Polje Lug     
16748
post-template-default,single,single-post,postid-16748,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Polje Lug     

HR2000646

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u središtu Velike Kapele, zapadno od Drežnice; u sastavu grada Ogulina

Dominiraju vlažne livade, a u središnjem dijelu je mali kompleks poplavnih šuma i šuma hrasta i graba. U proljeće i rano ljeto livade su pokrivene orhidejama, a važno je i stanište za brojne vrste leptira. U rubovima polja nalazi se nekoliko izvora i manjih tokova, a oni zajedno tvore potok Sušik koji ponire u istoimenu špilju.

Lokalitet je važan za očuvanje staništa tipa 6430, a od vrsta navedenih na Dodatku II Direktive 92/43/EEC značajan je potočni rak (Austropotamobius torrentium) zbog očuvanja te vrste u Lici i Hrvatskoj. Riblja vrsta s nacionalne Crvene liste koja obitava u ovom području je kapelska svjetlica (Telestes karsticus).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000646 Polje Lug 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

 Skip to content