SPELEOLOŠKI OBJEKTI
73
page-template-default,page,page-id-73,page-child,parent-pageid-10,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Speleološki objekti u smislu Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019) su prirodno formirane podzemne šupljine (špilje, jame, ponori i dr.), kao i njihovi dijelovi. Navedeni objekti su dio nežive prirode i sastavnica georaznolikosti. Od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Speleološki objekti su prirodne podzemne šupljine čijim se istraživanjem, promatranjem i kartiranjem bavi znanstvena disciplina speleologija. Dvije osnovne vrste speleoloških objekata su špilje i jame. Speleološki objekti omogućuju uvid u izgled krškog podzemlja, a vrlo su bitni s hidrogeološkog, geološkog, geomorfološkog, biološkog, arheološkog i paleontološkog stanovišta. Unatoč stoljetnim istraživanjima krškog podzemlja Hrvatske, nova istraživanja vrlo često vode i do novih otkrića.

Podzemlje treba štititi iz mnogo razloga. Posebno su važni speleološki objekti u kojima je prvi put pronađena i opisana dosad u svijetu nepoznata, odnosno nova životinjska vrsta. Takve špilje i jame nazivaju se tipskim lokalitetima – locus tipicus.

Pojedini lokaliteti zaštićeni su i zbog svoje iznimne ljepote i opčinjavajućih geoloških struktura. Također, većina pitke vode koju se dobiva na krškom području dolazi upravo iz krških podzemnih izvora. Dakle, štiteći podzemlje, štitimo i svoje zdravlje.

U sklopu ekološke mreže Natura 2000, kao vrlo vrijedno stanište u Hrvatskoj štiti se i velik broj pojedinih speleoloških objekata. Odabrane špilje i jame također su važne za očuvanje rijetkih ili endemskih vrsta.

Više informacija o autorima slika

Slika-1.jpg
Špageti, foto Damir Basara

Slika-2.jpg
Oltar, foto Damir Basara

Slika-3.jpg
Veliko jezero, foto Damir Basara

Slika-5.jpg
Ulaz u špilju Tounjčicu, foto Damir Basara

Slika-6.jpg
Ulaz u špilju u kamenolomu Tounj / veljača 2010, foto Damir Basara

Slika-7.jpg
U Kitovoj utrobi, foto Damir Basara

Slika-8.jpg
Očni prolaz u Kitovoj utrobi, foto Damir Basara

Slika-9.jpg
Freatske sige, foto Damir Basara

Slika-10.jpg
17. listopada 2021.
Speleolozi na ulazu u Špilju u kamenolomu Tounj, foto Damir Basara

Slika-11.jpg
Novije zarušenje u kanalu prema Balkonu, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-12.jpg
Dolazni sifon u Mamutovoj dvorani, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-13.jpg
Mamutovo jezero, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-14.jpg
Devastacija u Pjegavoj dvorani, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-15.jpg
Freatske sige, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-16.jpg
Kaskada, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-17.jpg
Kaskade kod Oltara, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-18.jpg
„Kiša“…., foto Hrvoje Cvitanović

Slika-19.jpg
Prostrani špiljski kanali špilje u kamenolomu Tounj, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-20.jpg
Podzemni tok rijeke Tounjčice, foto Hrvoje Cvitanović

Slika-21.jpg
Ulaz u Špilju u kamenolomu Tounj, foto Krešimir Pogačić

Slika-22.jpg
Kamena sipina na ulazu, foto Krešimir Pogačić

Slika-23.jpg
Podzemni prostori na ulazu u špilju, foto Krešimir Pogačić

Slika-24.jpg
Pod Balkonom, foto Krešimir Pogačić

Slika-25.jpg
Kamena tuba Kitove utrobe, foto Krešimir Pogačić

Slika-26.jpg
Galerija, foto Krešimir Pogačić

Slika-27.jpg
Speleolozi na ulazu u Tounjčicu, foto Krešimir Pogačić

 

 

Skip to content