PRVA DIONIČKA RADIONICA ZA PLAN UPRAVLJANJA MREŽNICOM I TOUNJČICOM
15873
post-template-default,single,single-post,postid-15873,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

PRVA DIONIČKA RADIONICA ZA PLAN UPRAVLJANJA MREŽNICOM I TOUNJČICOM

Jučer, 23. listopada, u Pučkom otvorenom učilištu u Duga Resi održana je Prva dionička radionica za Plan upravljanja Mrežnicom i Tounjčicom unutar projekta „RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000“ koji je započeo u rujnu 2017. godine i traje naredne dvije godine.
Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 POP i 745 POVS područja, što je oko 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora dok u Karlovačkoj županiji područje ekološke mreže obuhvaća ukupno 49 Natura 2000 područja, a od toga 46 POVS i 3 POP područja.
Kako bi se kvalitetno upravljalo svim navedenim područjima ekološke mreže, tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike apliciralo je projekt pod nazivom „RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000“ gdje je korisnik projekta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, a partner na projektu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina i Hrvatske vode.
Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 HRK, a EU sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020., Specifičnog cilja 6iii2 – „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“ iznosi 158.503.452,80 HRK. Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i opremanje te intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.
Na prvoj dioničkoj radionici, u ime Karlovačke županije prisutne je pozdravila pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Marina Jarnjević, koja je iznijela podatke o samom projektu te je naglasila kako je Republika Hrvatska ulaskom u Europsku Uniju preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. U ime Javne ustanove NATURA VIVA, ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić, izvijestila je prisutne o detaljima radionice i izradi samog plana upravljanja za Mrežnicu i Tounjčicu. U samom projektu županijska javna ustanova NATURA VIVA jedan je od suradnika u kategoriji javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija. Radionicu su vodili predstavnici Zadruge Granum Salis iz Zagreba.
Na radionici se raspravljalo o postojećem stanju rijeke Mrežnice i Tounjčice te o željenoj viziji prisutnih dionika o izgledu područja u budućnosti. Raspravljalo se o prijetnjama s kojima se institucije, ali i pojedinci, susreću na ovom području i o mogućnostima razvoja suživota prirode i stanovništva uz zajednički cilj i želju za razvijanjem ekološke svijesti, poboljšanjem kvalitete života za stanovništvo te zaštitom prirodnih vrijednosti Mrežnice i Tounjčice.Skip to content