Špilja pod Mačkovom dragom
16816
post-template-default,single,single-post,postid-16816,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Špilja pod Mačkovom dragom

HR2001156

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, u sastavu grada Ogulina 

Duljina špilje je 362 m do sifona, dok je njezina dubina 26 m. Formirana je u jurskim vapnencima i dolomitima (kimeridž, titon – J22-3). Zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu.

Špilja je značajno stanište za vrstu tankovratni podzemljar (Leptodirus hochenwartii) koji se nalazi na Dodatku II Direktive 92/43/EEC. Zabilježene su i brojne druge podzemne vrste: Croatotrechus tvrtkovici, Troglocaris sp., Niphargus sp., Brachydesmus sp., Titanethes sp., Collembola, Parapropus sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001156 Špilja pod Mačkovom dragom Leptodirus hochenwarti tankovratni podzemljar
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content