EKOLOŠKA MREŽA
69
page-template-default,page,page-id-69,page-child,parent-pageid-10,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

EKOLOŠKA MREŽA

*EKOLOŠKA MREŽA*

 

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima.             

                    

*ŠTO JE NATURA 2000?*

NATURA 2000

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

 

 >> OBRAZAC ZA ZAHVATE (Word)

Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Čl. 30. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

 

Brajakovo brdo

HR2001390 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja područjima ekološke mreže Brebornica i Brajakovo brdo (PU 6044) (pdf, 4.10 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: zapadno od grada Karlovca, ...
SAZNAJ VIŠE

Brebornica

HR2001391 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja područjima ekološke mreže Brebornica i Brajakovo brdo (PU 6044) (pdf, 4.10 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: jugoistočno od grada Karlovca, ...
SAZNAJ VIŠE

Dolina Dretulje

HR2000609 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja područjem ekološke mreže Dolina Dretulje (PU 8024) (pdf, 4.88 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: na jugu županije, u sastavu općine ...
SAZNAJ VIŠE

Draganićka šuma – Ješevica 1

HR2000234 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u sjeveroistočnom dijelu županije, u sastavu općine Draganić Predstavlja područje dobro očuvanog kompleksa šume hrasta i jasena i ...
SAZNAJ VIŠE

Drežničko polje

HR2000648 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, u središtu Velike kapele, istočno od Drežnica; u sastavu grada Ogulina To je tipično ...
SAZNAJ VIŠE

Gornji tok Korane

HR2001504 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka, Ličko – senjska Korana je rijeka u središnjoj Hrvatskoj ukupne duljine 134 km i slijeva od 2 595 km² te ...
SAZNAJ VIŠE

Jasenačko polje

HR2000652 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, na velikom platou između planinskih vrhova Kapele, na 600 m nadmorske visine; administrativno u ...
SAZNAJ VIŠE

Klek

HR2000591 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja Značajnim krajobrazom i područjem ekološke mreže Klek (PU 6050) 2023. – 2032. (pdf, 8.22 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: U jugozapadnom ...
SAZNAJ VIŠE

Korana nizvodno od Slunja

HR2001505 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Korana je rijeka u središnjoj Hrvatskoj ukupne duljine 134 km i slijeva od 2 595 km² te pripada porječju rijeke ...
SAZNAJ VIŠE

Kupa

HR2000642 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka, Primorsko – goranska Opis položaja: izvire u području Nacionalnog parka Risnjak u Gorskom kotaru. Ukupna duljina rijeke je 296 km ...
SAZNAJ VIŠE

Lička Jesenica

HR2000654 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: izvire iz dva vrela podno obronaka Velike Kapele i ponire nakon 6 km toka. Nakon 14 km podzemnog toka ...
SAZNAJ VIŠE

Lug – Jasenak  

HR2001432 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u sastavu grada Ogulina Lug – Jasenak je krajobrazno vrlo atraktivno područje koje karakterizira prostrana gorska livada, okružena smrekovim ...
SAZNAJ VIŠE

Mrežnica – Tounjčica

HR2000593 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mrežnica - Tounjčica (PU 6051) (pdf, 8.25 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: krške rijeke koje pripadaju savskom ...
SAZNAJ VIŠE

Ogulinsko-plaščansko područje

HR2000592 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Plan upravljanja područjem ekološke mreže Ogulinsko – plaščansko područje (PU 6019) 2023. – 2032. (pdf, 9.38 MB) Županija: Karlovačka Opis položaja: pripada ...
SAZNAJ VIŠE

Pećina – pritok Slunjčice

HR2001401 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: izvire u šumi Šušnjar, u sastavu grada Slunja Potok Pećina je najveća pritoka rijeke Slunjčice. Izvire u šumi ...
SAZNAJ VIŠE

Područje oko sustava Matešića špilja – Popovačka špilja

HR2001336 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u središnjem dijelu županije, administrativno je u sastavu grada Slunja Ulaz u Matešića pećinu nalazi se ispod 20 ...
SAZNAJ VIŠE

Polje Lug     

HR2000646 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u središtu Velike Kapele, zapadno od Drežnice; u sastavu grada Ogulina Dominiraju vlažne livade, a u središnjem dijelu ...
SAZNAJ VIŠE

Povremeno jezero Blata 

HR2000594 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u blizini sela Blato i Begovac, između naselja Plaški i Saborsko Za vrijeme obilnih kiša i topljenja velikih ...
SAZNAJ VIŠE

Pokupski bazen

HR1000001 Područje očuvanja značajno za ptice (POP) >> Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena (PU 6045-1) – (2024. – 2033.) 19. srpnja 2023. (pdf, 12.00 MB) Županija: Karlovačka, Zagrebačka ...
SAZNAJ VIŠE

Radočaji  

HR2001402 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u jugoistočnom dijelu županije, u blizini naselja Cvitović i Lađevačko Selište; u sastavu grada Slunja Vodotok je stanište za ...
SAZNAJ VIŠE

Ribnjaci Draganići

HR2000450 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: U sjeveroistočnom dijelu županije, u sastavu općine Draganić Ribnjaci Draganići jedni su od najznačajnijih u Hrvatskoj prema bogatstvu ...
SAZNAJ VIŠE

Slunjčica

HR2000596 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u jugoistočnom dijelu županije, u sastavu grada Slunja Područje Slunjčica zaštićeno je u kategoriji značajni krajobraz. Najveći dio voda ...
SAZNAJ VIŠE

Vukmanić cret  

HR2001381 Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) Županija: Karlovačka Opis položaja: u sastavu grada Karlovca, neposredno uz naselje Vukmanić U širem području je doline potoka Trebinja, okružen brdima. Cret ...
SAZNAJ VIŠE
NATURA 2000

Područja ekološke mreže Natura 2000 u RH

 

Uz navedena NATURA 2000 područja kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA, u Karlovačkoj županiji nalazi se još 10 područja ekološke mreže kojima upravljaju druge javne ustanove. To su:

   1. HR2000004 Donja Baraćeva
   2. HR2001299 Bijele i Samarske stijene
   3. HR2000654 Bjelolasica
   4. HR2000066 Božićeva špilja
   5. HR2000026 Dumenčića špilja
   6. HR2001335 Jastrebarski lugovi
   7. HR1000020 Nacionalni park Plitvička jezera
   8. HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera
   9. HR2001180 Panjkov ponor – Varićakova špilja sustav
   10. HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Najvažniji mehanizam zaštite područja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svih planova, programa i zahvata koji mogu imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže (OPEM).

Skip to content