Ledenička špilja
16641
post-template-default,single,single-post,postid-16641,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ledenička špilja

HR2000072

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u sastavu općine Tounj

Ledenička je špilja velikih dimenzija ulaza, nekada je služila kao sklonište. Formirana je u plio-kvartarnim klastičnim sedimentima (Pl, Q). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj terra rossi.

Špilja je tipski lokalitet za kornjaša Bathyscimorphus croaticus, koji je hrvatski endem (endem Korduna). Važno je stanište i za druge endemske podzemne svojte: Typhlotrechus sp., Parapropus sp., Laemostenus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000072 Ledenička špilja 8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content