Špilja pod Zimzelom
16824
post-template-default,single,single-post,postid-16824,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Špilja pod Zimzelom

HR2001440

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u sastavu grada Ogulina, u blizini naselja Potok Musulinski   

Špilja je od samog ulaza podijeljena na dvije dvorane. Formirana je u vapnencima i dolomitima srednje jure (J2), zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu. Zabilježena je i kao arheološki lokalitet.

Važno je stanište za vrstu tankovrati podzemljar (Leptodirus hochenwarti) s Dodatka II Direktive 92/43/EEC. Vrsta je rasprostranjena na području Gorskog kotara, a u Špilji pod Zimzelom pojavljuje se jedna od ukupno 6 podvrsta. Ukupno su poznata 4 lokaliteta u Hrvatskoj u kojima je otkriven tankovrati podzemljar.

Špilja je tipski lokalitet za vrstu Machaerites marjanaci i važno je stanište za druge podzemne vrste: Typhlotrechus bilimeki, Neobisium sp., Niphargus sp., Parapropus sericeus i Machaerites sp.. Posljednje dvije navedene vrste su endemi.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001440 Špilja pod Zimzelom Leptodirus hochenwarti tankovratni podzemljar
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content