USTANOVA
16133
page-template-default,page,page-id-16133,page-child,parent-pageid-16125,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

USTANOVA

Javna ustanova NATURA VIVA
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Tel/fax: 047/601 479 / 601 284
e-mail: info@naturaviva.hr

 

 

Općenito

•  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije osnovana je prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (čl.21, NN 30/94), te Zakona o ustanovama (čl.54. NN 75/93) inicijativom Županijske skupštine Karlovačke županije, sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Karlovačke županije. 

•  Temeljem Zakona o zaštiti prirode donešenom 1994. godine, sve županije u Republici Hrvatskoj, koje su imale na svome području dijelove prirode upisane u Upisniku zaštićenih prirodnih vrijednosti morale su osnovati Javne ustanove koje će upravljati tim zaštićenim područjima. 

•  Županijska skupština Karlovačke županije Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije na 33. sjednici održanoj 03. prosinca 2004. godine. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Djelatnost Ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom Ustanove, te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. 

•  Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom.  Prema odlukama Upravnog poslovanje Ustanove vodi ravnatelj, a zajedno sa predstavničkim tijelima županije uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području Karlovačke Županije.

•  Sukladno čl. 13. Odluke o osnivanju te čl. 27. Statuta, rad Ustanove se financira iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstava koja Ustanova stekne obavljenjem svoje djelatnosti, te iz drugih zakonom predviđenih izvora.

•  Osnovna djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti čije je proglešenje u nadležnosti Županijske skupštine

•  nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja

•  predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

 

Početna djelatnost je utvrđivanju krajobrazne valorizacije zaštićenih područja u svrhu stvaranja baze podataka

 

Vizija

JU Zaštite prirode KŽ razvit će se u profesionalnu ustanovu koja će pokušati sačuvati sve prirodne vrijednosti u što izvornijem obliku, znanstveno ih istraživati, publicirati i gospodarski koristiti, te kroz različite oblike turističke ponude učiniti dostupnima svim zainteresiranima

 

Ciljevi

•  Utvrditi stanje prirode i praćenje stanja
•  Očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost
•  Osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava
•  Osigurati održivo korištenje prirodnih dobara

Skip to content