U okviru projekta „Susret s rijekom“ održana tribina za javnost „Korana kao NATURA izazov“
16283
post-template-default,single,single-post,postid-16283,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

U okviru projekta „Susret s rijekom“ održana tribina za javnost „Korana kao NATURA izazov“

U okviru projekta „Susret s rijekom“ održana tribina za javnost „Korana kao NATURA izazov“
(Karlovac, petak, 25. rujna 2020. godine)

Dana 25. rujna 2020. godine u Knjižnici za mlade u Banjavčićevoj ulici održana je javna tribina na temu ekološke mreže NATURA 2000 u Karlovačkoj županiji. Tribina pod nazivom „Korana kao NATURA izazov“ aktivnost je Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u okviru projekta „Susret s rijekom“, koji je financiran iz sredstava Europske unije. Nositelj projekta je Karlovačka županija , a partneri su Javna ustanova NATURA VIVA, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Gradovi Karlovac, Ozalj i Ogulin, te Turističke zajednice Ozalj i Ogulin. Projekt se provodi na tri lokacije naše županije, a to su Karlovac, Ozalj i Ogulin. Ukupna vrijednost projekta je 9.210.371,03 kn, od čega je 7.828.815,37 kn sufinancirano bespovratnim sredstvima iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.”
U ime Karlovačke županije na tribini je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Marina Jarnjević, te ovom prilikom naglasila kako je edukacija javnosti između ostalog ključan segment u prepoznavanju važnosti NATURA područja, te kako je cilj ovog projekta doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže zaštićenih područja uz rijeke naše županije.
Ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA Darka Spudić osvrnula se je na sva zaštićena područja naše županije, te podsjetila na zajedničku odgovornost svih sektora u zaštiti i upravljanju te gospodarenju NATURA 2000 područjima. NATURA 2000 područja značajna su i u kontekstu razvoja eko turizma, poljoprivrede i svih ostalih djelatnosti uz pridržavanje zakonskih procedura i kvalitetnih mjera zaštite.
Tribinu su vodile djelatnice stručne službe Javne ustanove NATURA VIVA, Martina Petrak i Martina Pavlović Sušilović. Sudionici , predstavnici različitih sektora, te zainteresirana javnost imali su prilike naučiti nešto novo o ciljanim vrstama i staništima s naglaskom na rijeku Koranu, koja je i bila tema ove tribine. Po završetku prezentacije razvila se je konstruktivna rasprava te razmjena iskustava drugih sektora po pitanju NATURE 2000, te su spomenuti primjeri dobre prakse koji nam govore da je moguće očuvati, štititi i istovremeno koristiti područja koja su pod posebnom zaštitom.

 Skip to content