Područje oko špilje Vrlovka   
16739
post-template-default,single,single-post,postid-16739,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Područje oko špilje Vrlovka   

HR2001372 

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja geomorfološkim spomenikom prirode Vrlovka i područjem ekološke mreže oko špilje Vrlovke (PU 6042) – (2023. – 2032.)
19. travnja 2023. (pdf, 4.79 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u mjestu Kamanje, nedaleko od grada Ozlja

Zbog mnoštva siga i općenito geomorfoloških značajki Vrlovka je zaštićena u kategoriji geomorfološki spomenik prirode. Ukupne je duljine 380 m, od čeka je 320 m uređeno u turističke svrhe 1962. godine. Značajan je povijesni, arheološki i biospeleološki lokalitet. Administrativno je područje u sastavu općine Kamanje.

Četiri vrste šišmiša koje obitavaju u špilji navedene su na Dodatku II Direktive 92/43/EEC: riđi šišmiš (Myotis emarginatus), dugokrili pršnjak (Rhinolophus euryale), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Osobito su značajne porodiljne i hibernacijske kolonije velikog potkovnjaka i dugokrilog pršnjaka. Špilja je tipski lokalitet za vrstu vodenog puža srednja haufenija (Hauffenia media).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001372 Područje oko špilje Vrlovka Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Rhinolophus euryale južni potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
Myotis capaccinii dugonogi šišmiš
Myotis emarginatus riđi šišmiš

 Skip to content