Pećina – pritok Slunjčice
16696
post-template-default,single,single-post,postid-16696,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Pećina – pritok Slunjčice

HR2001401

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: izvire u šumi Šušnjar, u sastavu grada Slunja

Potok Pećina je najveća pritoka rijeke Slunjčice. Izvire u šumi Šušnjar, a dio voda dobiva iz istoimene izvor špilje (Pećina) koja se nalazi neposredno uz korito potoka, tristotinjak metara nizvodno od izvorišta.

Pećina je važno stanište za očuvanje vrste potočni rak (Austropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001401 Pećina – pritok Slunjčice Austropotamobius torrentium Potočni rak

 Skip to content