Ribnjaci Draganići
16796
post-template-default,single,single-post,postid-16796,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ribnjaci Draganići

HR2000450

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: U sjeveroistočnom dijelu županije, u sastavu općine Draganić

Ribnjaci Draganići jedni su od najznačajnijih u Hrvatskoj prema bogatstvu i raznolikosti ptica, posebno močvarica. Zastupljeno je oko 200 vrsta, od kojih je većina zaštićena zakonom, a njih pedesetak je ugroženo na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Naglašeni su suvremeni načini ribolova i polu-intenzivne metode uzgoja.

Važan je za očuvanje tipa 3130, amfibijskih staništa sa zajednicom močvarke šiljkolistne i vegetacije niskih šiljeva Isoëto-Nanojuncetea. Vrste navedene na Dodatku II Direktive 92/43/EEC su barska kornjača (Emys orbicularis), od sisavaca vidra (Lutra lutra) te od beskralješnjaka vretence veliki tresetar (Leucorrhinia pectoralis), važan za očuvanje u kontinentalnoj biogeografskoj regiji.

Značajne vrste koje se nalaze na nacionalnoj Crvenoj listi su biljke obalni šaš (Carex riparia) i mjehurasti šaš (Carex vesicaria), a od faune vretence mala zelendjevica (Lestes virens).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000450 Ribnjaci Draganići Leucorrhinia pectoralis veliki tresetar
Emys orbicularis barska kornjača
Lutra lutra vidra
3130 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

 Skip to content