Medium Image
607
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-607,page-child,parent-pageid-1815,paged-15,page-paged-15,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Dominiraju vlažne livade, a u središnjem dijelu je mali kompleks poplavnih šuma i šuma hrasta i graba. U proljeće i rano ljeto livade su pokrivene orhidejama, a važno je i...

Za vrijeme obilnih kiša i topljenja velikih količina snijega akumuliraju se vode i sporo se procjeđuju i poniru u podzemlje pa se formira pliće ili dublje jezero. Na dnu jezera...

Pokupski bazen je vlažno nizinsko područje s velikim kompleksom aluvijalnih hrastovih šuma i prostranim livadama. Šumski kompleks jedan je od najvećih u Hrvatskoj i cijeloj Europi....

Razgranate je morfologije, a ukupna istražena duljina kanala je 1019 metara. Formirana je u vapnencima i dolomitima donje krede (K1). Zastupljeno je kiselo smeđe tlo u metamorfnim i klastičnim stijenama....

Jama je dubine tridesetak metara, a dnom glavnog jamskog kanala protječe vodeni tok. Administrativno je u sastavu općine Generalski Stol. Formirana je u vapnencima i dolomitima gornje jure (J3). Zastupljeno...

Vodotok je stanište za očuvanje vrste potočni rak (Austropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske....

Skip to content