KONTROLA POPULACIJA SIGNALNOG RAKA U RIJEKAMA KORANI I RADONJI
18667
page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-18667,page-child,parent-pageid-16092,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

KONTROLA POPULACIJA SIGNALNOG RAKA U RIJEKAMA KORANI I RADONJI

KONTROLA POPULACIJA SIGNALNOG RAKA U RIJEKAMA KORANI I RADONJI

                                              

Javna ustanova NATURA VIVA provodi aktivnosti zaštite autohtonih vrsta slatkovodnih rakova u rijekama i potocima Karlovačke županije. Jedan od uzroka njihove ugroženosti je unos invazivne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) koja potiskuje autohtone vrste, a utječe i na strukturu i dinamiku populacija drugih vrsta i čitavog ekosustava, kao i na samo stanište. Ovim projektom Javna ustanova namjerava provesti aktivnosti smanjivanja brojnosti odnosno gustoće populacije signalnog raka u rijekama Korani i Radonji, u kojima je isti do sada zabilježen, uz sudjelovanje suradničkih institucija, organizacija i pojedinaca.

 

Cilj projekta je smanjenje brojnosti populacije signalnog raka u rijekama Korani i Radonji za najmanje 50%, prikupljanje podataka o rasprostranjenosti račje kuge te praćenje sustava signalnog raka u ostalim karlovačkim rijekama, educiranje dionika u prostoru i ostale zainteresirane javnosti o prijetnjama i opasnostima unošenja signalnog raka u vodene ekosustave te o mogućnostima vlastitog angažmana na sprječavanju unosa i širenja ove vrste, podizanje razine svijesti javnosti o potrebi očuvanja vodenih ekosustava, ugroženih i zaštićenih vrsta slatkovodnih rakova, njihovih staništa kao i prirode općenito.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.707,96 kn, a sredstva se u 100%-tnom iznosu financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Projekt traje od 10. listopada 2022. do 30. lipnja 2026. godine, a osim djelatnika Javne ustanove NATURA VIVA, na provedbi projekta sudjeluju i suradnici suradnici iz Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Javne ustanove Baraćeve špilje, Javne ustanove Maksimir, Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, Javne ustanove Nacionalni park Risnjak i Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit, Prirodoslovno – matematički fakultet, Hrvatskog veterinarskog instituta, športskih ribolovnih društava na području Karlovačke županije, Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i zainteresirani volonteri.

 

Projektne aktivnosti uključuju:

 • Zapošljavanje 1 djelatnika/ce u stručnu službu Javne ustanove
 • Nabavku informatičke opreme (kompjutori, softver i dr.) za potrebe upravljanja i administracije projektom te provedbe projektnih aktivnosti
 • Zapošljavanje 1 djelatnika/ce u službu čuvara prirode Javne ustanove i njegova/njezina edukacija za sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti
 • Nabavu opreme, alata i materijala za provedbu projektnih aktivnosti: vrše, kante, spremnici, pribor za sterilizaciju, škrinje, terenska odijela i osobna oprema, nosač za čamac, čamac, trimer, električne škare, frižider za auto, GPS, fotoaparati i dr.
 • Nabavu usluga za provedbu projektnih aktivnosti: izrada umjetnih skloništa, praćenje prisutnosti signalnog raka putem okolišne eDNA, analiza uzoraka na prisutnost račje kuge, osmišljavanjeedukativnih materijala za djecu, tisak edukativnih materijala za djecu, izrada letka o signalnom raku, adaptacija edukativnog filma o rakovima (prijevod, reeditiranje, sinhroniziranje, studijska obrada), izrada i postavljanje edukativnih tabli na lokacijama uz rijeke, zbrinjavanje usmrćenih rakova)
 • Edukaciju (teorijska i terenska) svih sudionika uključenih u aktivnosti određivanja fronti rasprostranjenosti i izlova (djelatnika javne ustanove, ronioca, ribiča, volontera, studenata) o planu i metodologiji provedbe aktivnosti izlova i sterilizacije jedinki te zbrinjavanju usmrćenih jedinki
 • Određivanje granice rasprostranjenosti signalnog raka:
 • Uzimanje uzoraka vode i eDNA analiza na prisutnost signalnog raka u drugim karlovačkim rijekama na 5 lokacija, 2 puta godišnje tijekom 3 godine
 • Izlov jedinki signalnog raka, ukupno 7 izlova, u trajanju po 20 dana na svakoj od tri lokacija utvrđenih prethodnim istraživanjem
 • Uzimanje uzoraka jedinki i njihova analiza na prisutnost bolesti račje kuge
 • Održavanje edukativnih radionica za dionike u prostoru (ribiča, ronioca, Hrvatskih voda i dr.) o prijetnjama i opasnostima unošenja signalnog raka u vodene ekosustave te o potrebi modificiranja redovnih i uobičajenih aktivnosti u vodotocima kako bi se spriječilo daljnje širenje ove vrste u druge vodotoke
 • Održavanje edukativnih radionica za učenike osnovnih škola u Karlovačkoj županiji o prijetnjama i opasnostima unošenja signalnog raka u vodene ekosustave te o mogućnostima vlastitog angažmana na sprječavanju unosa i širenja ove vrste
 • Održavanje edukativnih radionica za djelatnike jedinica lokalne samouprave s ciljem povećavanja osjetljivosti za pitanja invazivnih vrsta, kao i zaštite prirode kod planiranja zahvata i djelatnosti na lokalnoj razini
 • Održavanje promotivno-edukativnog događaja uz rijeku Koranu za širu javnost s ciljem podizanja svijesti o štetnosti unošenja invazivnih vrsta u prirodne ekosustave te o signalnom raku kao vrlo štetnoj invazivnoj vrsti.
 • Promociju projekta u medijima, na webu i na društvenim mrežama.
 • Pisanje i predaja izvješća o provedbi projekta.

Javna ustanova Natura od prošle godine provodi projekt "Kontrola populacija signalnog raka u rijekama Korani i Radonji" koji je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te...

Skip to content