Jasenačko polje
16599
post-template-default,single,single-post,postid-16599,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Jasenačko polje

HR2000652

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, na velikom platou između planinskih vrhova Kapele, na 600 m nadmorske visine; administrativno u sastavu grada Ogulina

Jasenački potok i nekoliko drugih tokova protječu kroz polje i poniru u krško podzemlje. Zastupljena su livadna staništa omeđena listopadnim i crnogoričnim šumama.

U članku 4. Direktive 2009/147/EC, tj. Dodatku II Direktive 92/43/EEC naveden je veliki vodenjak (Triturus carnifex), vrsta iz skupine vodozemaca, dok je među beskralješnjacima temeljem iste dokumentacije predviđen za zaštitu leptir močvarna riđa (Euphydryas aurinia). Vrsta ciljana za zaštitu, a navedena na nacionalnoj Crvenoj listi je svjetlica (Telestes karsticus). Područje se navodi i kao važna lokacija za vrstu mahovine Buxbaumia viridis.

 

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000652 Jasenačko polje Euphydryas aurinia močvarna riđa
Triturus carnifex veliki vodenjak

 Skip to content