csaba
-1
archive,paged,author,author-csaba,author-1,paged-11,author-paged-11,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Author: csaba

Špilja je od samog ulaza podijeljena na dvije dvorane. Formirana je u vapnencima i dolomitima srednje jure (J2), zastupljeno je smeđe tlo na vapnencu. Zabilježena je i kao arheološki lokalitet....

U širem području je doline potoka Trebinja, okružen brdima. Cret je lociran u najnižem dijelu terena toga područja prekrivenog vlažnim livadama u kojima dominira Molinia vegetacija (često viša od prosječne visine čovjeka), visoki šaš, šume crne johe itd.....

Bjelolasica je najviši dio područja Gorskog Kotara (vrh 1534 m), a dio je masiva Male Kapele, 7 km duge i vrlo strme uzvisine pokrivene prostranim i gustim šumama koje su mjestimice ograničene vapnenačkim stijenama i gorskim livadama....

Područje značajnog krajobarza Klek izgrađeno je od stijena nastalih tijekom geoloških razdoblja jure i krede. U juri su vladali tropski uvjeti, plitkim morima je razina postupno rasla. Najveći dio Kleka izgrađuju stijene nastale u doba mlađe jure starosti oko 150 milijuna...

Petrova gora jedno je od najljepših i najbolje očuvanih gorskih šumskih krajobraza Republike Hrvatske. Zbog iznimne krajobrazne vrijednosti područje "Petrova gora“ i „Biljeg" u središnjem dijelu Petrove gore je zaštićeno 1969. godine u kategoriji značajnog krajobraza....

Zaštićeni su vršni dio Petrove gore i područje Biljega, koje čine šuma bukve, običnog graba, hrasta kitnjaka i pitomog kestena. Riječ je o području s jedinstvenim šumskim ekosustavima i staništima brojnih biljnih i životinjskih vrsta te brojnih vrsta gljiva....

Područje toka rijeke Slunjčice pripada plitkom kršu. Stijene su karbonatnog tipa (vapnenci i dolomiti, dolomitizirani vapnenci) i pripadaju grupaciji mezozojskih stijena. Najstarije su stijene iz razdoblja trijasa, nastale prije približno 220 milijuna godina, dok su mlađe iz doba...

Skip to content