Povremeno jezero Blata 
16755
post-template-default,single,single-post,postid-16755,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Povremeno jezero Blata 

HR2000594

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u blizini sela Blato i Begovac, između naselja Plaški i Saborsko

Za vrijeme obilnih kiša i topljenja velikih količina snijega akumuliraju se vode i sporo se procjeđuju i poniru u podzemlje pa se formira pliće ili dublje jezero. Na dnu jezera pojavljuju se vodene i močvarne biljke, prilagođene takvim povremenim promjenama.

Izdvajaju se 2 važna tipa staništa za očuvanje, 3180 i 8310 (špilje i jame zatvorene za javnost). Od vrsta navedenih na Dodatku II Direktive 92/43/EEC značajna je biljna vrsta livadni procjepak (Scilla litardierei).

Dok se povremeno jezero puni vodom iz okolnih špilja, u ljetnom dijelu godine voda ponire u podzemlje i područje se odlikuje velikom bioraznolikošću travnjaka. Velika pećina kod Blata predstavlja jedinstveni ekosustav i vrlo rijetko i specifično stanište jer je riječ o estaveli. Estavela je hidrogeološka pojava u kršu  koja u određenim uvjetima ima funkciju ponora, a u drugim specifičnim uvjetima je izvor. Važno je stanište za podzemne vodene svojte, kao što je Niphargus.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000594 Povremeno jezero Blata Scilla litardierei Livadni procjepak
3180 Povremena krška jezera (Turloughs)
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content