MREŽNICA
19730
post-template-default,single,single-post,postid-19730,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

MREŽNICA

 

Kategorija zaštite: značajni krajobraz

Godina proglašenja zaštite: 2024. godine

Županije: Karlovačka

Opis položaja: porječje rijeke Mrežnice koji obuhvaća donji tok rijeke Mrežnice na području Gradova Duga Resa i Ogulin te Općina Barilović i Generalski Stol

Površina zaštićenog područja: 1401,79 ha

Natura 2000 područje: HR2000593 Mrežnica – Tounjčica

Osnovne značajke:

Temeljnu prirodnu vrijednost zaštićenog područja predstavljaju očuvani krški vodotoci rijeke Mrežnice. Mrežnica je krška rijeka s više od 90 sedrena slapa u različitim fazama formiranja, a na području Značajnog krajobraza zabilježeno je 29 sedrenih barijera.  

Porječje rijeke Mrežnice karakterizirano je vrlo zanimljivim geološkim značajkama i bogatom geološkom baštinom. Dio područja pripada najkompleksnijem području krškog dijela Dinarida koje je tektonski vrlo složeno s karakterističnim ljuskavim strukturama i dominantnom mlado-rasjednom, odnosno blok-tektonikom. Očekivani rezultat procesa okršavanja na ovoj karbonatnoj podlozi pojava je brojnih podzemnih morfoloških oblika: špilja, jama i ponora.

Donji tok rijeke Mrežnice dijelom manjim dijelom je prekriven šumom, a većim dijelom travnjacima i obradivim površinama.

Zanimljivosti:

Vodotok Mrežnice od izrazitog je značaja za strogo zaštićenu i ciljnu vrstu potočnog raka (Austropotamobius torrentium). Uz potočnog raka, na ovom području obitava i riječni ili plemeniti rak (Astacus astacus) koji je također strogo zaštićena vrsta te uskoškari rak (Astacus leptodactylus).

Brzi dijelovi toka Mrežnice značajni su i za ciljne vrste riba: potočne mrene, peša, plotice i velike pliske. Od ukupno 45 vrsta slatkovodnih riba zabilježenih na ovom području, 8 ih je strogo zaštićeno, a ukupno 6 vrsta ubraja se u endeme dunavskog slijeva: dunavska paklara (Eudontomyzon vladykovi), dunavska krkuša (Gobio obtusirostris), tankorepa krkuša (Gobio uranoscopus), bjeloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi), veliki vijun (Romanogobio vladykovi) i plotica (Ritulus virgo).

 Skip to content