Lug – Jasenak  
16656
post-template-default,single,single-post,postid-16656,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Lug – Jasenak  

HR2001432

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u sastavu grada Ogulina

Lug – Jasenak je krajobrazno vrlo atraktivno područje koje karakterizira prostrana gorska livada, okružena smrekovim šumama.

Važno je stanište za zaštitu vrste mahovine Buxbaumia viridis, temeljem članka 4. Direktive 2009/147/EC, Dodatka II Direktive 92/43/EEC.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001432 Lug – Jasenak Buxbaumia viridis  

 Skip to content