Vukmanić cret  
16832
post-template-default,single,single-post,postid-16832,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Vukmanić cret  

HR2001381

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u sastavu grada Karlovca, neposredno uz naselje Vukmanić  

U širem području je doline potoka Trebinja, okružen brdima. Cret je lociran u najnižem dijelu terena toga područja prekrivenog vlažnim livadama u kojima dominira Molinia vegetacija (često viša od prosječne visine čovjeka), visoki šaš, šume crne johe itd.. Područje je redovito košeno do 1990. godine pa se nakon prestanka košnje znatno promijenilo. Cret Vukmanić pripada zajednici Drosera-Caricetum stellulatae, a čitavo je vegetacijsko područje mozaik zajednica razvijenih ovisno o količini vode.

Ciljani tip staništa za očuvanje je 7140 (prijelazni cretovi) koji prekrivaju relativno velike površine, ali u vrlo su degradiranom stanju i pod prijetnjom progresivne vegetacijske sukcesije. Postoje male bare obrasle preslicom Equisetum fluviatile. Ovaj acidofilni cret stanište je nekoliko vrsta maha tresetara, mahovine roda Sphagnum. Poznate vrste su Sphagnum palustre, Sph. capillifolium i Sph. fallax. Također je i nalazište rijetke i ugrožene paprati Matteuccia struthiopteris.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001381 Vukmanić – cret 7140 prijelazni cretovi

 Skip to content