Vodotečina – Privis jama
16778
post-template-default,single,single-post,postid-16778,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Vodotečina – Privis jama

HR2000108

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u zapadnom dijelu županije, nedaleko od Lešća na Dobri

Jama je dubine tridesetak metara, a dnom glavnog jamskog kanala protječe vodeni tok. Administrativno je u sastavu općine Generalski Stol. Formirana je u vapnencima i dolomitima gornje jure (J3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu.

Jama je tipski lokalitet za vrstu špiljskog virnjaka, Bubalocerus undulatus. Ugrožena je zbog antropogenih utjecaja, a naročito zbog onečišćenja podzemnih voda koja dospjevaju iz točkastih ili linijskih izvora u blizini (naftovod u kršu).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000108 Vodotečina 8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content