Ponor pod Kremenom  
16769
post-template-default,single,single-post,postid-16769,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ponor pod Kremenom  

HR2001177

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, u blizini rijeke Korane, u sastavu grada Slunja

Razgranate je morfologije, a ukupna istražena duljina kanala je 1019 metara. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo u metamorfnim i klastičnim stijenama.

Jama je značajno stanište za očuvanje vodenih i kopnenih podzemnih vrsta faune: Anophtalmus sp., Trechinae n. sp., Niphargus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001177 Ponor pod Kremenom 8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content