m, što znači da je jedna od najdubljih jama Korduna. Bitna značajka jame je podzemni tok koji mjestimice formira sifonska jezera. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi.

Važno je stanište vodenih i kopnenih podzemnih svojti: Troglocaris sp. i Niphargus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001172 Jama pod Debelom glavom 8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content