Jazbina jama
16607
post-template-default,single,single-post,postid-16607,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Jazbina jama

HR2000057

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u području Lužanjak, u blizini rijeke Mrežnice, u sastavu grada Ogulina

Prostrani podzemni kanali jame prekriveni su glinom, a podzemni tok koji protječe špiljom izvire na izvoru Bučak, neposredno uz Mrežnicu. Formirana je u rudistnim vapnencima cenoman-mastriht (K21-6). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi.

Tipski je lokalitet za vrstu Niphargus jalzici, hrvatski endem naveden u Crvenoj knjizi špiljske faune. Važno je stanište i drugih vodenih i kopnenih podzemnih svojti: Dina sp., Monolistra sp., Troglocaris sp., Brachydesmus sp., Typhlotrechus sp. i Parapropus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000057 Jazbina jama 8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content