Ozaljska špilja
16687
post-template-default,single,single-post,postid-16687,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ozaljska špilja

HR2000094

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u blizini grada Ozlja

Prevladavaju klastične vapnenačke stijene (uglavnom fliš) i scaglia vapnenci gornje krede (K2). Špilja je duljine 127 m. Zastupljena su rendzina tla na laporu (flišu) i meki vapnenci.

Na Dodatku II Direktive 92/43/EEC, navedene su tri vrste šišmiša koje obitavaju u Ozaljskoj špilji: južni potkovnjak (Rhinolophus euryale), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Špilja je tipski lokalitet za nekoliko vrsta podzemne faune: Anophthalmus schaumi hochetlingeri, Bathysciotes khevenhulleri croaticus, Brachydesmus croaticus (kritično ugrožena vrsta, navedena u Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske), Parapropus sericeus intermedius i Typhlotrechus bilimekii croaticus. Važno je stanište i za brojne druge podzemne svojte. Ugrožena je osobito zbog nekontroliranog posjećivanja, budući da se nalazi u neposrednoj blizini urbanog područja i na lako pristupačnoj lokaciji.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000094 Ozaljska špilja Rhinolophus euryale  

južni potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content