Postupak za uklanjanje stabala prema studiji za Park šumu Ozalj
18607
post-template-default,single,single-post,postid-18607,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Postupak za uklanjanje stabala prema studiji za Park šumu Ozalj

Postupak za uklanjanje stabala prema studiji za Park šumu Ozalj

Postupak za uklanjanje stabala prema studiji za Park šumu Ozalj

S obzirom na održano predavanje 16.-og ožujka u Vijećnici Grada Ozlja u 16h na temu studije koju je izradila tvrtka Urbani šumari d.o.o.; Određivanje zdravstvenog stanja i stabilnosti stabala uz poučnu stazu Park šuma Ozalj vizualnom prosudbom, te preporuka mjera sanacije u nastavku donosimo korake za vlasnike čestice na kojima se nalaze opasna stabla:

Studija se nalazi na sljedećem link-u:

https://drive.google.com/file/d/1t_J_Cie_smodnnqxXdRSuadM0ykQZXCr/view?usp=share_link

  1. Podnošenja Zahtjeva za izdavanje dopuštenja za provedbu zahvata u zaštićenom području (u privitku Obrazac 3._zahtjev_za_izadavanje_dopšutenja_zp.doc). Zahtjev podnose osobe vlasnici iz predmetnih čestica. Za samo oblikovanje Zahtjeva i pomoć u ispunjavanju možete  se obratiti djelatniku Javne ustanove NATURA VIVA uz prethodni kratki mail na dino.pecaver@naturaviva.hr ili info@naturaviva.hr . Sukladno elaboratu, prioritetna stabla su ona obuhvaćena elaboratom i definirana kao opasna.
  2. Nakon što nadležni Upravni odjel Karlovačke županije zaprimi Zahtjev, UO traži od upravljača prostora po Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) uvjete zaštite prirode i suglasnost s obzirom da je predmetni zahvat unutar Park šume oko starog grada Ozlja kojom upravlja JU NATURA VIVA.
  3. Nakon dobivene suglasnosti, odnosno izdanog Dopuštenja UO, vlasnik predmetne katastarske čestice odnosno ukoliko postoje suvlasnici s Izjavom dolazi u ured MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE; UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE; SEKTOR ZA ŠUME PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA koji uredno posluje u Gradu Ozlju svaku srijedu od 8-12h. Osoba koja će Vas zaprimiti je Matija Volner (broj mob: +385 99 311 7719 ili e mail kontakt – matija.volner@mps.hr )
  4. Nakon podnošenja Zahtjeva za doznaku, Hrvatske šume d.o.o. (ili drugi licencirani izvođač) provode doznaku te šumoposjednik na kućnu adresu dobiva od Ministarstva poljoprivrede Elaborat o provedenoj doznaci. Nakon toga se može pristupiti sječi doznačenih stabala. Vlasnik mora ukloniti drvnu masu iz zaštićenog područja.
  5. Za moguće izvođače radova , možete se obratiti Javnoj ustanovi NATURA VIVA ili djelatniku Ministarstva poljoprivrede; Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije; Sektora za šume privatnih šumoposjednika, g. Matiji Volneru. Obzirom na dogovoreno dana 16. ožujka 2023. godine, izvidjet će se načini financiranja zahvata od strane grada Ozlja.


Skip to content